Wojtkowska Katarzyna

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: doktorantka
Jednostka: Katedra Psychologii Społecznej
E-mail: katarzyna.wojtkowska@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 328
Dyżury: wtorek 13.30-16.00
Działalność naukowa

Główne kierunki badań z zakresu:

  • emocjonalnego podłoża zachowań kontrproduktywnych i obywatelskich;
  • perspektywy czasowej
  • psychologii jedzenia

Publikacje

  1. Wojtkowska, K., Jędrzejczyk J., (2015). Cognitive and Emotional Functioning of Young Adults on the Contemporary Labour Market. W: K. Adamczyk, M. Wysota. Variuos Aspects of Young Adults’ Functioning. Kraków: Wydawnictwo LIBRON. 31-47.
  2. Stolarski, M., Wojtkowska, K., Kwiecińska, M. (w druku). Time for love: Partners’ time perspectives predict relationship satisfaction in romantic heterosexual couples. Time & Society.
  3. Wojtkowska, K., Andersz, N., Czarnota-Bojarska, J. (w druku). Adapting The Survey Of Perceived Organizational Support. Polish Journal of Applied Psychology.

Granty
Udział w grancie SONATA 7 NCN dr Macieja Stolarskiego Stolarskiego „W poszukiwaniu podłoża perspektywy czasowej: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania podmiotowego ustosunkowania do czasu”

Współpraca krajowa i zagraniczna:
Ph D. Christina Maslach, Standford University

Działalność popularyzatorska:

  • „Festiwal Nauki” 2015
  • Uniwersytet Otwarty – kursy: Psychologia Jedzenie, Psychologia Jedzenia – trening rozwojowy
  • Stowarzyszenie Coachów PRIZM: I Zjazd Coachów, II Zjazd Coachów, Ciao Ciało – o ciele z perspektywy psychologicznej, Młody Przedsiębiorco przekrocz swoją normę, OFIP 2014
Działalność dydaktyczna

Podstawowe Umiejętności Psychologiczne
Umiejętności Akademickie
Psychologia Jedzenia
Trening Regulacji Emocji
Psychologia Jedzenia
Psychologia Jedzenia – trening rozwojowy
Bądź z ludźmi – warsztat o budowaniu więzi z sobą i innymi

Działalność organizacyjna

Komisja ds. stypendiów
Komisja ds. jakości kształcenia