Sobol Małgorzata

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail: malgorzata.sobol@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój:
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna