Skrodzka Magdalena

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: doktorantka
Jednostka: Centrum Badań nad Uprzedzeniami – Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych
E-mail: magdalena.skrodzka@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 848
Pokój: 422 B
Dyżury: Po umówieniu
Działalność naukowa
  • Badanie postaw wobec uchodźców i imigrantów, określanie czynników mających wpływ na te postawy
  • Psychologia migracji
  • Psychologia międzykulturowa
  • Neuronauka społeczna
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna

Organizacja staży w CBU