Winiewski Mikołaj

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Centrum Badań nad Uprzedzeniami
E-mail: mikolaj.winiewski@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 826
Pokój: 307
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze

– Szeroko pojęta psychologia relacji miedzygrupowych

– Przemoc kolektywna

– Treść stereotypów

– Wpływ historii (i percepcji przeszłych wydarzeń) na relacjie międzygrupowe

– Antysemityzm

– Metodologia badań (w tym przede wszystkim metody sondażowe, analizy zawartości i analizy danych archiwalnych)

Publikacje

Górska, P., Bilewicz, M., Winiewski, M. (2017) Invisible to the state. Institutional sexual stigma and collective action of LGB individuals in five East European countries, Group Processes & Intergroup Relations, 20,3, 367-381.

Górska, P., Bilewicz, M., Winiewski, M. & Waszkiewicz, A. (2017) On Old-Fashioned Versus Modern Homonegativity Distinction: Evidence From Poland, Journal of Homosexuality 64,2, 256-272, DOI: 10.1080/00918369.2016.1179029

Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., Winiewski, M. (2017). When authoritarians confront prejudice. Differential effects of SDO and RWA on support for hate speech prohibition. Political Psychology, 38, 1, 87–99. 

Rajchert, J., & Winiewski, M. (2016). The behavioral approach and inhibition systems’ role in shaping the displaced and direct aggressive reaction to ostracism and rejection. Personality and Individual Differences88, 272-279.

Cichocka, A., Winiewski, M., Bilewicz, M., Bukowski, M., & Jost, J. T. (2015). Complementary stereotyping of ethnic minorities predicts system justification in Poland. Group Processes & Intergroup Relations, 1368430214566891.

Barlińska, J., Szuster, A., & Winiewski, M. (2015). The Role of Short-and Long-Term Cognitive Empathy Activation in Preventing Cyberbystander Reinforcing Cyberbullying Behavior. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking,18(4), 241-244.

Goryńska, E., Winiewski, M., & Zajenkowski, M. (2015). Situational factors and personality traits as determinants of college students’ mood. Personality and Individual Differences77, 1-6.

Bilewicz, M., Winiewski, M., Kofta, M., Wójcik, A. (2013). Harmful ideas. The structure and consequences of anti-Semitic beliefs in Poland. Political Psychology, 34, 821-839.

Barlinska, J., Szuster, H., Winiewski, M, (2013) Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of the Communication Medium, Form of Violence and Empathy, J. Community Appl. Soc. Psychol., 23: 37-51. doi: 10.1002/casp.2137

Bilewicz, M., Winiewski, M., & Radzik, Z. (2012). Antisemitism in current Poland: economic, religious and historical aspects . Journal for the Study of Antisemitism, 4 (2), 423-442

Zajenkowski, M., Gorynska, E., Winiewski, M., (2012) Variability of the relationship between personality and mood , Personality and Individual Differences 52, 858-861 .

Gorynska E., Winiewski M. (2010). Neurotycznosc i ekstrawersja jako predyktory nastroju, Studia Psychologiczne 46(2), 5-18 .

 

Books and book chapters

Soral, W., Winiewski, M. (2015). Polski Sondaż Uprzedzeń 2 – metodologia badania. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (307-327). Warszawa: Liberi Libri.

Winiewski, M., Bilewicz, M. (2015).  Antysemityzm: dynamika i psychologiczne uwarunkowania. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce. (15-39) Warszawa: Liberi Libri.

Winiewski, M., Haska, A., Bulska, D. (2015).  Krytyka państwa Izrael a antysemityzm. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce. (41-64) Warszawa: Liberi Libri.

Winiewski, M., Witkowska, M., Bilewicz, M. (2015).  Uprzedzenia wobec Romów w Polsce. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce. (65-87) Warszawa: Liberi Libri.

Winiewski, M., Soral W., Bilewicz, M. (2015) Conspiracy theories on the map of stereotype content: Survey and historical evidence. [W:] M. Bilewicz, A. Cichocka, W. Soral (red.), The Psychology of Conspiracy (s. 23-41). Londyn: Routledge.

Bilewicz, M., Marchlewska, M., Soral, W., Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Winiewski, M., Bilewicz, M. (2014) Emergence of Anti-Semitism in Times of Rapid Social Change: Survey Results from Poland. W: Ed F. Guesnet, G. Jones (red.) Anti-Semitism in an Era of Transition: Genealogies and Impact in Post-Communist East Central Europe, New York: Berghahn Books

Winiewski, M., Bilewicz, M. (2013) Are Surveys and Opinion Polls always a Valid Tool to Assess Anti-Semitism? Methodological considerations ,Jewish Studies at the CEU, Vol 7.

Toeplitz-Winiewska, M., Winiewski, M.  (2012) Czy dziewczeta staja sie coraz bardziej agresywne? Proba meta-analizy badan z lat 1997-2011 . W: H.J. Grzegolowska – Klarkowska (red.) Agresja, Socjalizacja, Edukacja,Warszawa: Wydawnictwo APS.

Weigl, B., Formanowicz, M., Winiewski, M, (2012) Czy mozna socjalizowac slowa? Zwiazek etykiety Cygan, Rom, Rumun z postrzeganiem grupy etnicznej. W: H.J. Grzegolowska – Klarkowska (red.) Agresja socjalizacja, edukacja, Warszawa: Wydawnictwo APS.

Weigl, B., Formanowicz, M., Winiewski H. M. (2011), Zwiazek etykiety Cygan, Rom, Rumun z postrzeganiem grupy etnicznej , W: B. Weigl i M. Rozycka (red.) Romowie 2011. Zycie na pograniczu. (pp. 116-124) Warszaw: Wydawnictwo SWPS.

Bilewicz M., Winiewski M., Kofta M., (2011) Zagrazajacy spiskowcy. Zjawisko antysemityzmu w Polsce na podstawie Polskiego Sondazu Uprzedzen 2009., W: M. Kofta i M. Bilewicz (red.) Wobec obcych: Zagrozenie psychologiczne a stosunki miedzygrupowe. (pp. 60-73) Warszawa: PWN.

Bukowski M., Winiewski M., (2011) Emocje miedzygrupowe a stereotypy i zagrozenia spoleczne: Co jest przyczyna a co skutkiem uprzedzen? W: M. Kofta i M. Bilewicz (red.) Wobec obcych: Zagrozenie psychologiczne a stosunki miedzygrupowe. (pp. 40-59) Warszawa: PWN.

Grzelak J., Winiewski M., (2011) Relacje miedzygrupowe. Faworyzacja i dyskryminacja z perspektywy wspolzaleznosci spolecznej , W: M. Kofta i M. Bilewicz (red.) Wobec obcych: Zagrozenie psychologiczne a stosunki miedzygrupowe. (pp. 129-144) Warszawa: PWN.

Pietrzak, J. Winiewski, M. (2011). Stereotypy a strategie w dylematach spolecznych , [w:] (red.) J. Czarnota-Bojarska,

I. Zinserling, W kregu psychologii spolecznej, (s 127-142) Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zinserling, I. Winiewski, M. (2011) Uwarunkowania orientacji kontroli. 15 lat badan Inwentarzem Upodoban i Opinii (IUiO) , [w:] (red.) J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling, W kregu psychologii spolecznej, (s 37-58) Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Winiewski M. (2009) Ambiwalentny stereotyp Zyda na tle autostereotypu Polaka [w:] (red) A. Cislak, K. Henne, K. Skarzynska, Przekonania w zyciu jednostek, grup, spolecznosci. (pp. 187 – 203) Warszawa: Academica.

Winiewski M., (w druku) Stereotyp Zyda w Polsce: Cechy przypisywane Zydom a struktura tresci stereotypu w ujeciu modelu SCM. W: Zydzi i judaizm. Przeszlosc i terazniejszosc w badaniach mlodych judaistow, pod red. Leszka Hondo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow

Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna

http://cbu.psychologia.pl/pl/zespol/winiewski