Babiuch-Hall Małgorzata

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka: Wydział Psychologii
E-mail: malgorzata.babiuch@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 783
Pokój: 224
Dyżury: wt. 15.30-17.30; czw. 17.00-19.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna