Chrząstowski Szymon

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 748
Pokój: 102
Dyżury: pn. 15.00-16.00; wt. 12.00-15.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna