Miękisz Aneta

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: asystent
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej
E-mail: amiekisz@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 222
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Publikacje

Drozd, K., Anđelković, D., Savić, M., Toskovic, O., Gavarró, A., Lite, A., … Miękisz, A., et  al. (2019). A Crosslinguistic Study of Symmetrical Judgments. In M. M. Brown, & B. Dailey (Eds.), BUCLD 43: Proceedings of the 43rd annual Boston University Conference on Language Development (Vol. 2, pp. 217- 230). Boston, USA: Cascadilla Press.

Miękisz, A., Haman, E., Łuniewska, M., Kuś, K., O’Toole, C., & Katsos, N. (2017). The impact of a first-generation immigrant environment on the heritage language: productive vocabularies of Polish toddlers living in the UK and Ireland. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 20(2), 183-200.

O’Toole, C., Gatt, D., Hickey, T. M., Miękisz, A., Haman, E., Armon-Lotem, S., … & Kern, S. (2017). Parent report of early lexical production in bilingual children: a cross-linguistic CDI comparison. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 20(2), 124-145.

Haman, E., Wodniecka, Z., Marecka, M., Szewczyk, J., Białecka-Pikul, M., Otwinowska, A., Mieszkowska, K., Łuniewska, M., Kołak, J., Miękisz, A., Kacprzak, A., Banasik, N., Foryś-Nogala, M. (2017) How does L1 and L2 exposure impact L1 performance in bilingual children? Evidence from Polish-English migrants to the UK, Frontiers of Psychology 8, 1444

Katsos, N., Cummins, C., Ezeizabarrena, M. J., Gavarró, A., Kraljević, J. K., Hrzica, G., ..Miękisz, A.,…. & Van Hout, A. (2016). Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(33), 9244-9249.

Varlokosta, S., ……., Miękisz, A., et al. [22 co-autorów]. (2016). A cross-linguistic study of the acquisition of clitic and pronoun production. Language Acquisition, 23(1), 1-26.

Otwinowska-Kasztelaniec, A., Banasik, N., Białecka-Pikul, M., Kiebzak-Mandera, D., Kuś, K., Miękisz, A., Szewczyk, J., Cywińska, M., Kacprzak, A., Karwala, M., Kołak, J. Łuniewska, M., Mieszkowska, K., Wodniecka, Z., Haman, E. (2013). Dwujęzyczność u progu edukacji szkolnej –  interdyscyplinarny projekt badawczy (Bilingualism at school-entrance age – an interdisciplinary research project). Neofilolog, (39), 7–29.

Katsos, N., …, Miękisz, A., et al. [49 co-autorów] 2012. The Acquisition of Quantification across Languages: Some Predictions, W A.K. Biller, E.Y. Chung, and A. Kimball (eds.) Proceedings of the 26th Annual Boston University Conference on Child Language Development, Vol. 2, Somerville, MA: Cascadilla Press, 258-268.

Haman, E., Fronczyk., Miękisz, A. (2010). Ocena zasobu słownictwa u dzieci w wieku przedszkolnym – nowe narzędzie testowe. Psychologia Rozwojowa 15/1, 21-46.

Miękisz, A. (2008) Praktyczne wskazówki dla osób zamierzających zorganizować zajęcia o  psychoedukacyjnym charakterze dla grupy rodziców dzieci w wieku od 14 do 18 lat,   Niezbędnik pedagoga, psychologa, wychowawcy, 10-12.

Lis-Turlejska, M., Miękisz, A. (2006). Kształcenie psychologów klinicznych w USA.  W:  Grzesiuk L. (red.) Psychoterapia. Badania i szkolenie. Podręcznik akademicki (s. 305- 315)   ENETEIA,Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

  

Działalność dydaktyczna
  • Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna
  • Terapia pedagogiczna
  • Standard Diagnostic Methods, na studiach WISP
  • Ćwiczenia do wykładu z Psychologii rozwojowej; 2017/2018
  • Seminarium z Biologicznych mechanizmów zachowania
  • Pomoc dziecku w trudnościach i problemach w uczeniu się. Studia podyplomowe, UW, Wydział Psychologii
  • Trening umiejętności komunikacyjnych w interakcji wychowawczej. Studia podyplomowe, UW, Wydział Psychologii
  • Swobodne metody diagnostyczne; 2010 -2011
Działalność organizacyjna