Malinowska Anna

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: asystent naukowy
Jednostka: Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
E-mail: anna.malinowska@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 218
Dyżury:
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna