Konferencje i spotkania naukowe

Wtorek Naukowy 07.03.2017 r. – Ból zapisany w ciele. Trauma, obraz ciała i ból przewlekły: różnice związane z płcią

dr Marcin Rzeszutek, prof. dr hab. Włodzimerz Oniszczenko & prof. dr hab. Katarzyna Schier

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

dr Edyta Biernat-Kałuża

Klinka ORLIK w Warszawie

prof. dr hab. Robert Gasik

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Wtorek, 7 marca 2017, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów

Streszczenie: Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, ból przewlekły to ból, który trwa dłużej niż trzy miesiące, wyróżnia się uporczywością i nawrotowością oraz wymaga stałego leczenia, stając się po pewnym czasie chorobą samą w sobie. Doświadczenie przewlekłego bólu jest coraz częstszym problemem medycznym, pociągającym za sobą również wiele problemów w zakresie zdrowia psychicznego, w tym depresję, lęk oraz objawy potraumatyczne.

            Celem naszego badania było określenie roli objawów traumy, obecnych w zaburzeniu po stresie traumatycznym oraz wymiarów obrazu ciała warunkujących nasilenie bólu wśród osób chorych doświadczających zespołów przewlekłego bólu towarzyszącego chorobie somatycznej na przykładzie pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów oraz cierpiących z powodu przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa. Zakładaliśmy, że obraz ciała badanych może modyfikować nasilenie objawów traumy oraz poziom bólu. W szczególności, interesowały nas różnice związane z płcią w zakresie wyżej wspomnianych zależności.

            Wyniki naszych badań wykazały związane z płcią związki obrazu ciała i poziomu objawów traumy z nasileniem bólu, a także odmienny dla płci związek wieku z nasileniem bólu.

            W obliczu trudności współczesnej medycyny w zakresie całkowitego wyleczenia wielu przewlekłych dolegliwości bólowych, istnieje potrzeba kontynuowanie badań nad psychicznymi uwarunkowaniami bólu przewlekłego, które pozwolą na wyodrębnienie czynników umożliwiających nie tylko zwiększenie jakości życia osób cierpiących na to schorzenie, ale również przyczyniających się do wypracowania bardziej efektywnych metod pomocy psychologicznej dla tej grupy pacjentów.

Konferencja „Psychologia & Przestępczość – granice i pogranicza” – 25.02.2017

Studenckie Koło Psychologii Sądowej, działające przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na IV edycję Konferencji z cyklu „Psychologia & Przestępczość – granice i pogranicza”, która odbędzie się 25 lutego 2017 r. na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7.

Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy o psychologii sądowej oraz ukazanie jej szerokich związków z innymi dziedzinami nauk – jak prawo, kryminalistyka czy resocjalizacja.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się między innymi: dr Małgorzata Toeplitz – Winiewska, która pochyli się nad tematem wiktymologii, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, który dokona analizy porównawczej opinii psychologicznej w prawie innych państw, mgr Teresa Jaśkiewicz – Obydzińska poruszy temat różnych aspektów korzystania z opinii psychologicznych w postępowaniu sądowym, dr Wojciech Glac opowie o neurobiologicznym podłożu skłonności do zachowań przestępczych, dr Małgorzata Sitarczyk omówi motywy zachowań przestępczych. Wystąpienie dr n. med. Andrzeja Depko będzie mówiło o parafilnych i nieparafilnych sprawcach przestępstw motywowanych seksualnie, natomiast wystąpienie prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego będzie opierało się o refleksję na temat pracy z młodocianymi sprawcami przemocy seksualnej. Pełny program

W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o wypełnienie internetowego kwestionariusza pod adresem: https://goo.gl/forms/Sd2SKAz8rjH6vmje2.

 

Psychopatologia i diagnoza – perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt – wykład dr. Jana Roubala

W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (http://gestaltpolska.org.pl/) oraz SKN Psychoterapii Dialog Wydziału Psychologii UW serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, studentów oraz zainteresowanych psychoterapią na wykład pt. „Psychopatologia i diagnoza – perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt.”

Wykład poprowadzi dr Jan Roubal. Poświęcony on będzie kwestiom psychopatologii i diagnozy w nurcie Gestalt. Na spotkaniu będzie także okazja do nabycia ksiązkę dra Roubala, „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej”, w promocyjnej cenie.

Dr Jan Roubal czerpie z bogatego doświadczenia klinicznego i dydaktycznego. Jest psychoterapeutą, psychiatrą, jednym z autorów i redaktorów naukowych książki „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej” (wyd. pol. Harmonia Universalis, 2016). Wykłada psychoterapię na Uniwersytecie Masaryka w czeskim Brnie, gdzie uczestniczy również w pracach Centrum Badań Psychoterapii. Zasiada w zarządzie Komitetu Badań European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Na wykład obowiązują bezpłatne zapisy przez stronę PTPG:
http://gestaltpolska.org.pl/pl/wyklad-dr-jana-roubala-10-02-2017

Piątek, 10.02.2017, godz. 19:30, Aula Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7.  Wykład będzie prowadzony w języku angielskim, tłumaczony symultanicznie na język Polski.

https://www.facebook.com/events/1366170000101596/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1485979036667014
http://gestaltpolska.org.pl/pl/wyklad-dr-jana-roubala-10-02-2017

 

Wtorek Naukowy 24.01.2017 r. – prof. Janusz Grzelak

Dylematy społeczne

Na kolejnym spotkaniu wystąpi Profesor Janusz Grzelak i opowie o alokacji dóbr i dystrybucji kontroli w sytuacjach współzależności między interesem własnym a interesem wspólnym (rodziny, przyjaciół, mieszkańców okolicy, planety). Czego w takich sytuacjach chcemy i co robimy oraz o pułapkach eleganckich teorii.

Wtorek, 24 stycznia 2017, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów

 

 

 

 

Wtorek Naukowy 17.01.2017 r. – dr Daniel Geschke, Institute for Democracy and Civil Society, Jena, Germany

THE RE-CO-KIT: A (cognitive motivational) reality construction kit
17 stycznia dr Daniel Geschke nasz przyjaciel i wykładowca WISP z Institute for Democracy and Civil Society z Jeny w Niemczech opowie o swoich nowych pomysłach teoretycznych i liczy na dyskusję z nami. Ponieważ rola teorii jest niepomijalna, a dyskusja na poziomie teoretycznym jest stanowczo zbyt rzadką praktyką, zapowiada się nam ciekawy dyskusyjny wtorek. To spotkanie będzie w języku angielskim.

Abstract: We live in a post-consensus society, characterised by the pluralisation of perceptions, opinions, world-views and thus, “realities” people live in. New technological possibilities combined with the economic necessity of traditional and modern media to fulfil recipient’s needs increases the absolute amount of “realities” believed to be true. This purely theoretical talk presents an individual level, cognitive motivational approach on how individuals having access to unlimited information actively construct their differing realities. It represents an innovative combination of theoretical approaches from different academic fields: Social Constructivism, Uses and Gratifications Approach (Katz, 1962) and Cognitive Dissonance Theory (Festinger, 1957). Basic assumptions from these approaches are combined into a new theoretical framework. Its novelty, usefulness and possible empirical tests will be discussed jointly.

Wtorek, 17 stycznia 2017, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów

 

„Granice Ja w związku” –  spotkanie z cyklu „W Związku z Rodziną”

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „W Związku z Rodziną”. Cykl, organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog”, porusza tematykę nowych form współczesnej rodziny i związków partnerskich.

„Granice Ja w związku” czyli jak zachować niezależność w bliskiej relacji z drugą osobą? Jak być razem i zachować swoją tożsamość? Gdzie postawić granice? Spotkanie poprowadzi Lidia Kowalska-Surowy, terapeutka prowadząca psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par, rodzin i małżeństw oraz psychoterapię grupową.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/712417215577269/

Na spotkanie obowiązują zapisy przez formularz: https://goo.gl/forms/js7npWOK1JotexmN2

Czwartek, 16 stycznia 2017, g. 18.00 – 20.00, Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

 

Wtorek Naukowy 10.01.2017 r. – dr Wojciech DrathInstytut Psychologii UJ

W ramach wtorku naukowego dr Wojciech Drath z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego opowie o badaniach nad rozumieniem roli niewiedzy w procesie psychoterapii w kontekście doświadczeń praktykujących terapeutów. Badania jakościowe zostały wykonane przy użyciu metody IPA (interpretatywnej analizy fenomenologicznej) pozwalającej na pogłębione i wielowymiarowe opisanie tego zagadnienia.

Wtorek, 10 stycznia 2017, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów

 

 

 

 

Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki – dr Julia Barlińska i dr Zuzanna Toeplitz

agresja_grudzien_poprawka_druk-page-001Oblicza agresji
Czy świat bez agresji jest możliwy? Co jest groźniejsze – agresja realna czy wirtualna? Czy jesteśmy w stanie zahamować groźne tendencje? Zapraszamy do Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki na spotkanie z dr Julią Barlińską i dr Zuzanną Toeplitz.
19 grudnia, godz. 18.00, Pałac Staszica, ul. Nowy Swiat 72

 

 

 

 

Wtorek Naukowy 13.12.2016 r. – dr Artur Domurat

13-12-2016Schyłek p<0.05, BF>3? Ocena wiarygodności hipotez na podstawie czynnika bayesowskiego
W „klasycznej” statystyce nie ma przyjmowania hipotez. Podejmuje się decyzje o odrzuceniu lub nieodrzuceniu hipotezy zerowej. W wystąpieniu zostanie przedstawiony alternatywny sposób analizy danych z wykorzystaniem czynnika bayesowskiego, bezpośrednio wskazującego, która z dwóch hipotez (teorii, modeli itp.) lepiej wyjaśnia zaobserwowane dane.
Wtorek, 13 grudnia 2016, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów

 

 

 

Kolejny cykl spotkań w ramach seminariów z Psychologii Różnic Indywidualnych

Zapraszamy na cykl spotkań z zakresu różnic indywidualnych współorganizowanych przez Zakład Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii i Instytut Psychologii PAN. Najbliższe spotkanie już 9 grudnia o 10.00. Wystąpią mgr Maria Cyniak-Cieciura i prof. Bogdan Zawadzki na seminarium pt. „Zrewidowana wersja kwestionariusza FCZ-KT”. Spotkanie odbędzie się w Instytucie Psychologii PAN, ul Jaracza 1. Harmonogram na kolejne miesiące jest już dostępny na stronie internetowej: http://roznice.wixsite.com/seminaria.

 

Wieczór Naukowy Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Dr Anna Reinholz (Zakład Psychologii Zwierząt Wydziału Psychologii UW) w imieniu Polskiego Towarzystwa Etologicznego zaprasza na Wieczór Naukowy poświęcony zachowaniu owadów. Plakat
9 grudnia 2016 r., godz. 18.00, sala konferencyjna Centrum Neurobiologii, I piętro Gmachu Głównego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa, ul. Pasteura 3. Wstęp wolny!

 

International Society for the Study of Individual Differences 2017

logo_issid2017

Nasz wydział współorganizuje największą międzynarodową konferencję na temat różnic indywidualnych: International Society for the Study of Individual Differences (ISSID), która odbędzie w Warszawie w lipcu 2017 roku. Poprzednio ISSID gościł na naszej uczelni 22 lata temu. Obecnie został otwarty system zgłoszeń abstraktów. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie konferencji: http://issid2017.org/
Uczestnictwo potwierdzili już wybitni badacze różnic indywidualnych tacy jak Michael Eysenck, David Buss, czy Dan McAdams.
Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

 

Seminarium Otwarte Centrum Badań nad Uprzedzeniami – 9.12.2016 r.

Zapraszamy na najbliższe otwarte seminarium Centrum Badań nad Uprzedzeniami, na którym naszym gościem będzie dr Olga Białobrzeska (Uniwersytet SWPS, Warszawa i Laboratorium Poznania społecznego, Sopot) z referatem pt. „Psychologiczne funkcje nostalgii”.
Badania na temat nostalgii cieszą się od kilku lat dużą popularnością, a stało się tak za sprawą Constantine Sedikidesa i Tima Wildschuta – badaczy, którzy postanowili empirycznie rozstrzygnąć swój spór o to, czy odczuwanie nostalgii jest pozytywnym czy negatywnym doświadczeniem. Następnie, dziesiątki ich badań potwierdziły, że ta złożona emocja, niegdyś opisywana jako objaw chorobowy, niesie za sobą pozytywne konsekwencje, na przykład skutkuje wzrostem poczucia własnej wartości, optymizmu, poczucia sensu życia, poczucia przynależności i prospołeczności. Od tego czasu w literaturze naukowej nostalgia isn’t what it used to be.
Seminarium odbędzie się 9.12 (piątek) o godz. 16.00 w sali 74 (IIp.) na Wydziale Psychologii UW, Stawki 5/7.

Wtorek Naukowy 6.12.2016 r. – dr hab. Karolina Safarzyńska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

06-12-2016Konflikt i współpraca międzygrupowa w dylemacie wspólnego pastwiska
Jak niepewność wobec zasobów naturalnych wpływa na prawdopodobieństwo konfliktu i współpracy w dylemacie wspólnego pastwiska? Czy niepewność eskaluje konflikty? Czy pomoc międzygrupowa może im zapobiegać? Przedstawione zostaną wyniki eksperymentu, gdzie uczestnicy przez 41 okresów eksploatują wspólnie odnawialne zasoby naturalne. W badaniu uwzględnione zostały 3 międzygrupowe czynniki: (1) obecność szoków pogodowych niszczących część zasobów; (2) obecność konfliktów międzygrupowych; (3) pomoc międzygrupową.

 

 

 

 

Zaproszenie na prezentację wyników Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu – wtorek 29.11.2016

Zespół Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu zaprasza na prezentację wyników badań na temat sytuacji osób z autyzmem w Polsce. Na spotkaniu swoją premierę będzie miała publikacja „Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce”. Publikacja ta jest rezultatem badań prowadzonych wspólnie przez Wydział Psychologii UW, Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”. Ogólnopolski Spis Autyzmu powstał w celu wypełnienia luki w wiedzy na temat sytuacji młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Szczególny nacisk został położony na poznanie potrzeb wysokofunkcjonujących osób z autyzmem (w tym osób z zespołem Aspergera) – grupy często pomijanej w badaniach i programach wsparcia. Raport powstał również po to, by dać samym osobom z autyzmem możliwość wypowiedzenia się na temat swojej sytuacji i potrzeb.

Spotkanie ma charakter otwarty. Odbędzie się we wtorek (29.11) na Wydziale Psychologii o godz. 12:00 w sali 74.

Wtorek Naukowy 29.11.2016 r. – Do czego potrzebny jest Test Rozwoju Językowego TRJ?

29-11-2016Do czego potrzebny jest Test Rozwoju Językowego TRJ? Magdalena Kochańska (IBE), Magdalena Łuniewska (WPs UW), Natalia Banasik (WPs UW), Ewa Haman (WPs UW), Grzegorz Krajewski (WPs UW), Agnieszka Maryniak (WPs UW)

