Słowińska Monika

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: doktorantka
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: monika.slowinska@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 793
Pokój: 213
Dyżury: Wtorki 9:00-11:00
Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:
Zaburzenia rozwojowe
Stosowana Analiza Zachowania
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Rehabilitacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością

Działalność dydaktyczna

Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży – konwersatorium
Psychologia (dla nauczycieli) – ćwiczenia

Działalność organizacyjna