Modlińska Klaudia

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Psychologii Zwierząt
E-mail: klaudia.modlinska@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 11
Dyżury: cz. 15.15-16.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna