Gawron Natalia

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Asystent
Jednostka: Katedra Neuropsychologii
E-mail: natalia.gawron@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 750
Pokój: 110
Dyżury: wt. 12.00-14.00; śr. 12.00-14.00
Działalność naukowa

Interesują mnie:

  • różnice indywidualne w sprawności poznawczej seniorów
  • wpływ czynników związanych z trybem życia na funkcje poznawcze
  • mózgowe korelaty wysokiej sprawności poznawczej u osób w starszym wieku.

Prace


Działalność dydaktyczna
  • Kurs o neuropsychologii starzenia – seminarium
  • Neuropsychology of Aging (WISP)
  • Testowe metody oceny neuropsychologicznej – ćwiczenia dla studentów specjalizacji Neuropsychologia
  • Biologiczne mechanizmy zachowania I – seminarium dla studentów 1 roku
  • Prace empiryczne i magisterskie z tematyki: Funkcje wykonawcze u zdrowych osób po 65. r.ż. – wpływ wieku i zróżnicowanie. / Wpływ aktywności fizycznej na poziom funkcji wykonawczych u zdrowych osób  w wieku 50- 70 lat – badania neuropsychologiczne. / Wpływ aktywności sportowej na istotę białą mózgu i funkcje umysłowe osób po 50 r.ż.
Działalność organizacyjna
Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Kształcenia
Członkini Komisji ds. Studiów i Studentów