Baran Tomasz

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych
E-mail: tomasz.baran@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 834
Pokój: 302
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna