Oniszczenko Włodzimierz

Tytuł naukowy: prof.
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: wlodek@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 805
Pokój: 326
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

Behawioralno-genetyczne podstawy zachowania.

Genetyczno-molekularne podstawy zachowania w normie i patologii.

Temperamentalne korelaty zaburzeń zachowania.

Najnowsze publikacje

Oniszczenko, W., Rzeszutek, M., Stanisławiak, E. (2017). Affective temperaments, mood, and insomnia symptoms in a non-clinical sample. Behavioral Sleep Medicine. doi: 10.1080/15402002.2017.1357121.

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Firląg-Burkacka, E. (2017). Social support, stress coping strategies, resilience and posttraumatic growth in a Polish sample of HIV+ individuals: results of a one-year longitudinal study. Journal of Behavioral Medicine. doi: 10.1007/s10865-017-9861-z

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Firląg-Burkacka, E. (2017). Gender differences in posttraumatic stress symptoms and social support in a Polish sample of HIV-positive individuals. Women & Health, 7, 792-803.

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Kwiatkowska, B. (2017). Stress coping strategies, spirituality, posttraumatic stress symptoms, social support, and posttraumatic growth in a Polish sample of rheumatoid arthritis patients. Psychology Health and  Medicine, 9, 1082-1088.

Oniszczenko, W., Stanisławiak, E., Dembińska-Krajewska, D., Rybakowski, J. (2017).  Regulative Theory of Temperament versus affective temperaments measured by the Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego Auto-Questionnaire (TEMPS-A): A study in a non-clinical Polish sample. Current Issues in Personality Psychology, 5(2), 73-82.

Bylinka, J., Oniszczenko, W. (2016). Temperament, beliefs about pain control, and pain intensity in endometriosis patients. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 23, 410-413.

Oniszczenko, W., Szulc, J., Bulsa, M., Żebiełowicz, D. (2016). Posttraumatic stress symptoms in women with gynaecologic pathology: the role of temperament, self-esteem and mental health. Current Issues in Personality Psychology, 4, 196-205.

Oniszczenko, W., Stanisławiak, E. (2016). Affective temperaments in nicotine-dependent and non-nicotine-dependent individuals. Current Issues in Personality Psychology, 4, 125-131.

Oniszczenko, W., Dragan, W., Chmura, A., Lisik, W. (2015). Temperament as a risk factor for obesity and affective disorders in obese patients in a Polish sample. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 20, 233-239.

Oniszczenko, W., Rybakowski, J., Dragan, W.Ł., Grzywacz, A., Samochowiec, J. (2015). The ADH gene cluster SNP rs1789891 and temperamental dimensions in patients with alcohol dependence and  affective disorders. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 420-427.

Oniszczenko, W., Dragan W. Ł. (2014). From twins to genetic polymorphisms: Behavioural genetic research in Poland. Twin Research and Human Genetics, 17, 390-396.

Projekty badawcze

2002-2004 – Cechy temperamentu RTT a polimorfizm w genach transportera serotoniny (5-HTT), receptora dopaminy (DRD-4) oraz transportera dopaminy (DAT-1). Grant KBN 2 H01 F 010 23 (kierownik projektu).

2006-2008 – Polimorfizmy w obrębie genów systemu dopaminergicznego (DRD2, DRD3, DRD4, DAT1) oraz genów COMT, MAOA i BDNF a różnice indywidualne w poziomie emocjonalności i reaktywności emocjonalnej jako cech temperamentu. Grant MEiN 1 H01F 085 30 (kierownik projektu).

2010-2013 – Cechy temperamentu w ujęciu Regulacyjnej Teorii Temperamentu: związek z zaburzeniami psychicznymi i ich genetycznym podłożem. Grant N N106 086 139 (kierownik projektu).

Przynależność do towarzystw

European Association of Personality Psychology (EAPP)

International Society for the Study of Individual Differences (ISSID).

International Society for Twin Studies (ISTS).

American Psychological Association (APA).

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

Działalność dydaktyczna

Prowadzone zajęcia

Psychologia różnic indywidualnych (wykład obligatoryjny).

Podstawy genetyki zachowania się (wykład fakultatywny).

Psychologia (wykład obligatoryjny dla kierunków pozapsychologicznych).

Opieka nad pracami magisterskimi i doktorskimi

5 wypromowanych doktorów, opieka nad 5 doktorantami (cztery otwarte przewody doktorskie), wypromowanych 108 magistrantów.

Działalność organizacyjna

Funkcje pełnione obecnie w Uniwersytecie Warszawskim

Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych.

Członek  Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich.

Członek Komisji Konkursowej na Stanowisko Profesora Nadzwyczajnego.

Członek Komisji ds. Awansów Profesorskich.

Członek Rady Programowej Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno – Przyrodniczych w Kolegium MISMaP.

Egzaminator z psychologii dla doktorantów spoza Wydziału Psychologii.

Działalność redakcyjna

Redaktor Naczelny serii Psychologia – Etologia – Genetyka.

Członek Rady Naukowej kwartalnika Neuropsychiatria i Neuropsychologia.