Bartczak Marlena

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Asystent
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej
E-mail: mbartczak@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 780
Pokój: 209
Dyżury: pn. 12.15-14.15; wt. 13.30-15.30
Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Bartczak, M., Bokus, B. (2017). Semantic distances in depression: Relations between ME and PAST, FUTURE, JOY, SADNESS, HAPPINESS. Journal of Psycholinguistic Research, 46(2), 345-366. doi: 10.1007/s10936-016-9442-2.

Bokus, B., Bartczak, M., Szymańska, A., Chronowska, R., & Ważyńska, A. (2017). The Dialogical Self’s Round Table: Who sits at it and where? Psychology of Language and Communication21(1), 84-108. doi: 10.1515/plc-2017-0005

Jaworska, K., Szymańska, A., Bartczak, M., & Bokus, B. (2016). Metaphorical conceptualization of notions: The role of mood. In H Kyuchukov (Ed.), New trends in the psychology of language. (pp. 83-105). Munich: Lincom Academic Publisher.

Ważyńska, A., Szymańska, A., Bartczak, M., Bokus, B. (2015). Przy okrągłym stole dialogowego Ja. Gdzie siedzi sceptyk? W: B. Bokus, E. Kosowska (red.), O wątpieniu (s. 63-82). Piaseczno: Studio Lexem.

Bartczak, M., Bokus, B. (2015). Cognitive representations (metaphorical conceptualizations) of PAST, FUTURE, JOY, SADNESS, and HAPPINESS in depressive and non-depressive subjects: Cognitive distortions in depression at the level of notion. Journal of Psycholinguistic Research, 44(2), 159-185. doi:10.1007/s10936-014-9286-6

Bartczak, M., Bokus, B. (2013). Rozumienie pojęć w depresji. Piaseczno: Lexem.

Bartczak, M., Szymańska, A., Bokus, B. (2010). The word association test: From classic applications to new data. W: B. Bokus (red.), Studies in the psychology of language and communication
(s. 251-273). Warszawa: Matrix.

Bartczak, M. (2009). Does a notional level of cognitive distortions in depression exist? A voice for interdisciplinarity in studying cognitive functioning of individuals with depressive disorders. Polish Psychological Bulletin, 4, 58-71.

Bartczak, M. (2008). Metaphorical conceptualization of some notions in depressive disorders: Is PLEASURE an insipid milky jelly? Psychology of Language and Communication, 12, 85-102.

 

Zainteresowania badawcze:

psychopatolingwistyka, język osób starszych, metafora, wpływ walencji na przetwarzanie bodźców językowych

Działalność dydaktyczna

Język tekstu naukowego

Redakcja artykułów psychologicznych

Psycholingwistyka – ćwiczenia

Psychologia dla nauczycieli

Język a kultura

Działalność organizacyjna

Wieloletni udział w pracach redakcyjnych anglojęzycznego periodyku Advances in Cognitive Psychology.

Członek redakcji czasopisma „Psychology of Language and Communication”

Inicjator i opiekun naukowy studenckiego czasopisma „To Zależy”