Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana

 • dr Wouter de Raad – kierownik Studiów w Jęz. Angielskim
 • dr hab. Anna Cierpka – kierownik Studiów Doktoranckich
 • dr Grzegorz Krajewski – kierownik Studiów Kognitywistyki II-stopnia
 • dr Anna Reinholz – kierownik Studiów Stosowana Psychologia Zwierząt

 

 • prof. dr hab. Barbara Bokus – MISH
 • dr hab. Maciej Haman, prof. UW – MISMaP; ds. egzaminów magisterskich na studiach stacjonarnych w języku polskim i w języku angielskim
 • dr Agnieszka Laskowska – do świadczeń zajęć na innych Wydziałach
 • dr hab. Joanna Radoszewska –  MOST
 • dr Wouter dr Raad – Erasmus i Współpracy z Zagranicą
 • dr Irena Zinserling – ds. Rekrutacji
 • dr Rafał Kawa – ds. praktyk i stażów dla studentów specjalizacji psychologii ogólnej
 • dr hab. Andrzej Rynkiewicz – ds. praktyk studenckich i ds. ECTS
 • dr hab. Joanna Radoszewska – Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia
 • prof. dr hab. Ewa Czerniawska – do kontaktu z Centrum Nauk Sądowych UW, ul. Miecznikowa 1
 • mgr Agnieszka Słupecka – ds. Studiów Podyplomowych
 • mgr Maria Cywińska – ds. LABI
 • Michał Broniarz – ds. USOS
 • mgr Elżbieta Bednarska – ds. rezerwacji sal w zakresie bezpieczeństwa imprez na Wydziale

 

 • prof. dr hab. Maria Ledzińska – ds. egzaminów magisterskich
 • dr hab. Joanna Radoszewska – ds. egzaminów magisterskich
 • dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW – ds. egzaminów magisterskich
 • dr hab. Wojciech Dragan – ds. egzaminów magisterskich
 • dr hab. Kamil Imbir – ds. egzaminów magisterskich
 • dr hab. Marcin Zajenkowski – ds. egzaminów magisterskich na studiach w jęz. angielskim
 • dr hab. Przemysław Tomalski – ds. egzaminów magisterskich na studiach w jęz. angielskim
 • dr hab. Grażyna Kmita – ds. egzaminów magisterskich na studiach w jęz. angielskim
 • dr hab. Maciej Stolarski – ds. egzaminów magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach w jęz. angielskim
 • dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW – ds. egzaminów magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach w jęz. angielskim