Wiśniewska-Dryll Elżbieta

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 782
Pokój: 224
Dyżury: wtorek 11.00-13.00 środa 10.00-12.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna