Stala Karolina

Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail: karolina.stala@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 322
Dyżury: czwartek 15.30-17.30
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna