Modlińska Klaudia

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Psychologii Zwierząt
E-mail: klaudia.modlinska@psych.uw.edu.pl
Telefon: 800
Pokój: 319
Dyżury: pt. 15.15-16.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna