Aktualności Sekretariatu ds. doktoranckich

Rekrutacja do szkół doktorskich UW

23 maja ruszyła rekrutacja do programu Quantitative Psychology and Economics prowadzonego w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja

0 komentarzy

Pierwsza edycja stypendiów dla doktorantów m. st. Warszawy

Zapraszamy doktorantów warszawskich uczelni do udziału w programie stypendialnym i realizacji projektów badawczych związanych z rozwojem i bieżącym funkcjonowaniem miasta. Włączenie

0 komentarzy

Nowy interdyscyplinarny czteroletni program doktorancki „Quantitative psychology and economics”

Informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 rusza nowy interdyscyplinarny czteroletni program doktorancki „Quantitative psychology and economics” realizowany przez Wydział Nauk

0 komentarzy

Szkolenie Narodowego Centrum Nauki dla wnioskodawców – przedłużony termin rejestracji

Przypominamy o szkoleniu Narodowego Centrum Nauki dla wnioskodawców, które odbędzie się w czwartek, 21 marca, o godzinie 13:30 na terenie Akademii Pedagogiki Specjalnej,

0 komentarzy

Wyjazdy zagraniczne doktorantów – wyniki konkursu

Aż 9 doktorantów Wydziału Psychologii znalazło się w gronie 141 doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy otrzymają dofinansowanie w konkursie na wsparcie

0 komentarzy

Wolne miejsca w zimowej szkole dla doktorantów UW

  Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc w szkole zimowej dla doktorantów „Matlab, EEGLab, SPM, Python i Psychopy – podstawy programowania,

0 komentarzy