Chrząstowski Szymon

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: starszy wykładowca
Jednostka: K. Psych. Klinicznej Dziecka i Rodziny, Pracownia Psychologii Zaburzeń Rodziny
E-mail: szymek@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 748
Pokój: 102
Dyżury: wt. 12.00-14.00 ; (cz. 12.00-14.00 CPP sala 211)
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna