Poraj-Weder Magdalena

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej
E-mail: mporaj@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój:
Dyżury:
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna