Miękisz Aneta

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: asystent
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej
E-mail: amiekisz@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 222
Dyżury: wt. 12.00-13.00; pt. 12.00-13.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna