Modlińska Klaudia

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Psychologii Zwierząt
E-mail:
Telefon:
Pokój:
Dyżury:
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna