Radkowska Alicja

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: asystent
Jednostka: K. Psychologii Poznawczej
E-mail: alicja.radkowska@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 781
Pokój: 212
Dyżury: po umówieniu
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna