Pełnomocnicy Dziekana

Kierownicy studiów

WISP – mgr Zofia Borska-Mądrzycka
Stosowana Psychologia Zwierząt – dr Anna Reinholz
Cognitive Science – dr Marta Sobańska
Studia doktoranckie – dr hab. Anna Cierpka

Kierownicy studiów podyplomowych

Psychologia w praktyce – dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr Katarzyna Sekścińska
Psychologia pozytywna w praktyce. Trener umiejętności psychospołecznych – dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz., zastępca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Psychologia zarządzania personelem – dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
Psychologia transportu – p.o. dr Dorota Rutkowska
Psychologia sądowa – dr Jerzy Wojciechowski
Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny – dr hab. Joanna Radoszewska
Psychologia dla liderów – dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Opiekun I roku studiów na kierunku Psychologia

dr Ewa Dryll

Pełnomocnik ds. Erasmus+

dr Wouter de Raad

Pełnomocnik ds. programu MOST

dr hab. Joanna Radoszewska

Koordynator praktyk studenckich

mgr Rafał Dziurla

Pełnomocnik ds. autorstwa prac studenckich

dr Zuzanna Toeplitz

Pełnomocnik ds. MISH

dr Jerzy Wojciechowski

Pełnomocnik ds. MISMaP 

dr Aleksandra Bala

Pełnomocnik ds. Centrum Nauk Sądowych UW

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

Pełnomocnik ds. studiów podyplomowych

dr Jerzy Wojciechowski

Pełnomocnik ds. rekrutacji

dr Irena Zinserling

Pełnomocnicy ds. zajęć świadczonych i uzyskiwanych

dr hab. Grażyna Katra, dr Karolina Małek

Lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych (LODO)

mgr Maria Cywińska

Pełnomocnik ds. USOS

Michał Markowicz

Pełnomocnicy ds. egzaminów magisterskich

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
prof. dr hab. Hanna Szuster-Kowalewicz
dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz.
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.
dr hab. Grażyna Kmita, prof. ucz.
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
dr hab. Małgorzata Gambin
dr hab. Jerzy Osiński
dr hab. Andrzej Rynkiewicz