Staniaszek Karolina

Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail: kstaniaszek@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 322
Dyżury: po uprzednim kontakcie mailowym
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna