Pilska Magdalena

Tytuł naukowy: doktor
Stanowisko: Scientific Researcher
Jednostka: Katedra Psychologii Osobowości
E-mail: magdalena.pilska@psych.uw.edu.pl
Telefon: +48 502 067 921
Pokój:
Dyżury: po umówieniu drogą mailową
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna

Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

LinkedIn