TRJ to pierwszy polski test psychometryczny, który pozwala na kompleksową ocenę wiedzy językowej (biernej i czynnej) w zakresie słownika, gramatyki i dyskursu u dzieci w wieku 4-8 lat. Test powstał wInstytucie Badań Edukacyjnych pod kierunkiem prof. Magdaleny Smoczyńskiej (Smoczyńska i in.,2015). TRJ bazuje na zadaniach wyboru i nazywania obrazków, powtarzania zdań i sprawdzających rozumienie dłuższego tekstu za pomocą pytań. Ma normy staninowe i centylowe, odrębne dla chłopców i dziewczynek, jak i ogólne. W zamyśle autorów TRJ ma służyć do diagnozy zaburzeń językowych, jednak żadne grupy kliniczne nie były nim do tej pory systematycznie badane. TRJ został udostępniony nieodpłatnie wszystkim poradniom psychologiczno-pedagogicznym w Polsce, a obecnie jest dostępny w ramach szkoleń prowadzonych przez IBE. Po roku od wprowadzenia testu na rynek zastanowimy się czy i do czego się przydaje, jakie są jego mocne i słabe strony.

Wtorek, 29 listopada 2016, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów

 

Wtorek Naukowy 22.11.2016 r. – prof. Helena Rempała (Ohio State University, Columbus)

22-11-2016Jak dorosnę zostanę psychologiem klinicznym, amerykańskim psychologiem klinicznym.
Zawód psychologa klinicznego w USA niesie ze sobą znaczne przywileje i prestiż ale i poważne obowiązki. Przygotowanie do zawodu jest długie (około 8.5 roku mija zanim przystępujemy do ostatnich egzaminów licencjackich) i kosztowne. APA nieustannie monitoruje powstawanie nowych programów i  praktyk zawodowych aby utrzymać jak najwyższy poziom zawodu, niezależnie od Stanu i ośrodka szkolenia. Ta w teorii godna pochwały praktyka igra z delikatna równowagą podaży i popytu na usługi psychologów klinicznych. Obecny wykład ma na celu przedstawienie procesu kształcenia amerykańskich psychologów klinicznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na kluczowe decyzje stawiane przez ów proces przed przyszłymi psychologami.

Wtorek, 22 listopada 2016, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów

 

 

 

Wtorek Naukowy 15.11.2016 r. – Professor Meetu Khosla, PhD, University of Delhi


15-11-2016Role of Emotions in Human Development and Growth: an Intercultural Perspective
Emotions provide an essence to our existence. The development of Basic and Moral emotions make life meaningful and yet complex. The distinctive perspectives of emotion generation and regulation from Indian and Western view points will help to enrich and deepen our understanding of the role emotions play in our growth and development.

Wtorek, 15 listopada 2016, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów

 

 

 

 

 

 

Seminarium Otwarte Centrum Badań nad Uprzedzeniami – 18.11.2016 r.

Zapraszamy na najbliższe otwarte seminarium Centrum Badań nad Uprzedzeniami, na którym gościem będzie mecenas Anna Mazurczak z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z referatem pt. „Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w Polsce”.
Brak zaufania do instytucji publicznych, biurokracja, bagatelizowanie sprawy – to tylko niektóre z przyczyn, dla których osoby doświadczające dyskryminacji rzadko zgłaszają oficjalne skargi. Rzecznik Praw Obywatelskich wiedzę o dyskryminacji w Polsce czerpie zatem nie tylko z wpływających do niego wniosków, ale również z własnych badań, m.in. dotyczących sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy czy nierównego traktowania ze względu na orientację seksualną w opiece zdrowotnej. Do wielu osób doświadczających dyskryminacji, szczególnie w obszarze życia rodzinnego, RPO dociera także dzięki publikacjom prasowym. O wynikach badań RPO, ale także codziennych problemach osób LGBT+ i ich rodzin w Polsce z perspektywy niezależnego organu do spraw równego traktowania.
Seminarium odbędzie się 18.11 (piątek) o godz. 16.00 w sali 74 (IIp.) na Wydziale Psychologii UW, Stawki 5/7.

Wtorek Naukowy 8.11.2016 r. – mgr Maria Babińska i dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

08-11-2016Między Wielką Pokutą a Czarnym Protestem. Co kształtuje przekonania Polaków na temat aborcji i życia prenatalnego?
W ostatnich tygodniach kwestie regulacji prawnych odnoszących się do życia prenatalnego stały się podstawą zaognionego konfliktu społecznego w Polsce. Jest to dobrą okazją do zastanowienia się, jak dyskurs na temat życia prenatalnego (antropomorfizujący vs. dehumanizujący) może odbijać przekonania Polaków – ale też w jakim stopniu wpływa on na stosunek do prawa regulującego dopuszczalność przerywania ciąży. Przedstawiona zostanie seria badań korelacyjnych eksperymentalnych, które pozwolą nam nieco wyjaśnić, jak doszło do przesunięcia postaw Polaków na temat życia prenatalnego. 

 

 

 

 

Wtorek Naukowy 25.10.2016 r. – dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

25-10-2016Żeby Etiudy były Rewolucyjne – o pisaniu projektów NCN i NCBiR
Spotkanie poświęcone będzie praktycznym wskazówkom pisania projektów badawczych, omijaniu raf formalnych, właściwemu doborowi konkursów do zainteresowań badawczych i temperamentu naukowego. Zaproszeni są wszyscy którzy myślą (nawet bardzo ogólnie) o ubieganiu się o granty. Omówimy także wsparcie dla tych, którzy zdecydują się pisać aplikacje do grudniowych konkursów.

Wtorek, 25 października 2016, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów

 

 

 

 

Control and Agency Conference – 4-5 listopada 2016

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej konferencji organizowanej przez Instytut Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca oraz Wydział Psychologii UW w dniach 4-5 listopada 2016 w Warszawie. Dwudniowa konferencja będzie miała charakter serii wystąpień zaproszonych gości – światowej klasy ekspertów w dziedzinie psychologii kontroli i sprawczości. Swój udział zapowiedzieli m.in. Hazel Markus, Susan T. Fiske, Shinobu Kitayama, Mike Kuhlman, Piotr Winkielman, Bogdan Wojciszke oraz Grzegorz Sędek.
Zapraszamy Państwa do wysłuchania wystąpień oraz do żywego udziału w dyskusjach. Obszerną informację o konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie: http://controlandagency2016.iss.uw.edu.pl .

Wykład inaugurujący działalność Koła Naukowego SKN „Dialog” – dr hab. Anna Cierpka

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych tematyką psychoterapeutyczną na wykład inaugurujący działalność Koła Naukowego SKN „Dialog” pt. „O ewolucji myśli psychoterapeutycznej na przykładzie terapii rodzin”. Wykład wygłosi Opiekunka Koła, dr hab. Anna Cierpka. Po godzinnym wykładzie przewidziana jest dyskusja.
20 października, godz. 19.15, sala 408.
https://www.facebook.com/events/197809133962544/

Konferencja Firma z Duszą – poświęcona tematyce samozarządzania, 24.10.2016 r., Teatr Polski

Wyobraźcie sobie, że… pracujecie w organizacji bez kierowników i dyrektorów… sami, odpowiedzialnie realizujecie wasze pomysły… w szkole…współpracujecie z nauczycielem i współtworzycie treści jakie nabywacie… i …
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej przyjdź na międzynarodową konferencję Firma z Duszą poświęconą tematyce samozarządzania, która odbędzie się 24 października w Warszawie w Teatrze Polskim (http://firmazdusza.pl). Główną inspiracją konferencji jest doświadczenie wielu organizacji z Polski i z zagranicy w zakresie samozarządzania. Metoda ta została opisana w wydanej w ubiegłym roku książce Frederica Laloux Pracować Inaczej (org. Reinventing Organizations http://www.reinventingorganizations.com).
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego objął konferencję patronatem. DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!!! Należy tylko pokazać przy wejściu ważną legitymację studencką.
Szczegóły: firma-z-dusza

 

Wtorek Naukowy 18.10.2016 r. – dr Wouter de Raad

18-10-2016How to increase teaching quality and student satisfaction with a few simple steps?

Teaching quality and student satisfaction very much depend on class processes and on methods of assessment. Common problems in courses include class discussions that suffer from a lack of student involvement, student presentations that lack clarity, and group work that is graded without being sensitive to the individual contributions of students. These and other issues can be improved with surprisingly easy methods. In this talk I will discuss several of these methods.

