Pawłowski Piotr

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: wykładowca
Jednostka: Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
E-mail: ppawlowski@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój:
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna