Aktualności Sekretariatu ds. doktoranckich

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Zapałowicz

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Dnia 14.07.2020 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie

Rekrutacja do szkół doktorskich 2020/2021

5 maja 2020 r. uruchomiona została rejestracja w IRK, co jest pierwszym krokiem na drodze do kształcenia w Szkole Doktorskiej.

[COVID-19] Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów i doktorantów

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 22 kwietnia komunikat dotyczący wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych

[COVID-19] Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 18 marca komunikat dotyczący składania wniosków o stypendia i

Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium dla studentów i doktorantów

Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów Studenci składają wnioski:

Rekrutacja do szkół doktorskich UW

23 maja ruszyła rekrutacja do programu Quantitative Psychology and Economics prowadzonego w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja