Stefański Rafał

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: starszy wykładowca
Jednostka: Katedra Psychologii Społecznej
E-mail: rafal.stefanski@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 50 49 823
Pokój: 310
Dyżury: pn. 14.00-16.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna