Dragan Małgorzata

Tytuł naukowy: dr hab. n. hum.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: mdragan@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 761
Pokój: 122
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:
(1) negatywne doświadczenia z dzieciństwa (childhood adversities) a zdrowie psychiczne w dorosłości
(2) doświadczenia traumatyczne, regulacja emocji a używanie substancji psychoaktywnych
(3) metapoznanie (metacognition) w zaburzeniach emocjonalnych oraz uwarunkowania temperamentalne i rodzinne dysfunkcjonalnego metapoznania

 

Najważniejsze publikacje od 2007 roku:

Dragan, M., Kowalski, J. (2019). Childhood adversities and psychopathology in participants with high and low severity of cognitive-attentional syndrome symptoms. European Journal of Trauma & Dissociation, available online 5 May 2019; https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2019.05.005.

Kowalski, J., Wypych, M., Marchewka, A., Dragan, M. (2019). Neural Correlates of Cognitive-Attentional Syndrome: An fMRI Study on Repetitive Negative Thinking Induction and Resting State Functional
Connectivity. Frontiers in Psychology, 10, 648. DOI.10.3389/fpsyg.2019.00648.

Kowalski, J., Dragan, M. (2019). Cognitive-attentional syndrome – The psychometric properties of the CAS-1 and multi-measure CAS-based clinical diagnosis. Comprehensive Psychiatry, 91, 13-21.

Dragan, M. (2018). Adverse experiences, emotional regulation difficulties and psychopathology in a sample of young women: Model of associations and results of cluster and discriminant function analysis. European Journal of Trauma & Dissociation, available online 23 December 2018; https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2018.12.001.

Schafer, I., Hopchet, M., Vandamme, N., Ajdukovic, D., El-Hage, W., Egreteau, L., Javakhishvili, J.D., Makhashvili, N., Lampe, A., Ardino, V., Kazlauskas, E., Mouthaan, J., Sijbrandij, M., Dragan, M. … Murphy,
D. (2018). Trauma and trauma care in Europe. European Journal of Psychotraumatology, 9(1). doi:10.1080/20008198.2018.1556553

Dragan, W., Domozych, W., Czerski, P., Dragan, M. (2018). Positive metacognitions about alcohol mediate the relationship between FKBP5 variability and problematic drinking in a sample of young women.
Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14, 2681-2688.

Dragan, W., Czerski, P., Dragan, M. (2017). PAC1 receptor (ADCYAP1R1) genotype and problematic alcohol use in a sample of young women. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 13, 1483–1489. Dragan, M., Hardt, J. (2016). Childhood adversities and risk for problematic alcohol use. Addictive Behaviors, 59, 65-71.

Dragan, M. (2015). Difficulties in emotion regulation and problem drinking in young women: The mediating effect of metacognitions about alcohol use. Addictive Behaviors, 48, 30-35.

Dragan, M., Dragan, W. (2013). Temperament and anxiety: The mediating role of metacognition. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, DOI 10.1007/s10862-013-9392-z. Dragan, M., Dragan, W., Kononowicz, T., Wells, A. (2012). On the relationship between temperament, metacognition and anxiety:
Independent and mediated effects. Anxiety, Stress and Coping, 25, 697-709.

Dragan, M., Lis-Turlejska, M., Popiel, A., Szumiał, S., Dragan, W. (2012). The validation of the polish version of the Posttraumatic Diagnostic Scale and its factor structure. European Journal of Psychotraumatology, 3, 18479. doi:10.3402/ejpt.v3i0.18479.

Hardt, J., Dragan, M., Schultz, S., Engfer, A. (2011). Parent-child relationships in Poland and Germany: A retrospective study. Psychology, 2, 502-508.

Hardt, J., Dragan, M., Kappis, B. (2011). A short screening instrument for mental health problems: The Symptom Checklist-27 (SCL-27) in Poland and Germany. International Journal of Psychiatry in Clinical
Practice, 15, 50-55.

Dragan, M., Lis-Turlejska, M. (2007). Lifetime exposure to potentially traumatic events in the sample of alcohol dependent patients in Poland. Journal of Traumatic Stress, 20, 1041-1051.

Dragan, M., Lis-Turlejska, M. (2007). Prevalence of posttraumatic stress disorder in alcohol dependent patients in Poland. Addictive Behaviors, 32, 902-911.

Monografie:

Dragan, M. (2016). Picie problemowe młodych kobiet. Rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dragan, M. (2008). Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność dydaktyczna

Aktualnie prowadzone zajęcia:
„Stres traumatyczny” – wykład fakultatywny
„Stres traumatyczny w praktyce psychologii zdrowia i rehabilitacji” – seminarium w ramach specjalizacji „Psychologia zdrowia”
„Problematyka krzywdzenia dziecka w rodzinie” –  seminarium w ramach specjalizacji „Psychologia kliniczna dziecka i rodziny”
„Wywiad i rozmowa psychologiczna”

Opieka nad pracami rocznymi i magisterskimi:
tematyka: konsekwencje niekorzystnych doświadczeń w dzieciństwie, metapoznanie i psychopatologia

Działalność organizacyjna

członek zarządu European Society for Traumatic Stress Studies (www.estss.org)
członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (www.ptbst.org.pl)
członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego