Dragan Małgorzata

Tytuł naukowy: dr hab. n. hum.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: mdragan@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 761
Pokój: 122
Dyżury: wt. 10.30-13.00
Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:
(1) negatywne doświadczenia z dzieciństwa (childhood adversities) a zdrowie psychiczne w dorosłości
(2) doświadczenia traumatyczne, regulacja emocji a używanie substancji psychoaktywnych
(3) metapoznanie (metacognition) w zaburzeniach emocjonalnych oraz uwarunkowania temperamentalne i rodzinne dysfunkcjonalnego metapoznania

Najważniejsze publikacje od 2007 roku:
Brian, T., Schier, K., Schulz, S., Dragan, M., Hardt, J. (2014). Childhood neglect: exploring a short questionnaire in Poland and Germany. Psychopathology, 47, 17-23.
Dragan, M., Dragan, W. (2013). Temperament and anxiety: the mediating role of metacognition. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, DOI 10.1007/s10862-013-9392-z.
Hardt, J., Schultz, S., Xander, C., Becker, G., Dragan, M. (2012). The Spirituality Questionnaire: Core dimensions of spirituality. Psychology, 3, 116-122.
Dragan, M., Dragan, W., Kononowicz, T., Wells, A. (2012). On the relationship between temperament, metacognition and anxiety: Independent and mediated effects. Anxiety, Stress and Coping, 25, 697-709.
Dragan, M., Lis-Turlejska, M., Popiel, A., Szumiał, S., Dragan, W. (2012). The validation of the polish version of the Posttraumatic Diagnostic Scale and its factor structure. European Journal of Psychotraumatology, 3, 18479. doi:10.3402/ejpt.v3i0.18479.
Dragan, M., Dragan, W. (2011). Właściwości psychometryczne polskiej wersji the Metacognitions Questionnaire-30. Psychiatria Polska, 4, 545-553.
Dragan, M. (2011). Terapia metapoznawcza. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Szkoły i metody (str. 211-225). Warszawa: ENETEIA.
Hardt, J., Schier, K., Dragan, M. (2011). Retrospektywna ocean dziecięcych doświadczeń osób dorosłych. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. W: M. Święcicka (red.). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny (str. 202-239). Warszawa: Paradygmat.
Hardt, J., Dragan, M., Schultz, S., Engfer, A. (2011). Parent-child relationships in Poland and Germany: A retrospective study. Psychology, 2, 502-508.
Hardt, J., Dragan, M., Kappis, B. (2011). A short screening instrument for mental health problems: The Symptom Checklist-27 (SCL-27) in Poland and Germany. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 15, 50-55.
Hardt, J., Dragan, M., Schultz, S., Schier, K. (2011). Comparison of childhood adversities and their possible consequences in Poland and Germany. Journal of Public Health, 19, Suppl. 1, 29-37. (DOI 10.1007/s10389-010-0375-1)
Dragan, M. (2010). Alcohol dependence and PTSD comorbidity (chapter 7). In: L. Sher, A. Vilens (Eds.)., Suicidal behavior in alcohol and drug abuse and dependence (s. 101-115). New York: Nova Science Publishers.
Dragan, M. (2010). Psychoterapia osób po doświadczeniu traumy złożonej. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Problemy pacjentów (s. 157-172). Warszawa: ENETEIA.
Dragan, M., Hardt, J. (2009). Negatywne doświadczenia z okresu dzieciństwa i zapobieganie ich skutkom. W: J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red.) Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia (s. 247-259). Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
Dragan, M. (2008). Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Dragan, M., Lis-Turlejska, M. (2007). Lifetime exposure to potentially traumatic events in the sample of alcohol dependent patients in Poland. Journal of Traumatic Stress, 20, 1041-1051.
Dragan, M., Lis-Turlejska, M. (2007). Prevalence of posttraumatic stress disorder in alcohol dependent patients in Poland. Addictive Behaviors, 32, 902-911.

Działalność dydaktyczna

Prowadzone zajęcia w roku 2013/2014:
„Stres traumatyczny” – wykład fakultatywny
„Stres traumatyczny w praktyce psychologii zdrowia i rehabilitacji” – wykład w ramach specjalizacji „Psychologia zdrowia”
„Zaburzenia młodzieży” – seminarium w ramach specjalizacji „Terapia rodzin”
„Przemoc w rodzinie” – ćwiczenia w ramach specjalizacji „Terapia rodzin”
„Terapia par z perspektywy poznawczo-behawioralnej” – ćwiczenia w ramach specjalizacji „Terapia rodzin”

Opieka nad pracami rocznymi i magisterskimi:
w roku 2014/2015 urlop naukowy

Działalność organizacyjna

członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym
członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczych i Behawioralnych
członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego