Pełnomocnicy Dziekana

Kierownik Studiów w Jęz. Angielskim
dr Wouter de Raad

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Anna Cierpka

Kierownik Studiów Kognitywistyki II-stopnia (Cognitive Science)
dr Marta Sobańska

Kierownik Studiów Stosowana Psychologia Zwierząt
dr Anna Reinholz

Ds. studiów podyplomowych
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.

Kolegium MISH
prof. dr hab. Barbara Bokus

Kolegium MISMAP
dr Aleksandra Bala

 

Ds. świadczeń zajęć na innych wydziałach
dr Agnieszka Burnos

Ds. rekrutacji
dr Irena Zinserling

Program MOST
dr hab. Joanna Radoszewska

Program Erasmus i współpraca z zagranicą
dr Wouter de Raad

Ds. praktyk studenckich i ds. ECTS
dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Ds. praktyk i stażów dla studentów specjalizacji psychologii ogólnej
dr Rafał Kawa

Ds. autorstwa prac studenckich
dr Zuzanna Toeplitz

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia
dr hab. Joanna Radoszewska

Ds. kontaktu z Centrum Nauk Sądowych UW, ul. Miecznikowa 1
prof. dr hab. Ewa Czerniawska

 

Lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych (LODO)
mgr Maria Cywińska

Ds. USOS
Michał Broniarz

Ds. rezerwacji sal w zakresie bezpieczeństwa imprez na Wydziale
Paweł Kośnik

 

Ds. egzaminów magisterskich
prof. dr hab. Maria Ledzińska
dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. ucz.
dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz.
dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.
dr hab. Joanna Radoszewska

Ds. egzaminów magisterskich na studiach w jęz. angielskim
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
dr hab. Grażyna Kmita
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
dr hab. Przemysław Tomalski
dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

Ds. egzaminów magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Maciej Stolarski