Małek Karolina

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: wykładowca
Jednostka: Zakład Psychologii Wychowania
E-mail: kmalek@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 222
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół zastosowań paradygmatu narracyjnego w różnorodnych kontekstach badawczych (m.in. psychologia rodziny, zdrowia).

Innym obszarem mojej aktywności zawodowej i zainteresowań teoretycznych jest praca z nauczycielami  – wspieranie ich w działalności wychowawczej i edukacyjnej, a także psychoprofilaktyka zawodu nauczyciela.

Przez ostatnie 8 lat pracowałam klinicznie jako psychoterapeutka par i rodzin w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dz. Wawer (ukończyłam szkolenie terapeutyczne w nurcie systemowym, obecnie w szkoleniu  z Terapii Narracyjnej).

Działalność dydaktyczna

Doświadczenie dydaktyczne zdobywałam na Wydziale Psychologii UW, gdzie od wielu lat współpracuję z  Zakładem Psychologii Wychowawczej , na Wydziale Chemii UW, prowadząc kursy edukacyjne i zajęcia superwizyjne dla nauczycieli w ramach Studiów Podyplomowych oraz od 2017 roku jako wykładowca na studiach WISP.

Działalność organizacyjna

Jestem członkinią zespołu ds. rozwoju dydaktyki na Wydziale Psychologii UW