Pełnomocnicy Dziekana

Kierowniczki studiów

WISP – dr Ewa Dryll
Stosowana Psychologia Zwierząt – dr Anna Reinholz
Cognitive Science – dr Marta Sobańska
Studia doktoranckie – dr hab. Anna Cierpka

Kierownicy studiów podyplomowych

Psychologia w praktyce – dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr Katarzyna Sekścińska
Psychologia pozytywna w praktyce. Trener umiejętności psychospołecznych – dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz., zastępca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Psychologia zarządzania personelem – dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
Psychologia transportu – p.o. dr Dorota Rutkowska
Psychologia sądowa – dr Jerzy Wojciechowski
Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny – dr hab. Joanna Radoszewska
Psychologia dla liderów – dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Opiekunka I roku studiów na kierunku Psychologia

dr Ewa Dryll

Koordynatorzy ds. mobilności studentów (w tym programu Erasmus)

dr Wouter de Raad

dr Marcin Leśniak

Pełnomocniczka ds. mobilności pracowników

dr Anna Wnuk

Pełnomocniczka ds. programu MOST

dr hab. Joanna Radoszewska

Koordynator praktyk studenckich

mgr Rafał Dziurla

Pełnomocniczka ds. autorstwa prac studenckich

dr Zuzanna Toeplitz

Pełnomocnik ds. MISH

dr Jerzy Wojciechowski

Pełnomocniczka ds. MISMaP 

dr Aleksandra Bala

Pełnomocniczka ds. Centrum Nauk Sądowych UW

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

Pełnomocnik ds. studiów podyplomowych

dr Jerzy Wojciechowski

Pełnomocniczka ds. rekrutacji

dr Irena Zinserling

Pełnomocniczki ds. zajęć świadczonych i uzyskiwanych

dr hab. Grażyna Katra, dr Karolina Małek

Lokalna pełnomocniczka ds. ochrony danych (LODO)

mgr Maria Cywińska

Pełnomocnik ds. USOS

Michał Markowicz

Pełnomocnicy ds. egzaminów magisterskich

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
prof. dr hab. Hanna Szuster-Kowalewicz
dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz.
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.
dr hab. Grażyna Kmita, prof. ucz.
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
dr hab. Małgorzata Gambin
dr hab. Jerzy Osiński
dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Pełnomocniczka ds. Festiwalu Nauki

dr Urszula Barańczuk

Pełnomocniczka ds. równości

dr Paulina Górska

Pełnomocnik ds. wspierania inicjatyw naukowych i doskonałości naukowej studentów

dr Paweł Łowicki

Pełnomocniczka ds. Laboratorium Neuroscience (NeuroLab)

dr Kalinka Timmer