Wiśniowska Justyna

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: doktorantka
Jednostka: Katedra Neuropsychologii
E-mail: justyna.wisniowska@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 747
Pokój: 114
Dyżury: Poniedziałek 15:00-16:00
Działalność naukowa

 

Główne kierunki badań:

1. Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne osób z uszkodzeniem OUN.
2. Metody rehabilitacji neuropsychologicznej: rehabilitacja wspomagana komputerowo (w tym rozwój koncepcji treningów poznawczo-ruchowych z użyciem nowoczesnych technologii).

Zainteresowania naukowe:

1. Neuropsychologia kliniczna: funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne osób z uszkodzeniem mózgu.
Rehabilitacja neuropsychologiczna: nowe kierunki i metody rehabilitacji, w tym rehabilitacja wspomagana komputerowo, technologie asystujące.

2. Funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne osób prawidłowo starzejących się. Metody wspomagające zachowanie sprawności poznawczej.

3. Zastosowanie technik interwencji kryzysowej i psychoterapii poznawczo-behawioralnej w neuropsychologii klinicznej.

Granty:

Realizacja grantu PRELUDIUM 11 NCN (nr: 2016/21/N/HS6/02685) Związek funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku: analiza neuropsychologiczna treningu prowadzonego w paradygmacie podwójnego zadania.

Współpraca naukowa:

Projekt: Ocena efektów rehabilitacji z użyciem programu do komputerowej analizy ruchu w grupie chorych na stwardnienie rozsiane. – Zakład Fizjoterapii i Rehabilitacji, Szpital Bielański, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Publikacje:

Kruszyński, M., Chabuda, A., Wiśniowska, J., Czerwosz, L, Karwowska, D. (2015). Komputerowy trening funkcji ruchowych i poznawczych w paradygmacie podwójnego zadania. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 17 (1), s. 56.

Wiśniowska, J., Kruszyński, M., Łojek, E. Komputerowy trening funkcji poznawczych i ruchowych prowadzony w paradygmacie podwójnego zadania. (Red.) M. Szepietowska, B. Daniluk. Rehabilitacja neuropsychologiczna – konteksty teoretyczne i praktyka. Warszawa 2017: Diffin. (w przygotowaniu)

Roessler-Górecka, M., Mendel, T., Wiśniowska, J., Seniów, J. (2017). Characterictics of encefalopathy in Susac’s Syndrome – case report. Neurologia i Neurochirurgia Polska (w przygotowaniu).

 

 

Działalność dydaktyczna

Biologiczne Mechanizmy Zachowania (seminarium)

Methods of Neuropsychological Rehabilitation in Practice (WISP)

 

 

Działalność organizacyjna

Organizacja praktyk i staży dla studentów WP na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie.