Dryll Ewa

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki
E-mail: edryll@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój:
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna

Opiekun I roku