Wtorek, 18 października 2016, godz. 15.15-16.00, sala nr 1 lub aula w przypadku tłumów

 

 

 

Konferencja neuropsychologiczna Brainstorm

brainstorm15 października 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w pobliżu Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja neuropsychologicznej Brainstorm, organizowana przez Koło Neuropsychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
http://konferencjabrainst.wixsite.com/brainstorm
Program: plan-konferencji

 

 

Wtorek Naukowy 11.10.2016 r. – doc. dr Rytis Pakrosnis & doc. dr Viktorija Čepukienė, Vytautas Magnus University, LITWA

wtorek_2016_10_11

Potential benefits of the unguided internet-based solution-focused self-help program for improving university students’ psychosocial functioning – doc. dr Rytis Pakrosnis & doc. dr Viktorija Čepukienė, Vytautas Magnus University, LITWA

Krótkoterminowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniu (Solution-Focused Brief Therapy, SFBT) jest podejściem terapeutycznym zyskującym na popularności na całym świecie i obecnym także w Polsce. Goście z Litwy, z Vytautas Magnus University doc. dr Rytis Pakrosnis & doc. dr Viktorija Čepukienė są specjalistami od tego podejścia i jego nauczycielami na Warsaw International Studies in Psychology (WISP). W ramach pierwszego w nowym roku wtorku naukowego opowiedzą o swoich doświadczeniach i o badaniach nad internetowym programem wspierającym studentów opartym na tym podejściu.

Wtorek, 11 października 2016, godz. 15.15-16.00, sala nr 1, lub aula w przypadku tłumów

 

 

Giełda Mocy – tandem, który zwiększa szansę na wymarzoną pracę

gielda-mocyWydział Psychologii objął patronatem Giełdę Mocy, wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które wyznacza nowatorskie kierunki zatrudniania wspomaganego. Tegoroczna, międzynarodowa VI edycja stworzy przestrzeń do dyskusji, w której głos zabiorą osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, pracodawcy, przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych oraz świata nauki. Finał Giełdy już 19.10.2016 r., w godz. 10:00-14:00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. Finał poprowadzi Maciej Orłoś. Program

 

Konferencja „Człowiek w sytuacji – ujęcie multidyscyplinarne”

czlowiek_w_syt_v1-page-001W ubiegłym roku w listopadzie odbyła się konferencja „Człowiek w sytuacji”, zorganizowana przez Wydział Psychologii UW, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego, przy poparciu Komitetu Psychologii PAN.
W dniach 14-17 listopada 2016 roku w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31, sala S306) odbędzie się druga część tej konferencji. Tym razem zagadnienie „Człowiek w sytuacji” zostanie ujęte nie tylko w świetle psychologii, ale także innych dyscyplin badawczych. Zapraszamy!
Program: czlowiek-w-sytuacji-14-17-listopada-2016-1
ProgramENG: humans-in-situations-november-14-17-2016-1

 

 

 

Piąta Konferencja Perypatetyczna

wyklad_2014
W najbliższych dniach (6 – 8 października 2016) odbędzie się w Zakopanem
5. Konferencja Perypatetyczna organizowana przez Wydział Psychologii, dotycząca modelowania systemów poznawczych. Zawsze inspirująca, niezwykle ciekawa i zawsze w górach. Miejsc już niestety brak, ale wszyscy zainteresowani mogą już szykować się na przyszły rok. Zapraszamy!
http://cogsys.strony.psych.uw.edu.pl/

 

 

Spotkanie na temat Foodsharingu

Na parterze budynku Wydziału Psychologii stoi ogólnodostępna lodówka. Każdy może do niej włożyć jedzenie i każdy może jedzenie z niej wyjąć i się nim poczęstować. To tzw. „jadłodzielnia”, którą założyli nasi pracownicy i doktoranci.
Dr Karolina Hansen zaprasza w piątek o 18:00 na spotkanie o Foodsharingu w Jasiu i Małgosi. Będzie można się wiele dowiedzieć o marnowaniu żywności, o tym jak temu zapobiegać, czym jest Foodsharing i jadłodzielnia na Stawki 5/7 i jak ratować żywność przed zmarnowaniem.
Więcej: https://www.facebook.com/events/289684714729828/

 

Festiwal Nauki na Wydziale Psychologii UW – 24-26 września na Stawkach

plakat_festiwal_nauki_wp_uw_2016-page-001festiwal-naukiWszystkich zainteresowanych psychologią – dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy na Festiwal Nauki na Wydziale Psychologii UW. Przygotowaliśmy dla Was ciekawe wykłady i warsztaty, o sprawach, które są bliskie nam wszystkim.

24 września, godz. 10.30, sala 94 – Różnorodność ludzkich emocji – jej źródła i konsekwencje, dr Kamil Imbir
24 września, godz. 12.00, sala 94 – Jak porozumieć się z Dzieckiem? – Warsztat dla Rodziców, dr hab. Anna Cierpka
24 września, godz. 12.00, sala 93 – Skąd się biorą niezwykłe pomysły? – warsztat kreatywności dla dzieci w wieku 9-11 lat, dr Agnieszka Wojnarowska
25 września, godz. 13.00, sala 94 – Ludzki węch w XXI wieku: przeżytek czy zmysł niedoceniony? – prof. dr hab. Ewa Czerniawska
26 września, godz. 12.00, sala 94 – Bohaterowie Cyber Swiata – jak ograniczyć przemoc w Internecie? – dr Julia Barlińska. Zapisy na stroniehttp://festiwal-nauki.edu.pl/szkola/register

 

Jakie są współczesne Polki? – dr hab. Dominika Maison, prof. UW, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki

Kawiarnia_naukowaPolki_Maison
W ostatniej przed wakacjami Kawiarni Naukowej wystąpi dr hab. Dominika Maison, prof. UW i opowie o tym JAKIE SĄ WSPÓŁCZESNE POLKI.
Jakie wartości są najważniejsze dla Spełnionej Profesjonalistki? Kto jest idealnym mężczyzną dla Zachłannej Konsumpcjonistki? O czym marzy Niespełniona Siłaczka? Co Rozczarowana Życiem myśli o antykoncepcji? Co najchętniej w wolnym czasie robi Rodzinna Pani Domu? Dlaczego Obywatelki Świata nie interesuje polityka? Na co oszczędza Osamotniona Konserwatystka?
Zapraszamy! 20 kwietnia, godz. 18, Klub Komediowy, Nowowiejska 1, róg Pl. Zbawiciela, wstęp wolny. 

Do czego współczesnemu człowiekowi potrzebny jest węch? – wykład prof. Ewy Czerniawskiej w ramach Jubileuszu

rose-177955_1920

Węch jest zmysłem starym filogenetycznie. Naukowcy określają człowieka jako mikrosmatycznego, uznając, że funkcje węchowe mają dla niego małego znaczenie. Istnieją jednak liczne dane wskazujące na to, że węch, a co więcej – sprawny węch, ma znaczenie, także we współczesnym świecie. W trakcie wykładu zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat działania węchu człowieka i jego roli w różnych aspektach życia. Poruszone zostanie także aktualne zagadnienie marketingu zapachowego. W zakończeniu zaprezentowane będą przyczyny i skutki zaburzeń funkcji węchowych w różnych jednostkach chorobowych oraz w starszym wieku. Dysfunkcje węchu stają się współcześnie coraz częstsze, a ich konsekwencje mogą być bardzo poważne. Społeczna świadomość roli węchu pozostaje jednak niewystarczająca.
Zapraszamy 20 maja 2016, godz. 18:00, Wydział Psychologii, Aula, ul. Stawki 5/7
https://uw200.uw.edu.pl/pl/do-czego-wspolczesnemu-czlowiekowi-potrzebny-jest-wech/