Promocja nauki

Wydziałowy zespół ds. promocji nauki zajmuje się promowaniem osiągnięć naukowych pracowników, doktorantów i studentów Wydziału. Informujemy szerokie grono odbiorców o publikacjach, projektach, nagrodach, wdrożeniach i innych sukcesach oraz popularyzujemy wiedzę psychologiczną. Chcemy docierać do całej społeczności Wydziału Psychologii, społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, społeczności naukowej w kraju i za granicą, oraz do odbiorców spoza środowiska akademickiego: psychologów-praktyków, partnerów biznesowych, osób korzystających z usług psychologicznych i innych osób zainteresowanych psychologią. Naszym celem jest działać nie tylko na rzecz społeczności Wydziału Psychologii i Uniwersytetu Warszawskiego, ale również naszego otoczenia społecznego.

W skład zespołu wchodzą:

  • prof. dr hab. Emilia Łojek
  • dr Oliwia Maciantowicz
  • dr Magdalena Tilszer
  • dr Paweł Łowicki
  • mgr Dominika Żarnecka
  • Kamila Kraszewska

Kontakt: promocja_nauki@psych.uw.edu.pl

profil na Facebooku

kanał na YouTube

 

Dla mediów

Zespół ds. promocji pośredniczy w kontaktach mediów z pracownikami Wydziału. Dziennikarzy chcących uzyskać pomoc w tym zakresie prosimy o kontakt mailowy: promocja@psych.uw.edu.pl

Newsletter wydziału psychologii logotyp

Wszystkie najważniejsze informacje o tym, co dzieję się na Wydziale lub czym aktualnie zajmują się nasi naukowcy znajdują się w Newsletterze Wydziału Psychologii UW:

Newsletter

 

Dla pracowników, doktorantów i studentów

Zachęcamy pracowników, doktorantów i studentów Wydziału do przekazywania zespołowi informacji o swoich osiągnięciach – opublikowanych artykułach i książkach, uzyskanych grantach, nowych projektach, wdrożeniach, nagrodach. Bez Państwa udziału dobra Promocja nie jest możliwa. Osiągnięcia prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza: 

Formularz zgłoszeniowy

Szablony prezentacji, logotyp Wydziału, papier firmowy itp. można pobrać na poniższej stronie:

Logotyp, szablony prezentacji itp.

 

Otwarte spotkania i seminaria naukowe

Spis wszystkich cyklicznych wydarzeń dziejących się na Wydziale:

  • Seminaria Psychologiczne – seminaria Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia

Seminaria Psychologiczne (Seminaria Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego) to cykl otwartych spotkań o charakterze naukowym skierowanych do pracowników, doktorantów i studentów, których głównym obszarem zainteresowań badawczych są szeroko rozumiane kwestie funkcjonowania psychologicznego ludzi i zwierząt. Seminaria odbywają się w każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca o godzinie 14:00 i organizowane są przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Kontakt: rnd.psychologia@uw.edu.pl

Nagrania z wystąpień dostępne są na naszym kanale YouTube >> 

  • Psychologia ma wpływ

„Psychologia ma wpływ” to cykl spotkań o praktycznym zastosowaniu psychologii w różnych sferach życia. Spotkania przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcieliby zaczerpnąć inspiracji i wymienić idee na temat tego, w jaki sposób teorie i wiedzę psychologiczną można przełożyć na praktykę. Spotkania odbywają się w każdy roboczy czwartek miesiąca o godz. 15:15. Koordynator: dr Mateusz Płatos mateusz.platos@pych.uw.edu.pl

Nagrania z wystąpień dostępne są na naszym kanale YouTube >> 

  • Seminaria Rozwojowe – seminaria Katedry Psychologii Rozwojowej

Seminaria Rozwojowe to otwarte spotkania naukowe, których przedmiotem jest szeroko rozumiany rozwój psychologiczny człowieka, jego mechanizmy, przebieg oraz kontekst. Spotkania odbywają się w ostatni roboczy piątek miesiąca godzinie 13:00 i będą trwały ok. godziny (około 30 min. prezentacji i 30-45 min. dyskusji). Jeżeli jednak prelegent nie będzie mógł być z nami w tym terminie, termin i/lub godzina spotkania ulegnie zmianie. Zgłoszenia oraz pytania prosimy przesłać na adres koordynatorki Seminarium Rozwojowego: dr hab. Katarzyna Lubiewska katarzyna.lubiewska@gmail.com  

  • Psychologia dla edukacji

Więcej informacji wkrótce. Koordynatorka: dr Anna Anzulewicz anna.anzulewicz@psych.uw.edu.pl

 

 

Aktualne informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach znajdują się tutaj >>