Strząska Magdalena

Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail: mstrzaska@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój:
Dyżury: poniedziałek 16.45 - 17.45, wtorek 17.00 - 18.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna