Projekty badawcze – przepisy prawne

Formularze do projektów badawczych:

Akty prawne:

Zalecenia Rady NCN w sprawie stawek wynagrodzeń
Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach NCN
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r.

Zasady rozliczania wydatków na UW:

Badania Statutowe:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r.

Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na UW:

19 stycznia 2011 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 314 wprowadził w życie Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

22 stycznia 2014 roku uchwałą nr 168 Senat UW znowelizował Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim nadając mu obecnie obowiązujący kształt.

Dla lepszego zrozumienia zapisów Regulaminu został stworzony Przewodnik po Regulaminie.

Zarządzeniem nr 29 – z dnia 16 sierpnia 2011 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wprowadził obowiązek stosowania wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.