Babiuch-Hall Małgorzata

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: starszy wykładowca
Jednostka: Wydział Psychologii
E-mail: malgorzata.babiuch@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 783
Pokój: 224
Dyżury: śr. 15.15-16.00; 17.30-19.30, pt. 15.15-16.00; 17.30-18.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna