Mieszkowska Karolina

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail: karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój:
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:
dwujęzyczność, wielojęzyczność, rozwój językowy dzieci.

Główne projekty badawcze:

Wpływ opowiadań rodziców na dziecięce rozumienie i użycie terminów mentalnych w obu językach dzieci dwujęzycznych”. Okres trwania projektu: od 03-2016 do 03-2019; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (decyzja nr 2015/17/N/HS2/03215); kierownik: mgr Karolina Mieszkowska [w trakcie realizacji]

Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii” (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0094/NPRH3/H12/82/2014); kierownik: dr Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic (UW) [zakończony]

Bi-SLI-PL Rozwój poznawczy i językowy polskich dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej: szanse i zagrożenia” (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 809/N-COST/2010/0); kierownik: dr hab. Ewa Haman (UW), dr Zofia Wodniecka (UJ) [zakończony]

Publikacje:

  • Mieszkowska, K., Łuniewska,M., Kołak, J., Kacprzak, A., Haman, E. (w przygotowaniu). Home language will not take care of itself: vocabulary knowledge in trilingual children in the UK.
  • Hansen, P., Łuniewska, M., Simonsen, H.G., Haman, E., Mieszkowska, K., Kołak, J., Wodniecka, Z. (w recenzji). Do indirect and direct measures of children’s language skills correspond? A comparative study of cross-linguistic language assessment. International Journal of Bilingualism.
  • Haman, E. et al (2016). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: data from Cross-linguistic Lexical Tasks (CLTs). Wydanie Specjalne Clinical Linguistics and Phonetics.
  • Mieszkowska, K., Otwinowska, A. (2015) Is A2 in German better than B2 in French when reading Danish? The role of prior language knowledge when faced with an unknown language. W: Crosslinguistic Influence and Crosslinguistic Interaction in Multilingual Language Learning. ISBN: 9781474235860.
  • Haman, E., Wodniecka, Z., Kołak, J., Łuniewska, M., Mieszkowska, K. (2014) Social Aspects of Psycholinguistic Research: Reflections on the Ongoing Study of Cognitive and Linguistic Development of Polish Immigrant Children. W: Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht. ISBN: 978-3-631-65277-0.
Działalność dydaktyczna
  • Bilingual Development in Children (WISP)
  • Selected Linguistic and Psycholinguistic Issues in Bilingualism (WISP)
  • Bilingualism/Multiculturalism: Critical Issues and practices (Wydział Pedagogiczny, UW)
Działalność organizacyjna