Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana

dr Wouter de Raad – kierownik Studiów w Jęz. Angielskim
dr hab. Anna Cierpka – kierownik Studiów Doktoranckich
dr Grzegorz Krajewski – kierownik Studiów Kognitywistyki II-stopnia
prof. dr hab. Barbara Bokus – MISH
dr hab. Maciej Haman, prof. UW – MISMaP
dr Agnieszka Laskowska – do świadczeń zajęć na innych Wydziałach
dr hab. Joanna Radoszewska –  MOST
dr Wouter dr Raad – Erasmus i Współpracy z Zagranicą
dr Irena Zinserling – ds. Rekrutacji
dr hab. Michał Chruszczewski – ds. autorstwa prac studenckich
dr Rafał Kawa – ds. praktyk i stażów dla studentów specjalizacji psychologii ogólnej
dr hab. Andrzej Rynkiewicz – ds. praktyk studenckich i ds. ECTS
dr hab. Joanna Radoszewska – Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia
prof. dr hab. Ewa Czerniawska – do kontaktu z Centrum Nauk Sądowych UW, ul. Miecznikowa 1
mgr Agnieszka Słupecka – ds. Studiów Podyplomowych
dr Agnieszka Wojnarowska – ds. Promocji
mgr Maria Cywińska – ds. LABI
Michał Broniarz – ds. USOS
mgr Elżbieta Bednarska – ds. rezerwacji sal w zakresie bezpieczeństwa imprez na Wydziale
dr hab. Kamil Imbir – ds. egzaminów magisterskich
dr hab. Joanna Radoszewska – ds. egzaminów magisterskich
dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. UW – ds. egzaminów magisterskich
dr hab. Wojciech Dragan – ds. egzaminów magisterskich
dr hab. Marcin Zajenkowski – ds. egzaminów magisterskich na studiach w jęz. angielskim
dr hab. Przemysław Tomalski – ds. egzaminów magisterskich na studiach w jęz. angielskim