Babiuch-Hall Małgorzata

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka: Wydział Psychologii
E-mail: malgorzata.babiuch@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 783
Pokój: 224
Dyżury:

wtorki 12.00-14.00

środy 18.00-20.00

Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna