Jochemczyk Łukasz

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Społecznej
E-mail: lwj@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 824
Pokój: 312
Dyżury: wt. 12.00-13.30; śr. 13.45-15.15
Działalność naukowa
Negocjacje

Jochemczyk, L., & Pietrzak, J. (2015). Dynamical Negotiation Networks: the impact of need for cognitive closure and emotions on the negotiation outcome in dyadic face ‑ to ‑ face negotiation. In G. E. Kamiński, B., Kersten, P. Szufel, M. Jakubczyk, & T. Wachowicz (Eds.), 15th International Conference on Group Decision & Negotiation (pp. 91–95). Warsaw: Warsaw School of Economics Press.

Jochemczyk, L. W., Pietrzak, J., & Zawadzka, A. (2016). The construction of Dynamical Negotiation Networks depending on need for cognitive closure. Language Sciences, 53, 44–57. http://doi.org/10.1016/j.langsci.2015.07.002

Pietrzak, J., Jochemczyk, L. W., Serbin, P., & Kuśka, M. (2014). The influence of need for closure on expectations about and outcomes of negotiations. Polish Psychological Bulletin, 45(3), 286–295. http://doi.org/10.2478/ppb-2014-0035

Jochemczyk, L. W., & Nowak, A. (2009). Sekret zmarnowanego czasu – dynamika budowania współdzielonej rzeczywistości w negocjacjach. Psychologia Społeczna, 3(11), 133–143.

Jochemczyk, L. W., & Nowak, A. (2010). Constructing a Network of Shared Agreement: A Model of Communication Processes in Negotiations. Group Decision and Negotiation, 19(6), 591–620. http://doi.org/10.1007/s10726-009-9165-y

Konflikt

Nowak, A., Bui-Wrzosinska, L., Coleman, P. T., Vallacher, R., Jochemczyk, L. W., & Bartkowski, W. (2010). Seeking Sustainable Solutions: Using an Attractor Simulation Platform for Teaching Multistakeholder Negotiation in Complex Cases. Negotiation Journal, 26(1), 49–68. http://doi.org/10.1111/j.1571-9979.2009.00253.x

Jochemczyk, L. W. (2014). Tranformacja konfliktów. In J. Szomburg & M. Skrzypek (Eds.), Czy konflikt może być dobrem wspólnym? (pp. 17–22). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Jochemczyk, Ł, Wieczorek, A. (2011). W kierunku stabilnej kooperacji: Proces tworzenia wspólnej rzeczywistości i kontekst środowiskowy w dylemacie ograniczonych zasobów. W: J.Czarnota-Bojarska, I.Zinserling (red.). W kręgu psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Inne

Jochemczyk, Ł., Pietrzak, J., Buczkowski, R., Stolarski, M., & Markiewicz, Ł. (2016). You Only Live Once: Present-hedonistic time perspective predicts risk propensity. Personality and Individual Differences. http://doi.org/10.1016/j.paid.2016.03.010

Budzynska, K., Araszkiewicz, M., Bogołȩbska, B., Cap, P., Ciecierski, T., Debowska-Kozlowska, K., … Żurek, T. (2014). The Polish School of Argumentation: A Manifesto. Argumentation, 28(3), 267–282. http://doi.org/10.1007/s10503-014-9320-8

Jochemczyk, L. W. (2012). Jak działa lider? / How Deas a Leader Work? In Z. Dworakowska & J. Kubicka (Eds.), Twórcze społeczności: Notatki z terenu / Creative Communities: Field Notes (pp. 80–81). Warszawa: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski.

Jochemczyk, Ł, Wieczorek, A. (2011). Konsultacje społeczne od kuchni – proces konsultacji widziany oczami moderatorów . W: A. Petroff (Red.) Tak konsultowaliśmy… Warszawa dzieli się dobrymi praktykami. Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa .

Jochemczyk, Ł., & Ziembowicz, M. (2009). Sieci wiedzy. Perspektywa dynamiczna, A. Nowak, W Borkowski, K. Winkowska-Nowak (Eds.), Układy złożone w naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Działalność dydaktyczna

Negocjacje, Zrozumieć konflikt, Mediacje, Rozwiązywanie konfliktów w szkołach

Działalność organizacyjna