Baran Tomasz

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail: tomasz.baran@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 834
Pokój: 302
Dyżury: wtorek 12.00-14.00 piątek po umówieniu 12.00-13.30
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna