Rzeszutek Marcin

Tytuł naukowy: Dr hab.
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 813
Pokój: 322
Dyżury: wt. 12.00-16.00
Działalność naukowa

KARIERA NAUKOWA

2019 – stopień doktora habilitowanego, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski.

2014 – doktor nauk ekonomicznych, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

2012 – doktor nauk społecznych, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski.

2011 – magisterium, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

2007 – magisterium, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Problematyka zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) z perspektywy psychologii różnic indywidualnych (rola cech osobowości, radzenia sobie ze stresem i wsparcia społecznego w dynamice PTSD).

Psychologiczne i społeczne aspekty przewlekłej choroby somatycznej (objawy traumy towarzyszące chorobie somatycznej, fenomen potraumatycznego wzrostu w następstwie doświadczenia choroby, zjawisko dobrostanu psychologicznego i jego zmiana wśród chorych przewlekle).

Zagadnienia z pogranicza psychologii i ekonomii (psychologia ekonomiczna, finanse behawioralne).

PUBLIKACJE

Publikacje z Impact Factor

Pięta, M., Rzeszutek, M., & Gasik, R. (2019). Body image, pain and level of resources among arthritis patients: the moderating role of gender. Psychology, Health and Medicine. Advanced online publication. (DOI:10.1080/13548506.2019.1668566).

Rzeszutek,  M. , & Gruszczyńska, E. (2019). Personality types and subjective well-being among people living with HIV: a latent profile analysis. Quality of Life Research. Advanced online publication ( https://doi.org/10.1007/s11136-019-02288-5).

Gruszczyńska, E., & Rzeszutek,  M. (2019). Trajectories of Health-Related Quality of Life and Perceived Social Support Among People Living With HIV Undergoing Antiretroviral Treatment: Does Gender Matter? Frontiers in Psychology, 10, 1664. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01664.

Sorensen, J., Rzeszutek, M., & Gasik, R. (2019). Social support and post-traumatic growth among a sample of arthritis patients: Analysis in light of conservation of resources theory. Current Psychology.  Advanced online publication (https://doi.org/10.1007/s12144-019-0131-9).

Rzeszutek, M., & Gruszczyńska, E. (2018). Posttraumatic growth among people living with HIV: A systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 114, 81-91. (DOI: 10.1016/j.jpsychores.2018.09.006).

Rzeszutek, M., Gruszczyńska, E. (2018). Positive and negative affect change among people living with HIV:  A one-year prospective study. International Journal of Behavioral Medicine. 26, 28-37. (DOI: 10.1007/s12529-018-9741-0).

Rzeszutek M. (2018). A longitudinal analysis of posttraumatic growth and affective wellbeing among people living with HIV: The moderating role of received and provided social support. PLoS ONE 13(8): e0201641. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201641.

Rzeszutek, M., Gruszczyńska, E., Firląg-Burkacka, E. (2018). Socio-medical and personality correlates of psychological well-being among people living with HIV: a latent profile analysis. Applied Research in Quality of Life. Advanced online publication (https://doi.org/10.1007/s11482-018-9640-1).

Rzeszutek, M., Gruszczyńska, E. (2018). Consistency of health related quality of life among people living with HIV: Latent state-trait analysis. Health and Quality of Life Outcomes. Advanced online publication (https://doi.org/10.1186/s12955-018-0929-4).

Oniszczenko, W., Rzeszutek, M., Firlag-Burkacka, E. (2018). Religious Fundamentalism, Satisfaction with Life and Posttraumatic Stress Symptoms Intensity in a Polish Sample of People Living with HIV/AIDS. Journal of Religion and Health. Advanced online publication (DOI: 10.1007/s10943-018-0615-1).

Rzeszutek, M., Gruszczyńska, E. (2018). Paradoxical effect of social support among people living with HIV: A diary study investigating the buffering role of relationship status. Journal of Psychosomatic Research, 109, 25–31 (DOI: 10.1016/j.jpsychores.2018.03.006).

Rzeszutek, M. (2017). Social support and posttraumatic growth in a longitudinal study of people living with HIV: The mediating role of positive affect. European Journal of Psychotraumatology. Advanced online publication (DOI:10.1080/20008198.2017.1412225).

Rzeszutek, M. (2017). Health-related quality of life and coping strategies among people living with HIV: The moderating role of gender. Archives of Women’s Mental Health. Advanced online publication (DOI: 10.1007/s00737-017-0801-2).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, Gruszczyńska, E.(2017). Satisfaction with life, Big-Five personality traits and posttraumatic growth among people living with HIV. Journal of Happiness Studies. Advanced online publication (DOI:10.1007/s10902-017-9925-3).

Oniszczenko, W., Rzeszutek, M., Stanisławiak, E. (2017). Affective Temperaments, Mood and Insomnia Symptoms in a Non-Clinical Sample. Behavioral Sleep Medicine. 17, 355-363.  (DOI:10.1080/15402002.2017.1357121).

Rzeszutek, M., Gruszczyńska, E., Firląg-Burkacka, E. (2017). Coping profiles and subjective well-being among people living with HIV: less intensive coping corresponds with better well-being. Quality of Life Research. 26, 2805-2814 (DOI: 10.1007/s11136-017-1612-7).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Firląg-Burkacka, E. (2017). Social support, stress coping strategies, resilience and posttraumatic growth in a Polish sample of HIV+ individuals: results of a one year longitudinal study. Journal of Behavioral Medicine, 40, 942-954 (DOI: 10.1007/s10865-017-9861-z).

Rzeszutek, M., Lis-Turlejska, M., Palich, H., Szumiau, S. (2017). The Polish adaptation of the Life Events Checklist (LEC-5) for PTSD criteria from DSM-5. Psychiatria Polska. Advanced online publication (DOI:10.12740/PP/OnlineFirst/69218).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, Kwiatkowska, B. (2017). Stress coping strategies, spirituality, social support, and posttraumatic growth in a Polish sample of rheumatoid arthritis patients. Psychology, Health & Medicine. 22, 1082-1088 (DOI: 10.1080/13548506.2017.128014).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Firląg-Burkacka (2016). Gender differences in posttraumatic stress symptoms and social support in a sample of HIV-positive individuals. Women & Health, 57, 792-803 (DOI:10.1080/03630242.2016.1206057).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Firląg-Burkacka (2016). Gender differences in posttraumatic stress symptoms and the level of posttraumatic growth among a Polish sample of HIV-positive individuals. AIDS Care: Psychological, and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV. 28, 1411-1415 (DOI:10.1080/09540121.2016.1182615).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Schier, K., Biernat-Kałuża, E., Gasik, R. (2016). Temperament traits, social support, and trauma symptoms among HIV/AIDS and chronic pain patientsInternational Journal of Clinical and Health Psychology, 16, 137-146 (DOI: 10.1016/j.ijchp.2015.10.001).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Schier, K., Biernat-Kałuża, E., Gasik, R. (2016). Pain intensity, temperament traits and social support as determinants of trauma symptoms in patients suffering from rheumatoid arthritis and low-back pain. International Journal of Rheumatic Diseases, 19, 412-419 (DOI:10.1111/1756-185X.12784).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Schier, K., Biernat-Kałuża, E., Gasik, R. (2016). Sex differences in trauma symptoms, body image and intensity of pain in a Polish sample of men and women suffering from chronic pain. Psychology Health & Medicine 21, 827-835 (DOI: 10.1080/13548506.2017.128014).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Schier, K., Biernat-Kałuża, E., Gasik, R. (2015). Trauma symptoms, temperament traits, social support and the intensity of pain in a Polish sample of patients suffering from chronic pain. Personality and Individual Differences, 83, 13-17 (DOI: 10.1016/j.paid.2015.03.036).

Rzeszutek, M., Partyka, M., Gołąb, A. (2015). Temperament traits, social support and secondary traumatic stress disorder symptoms in a sample of trauma therapists. Professional Psychology: Research and Practice, 46, 213-220 (DOI: 10.1037/pro0000024).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Żebrowska, M., Firląg-Burkacka, E. (2015). HIV infection duration, social support and the level of trauma symptoms in a sample of HIV positives Polish individuals. AIDS Care: Psychological, and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV, 27, 363-369 (DOI:10.1080/09540121.2014.963018).

Rzeszutek, M., Schier, K. (2014). Temperament traits, social support and burnout symptoms in a sample of therapists. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, 51, 574-579 (DOI: 10.1037/a0036020).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Firląg-Burkacka, E. (2012). Temperament traits, coping style and trauma symptoms in HIV+ men and women. AIDS Care – Psychological and Socio – Medical aspects of AIDS/HIV, 24, 1150-1154 (DOI:10.1080/09540121.2012.687819).

Pozostałe publikacje

Rzeszutek, M., Partyka, M., Gołąb, A. (2016). Secondary traumatic stress disorder symptoms in a sample of therapists and psychiatrists working with trauma victims. Studia Psychologiczne, 54, 34-40.

Rzeszutek, M. (2016). PTSD w obliczu przewlekłej choroby somatycznej na przykładzie pacjentów zakażonych wirusem HIV oraz cierpiących z powodu chronicznego bólu: przegląd badań. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 61-75.

Gołąb, A., Partyka, M., Rzeszutek, M. (2014). Secondary traumatic stress among psychotherapists: determinants and consequences. Polish Journal of Social Science, 9, 63-74.

Rzeszutek, M. (2014). PTSD i psychospołeczne uwarunkowania nasilenia bólu w przewlekłych zespołach bólowych: przegląd badań. Psychologia-Etologia-Genetyka, 29, 37-47.

Żebrowska, M., Rzeszutek, M., Firląg – Burkacka, E. (2014). Związek cech temperamentu EAS-D ze wsparciem społecznym oraz z satysfakcją z życia u osób zakażonych wirusem HIV. Psychologia-Etologia-Genetyka, 30, 25-42.

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W. (2013). Association between social support and temperament and the intensity of PTSD symptoms in a sample of HIV-positives. Polish Psychological Bulletin, 44, 431-438.

Rzeszutek, M. (2013). Burnout syndrome in gestalt and cognitive-behavioral male and female psychotherapists. Roczniki Psychologiczne, 16, 155-161.

Rzeszutek, M. (2011). Medyczne i demograficzne determinanty nasilenia symptomów traumy związanej z zespołem HIV/AIDS. Psychologia-Etologia-Genetyka, 24, 27-44.

Rzeszutek, M. (2011). Osobowościowe i społeczne uwarunkowania objawów traumy u kobiet i mężczyzn zakażonych wirusem HIV. Psychologia-Etologia-Genetyka, 23, 45-61.

Rzeszutek, M., Schier, K. (2008). Doświadczenia utraty a obraz własnego ciała u młodych dorosłych. Psychologia-Etologia-Genetyka, 17, 89-110.

Rzeszutek, M., Schier, K. (2008). Tak bolesne, że aż obce? Związek pomiędzy depresją a obrazem ciała u młodych dorosłych. Psychoterapia, 4, 5-16.

Pozostałe publikacje z pogranicza psychologii i ekonomii:

Rzeszutek, M., Szyszka, A. (2017). Od homo oeconomicus do homo realis: o pożytkach płynących z większego otwarcia się ekonomii na psychologię. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 155, 73-94.

Rzeszutek, M. (2016). Susceptibility to behavioural biases among professional investors versus naive individualsJournal of Management and Financial Sciences, 26, 11-25

Rzeszutek, M., Czerwonka, M., Walczak, M. (2015). Investor’s expertise and the rationality of decision making. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 310, 133-140.

Rzeszutek, M., Szyszka, A., Czerwonka, M. (2015). Investor’s expertise, personality traits and susceptibility to behavioral biases in the decision making process. Contemporary Economics, 9, 337-352.

Rzeszutek, M. (2015). Personality traits and susceptibility to behavioral biases among the sample of Polish stock market investors. International Journal of Management and Economics, 47, 71-81.

Rzeszutek, M., Czerwonka, M. (2012). Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, 122, 116-129.

Rzeszutek, M., Czerwonka, M. (2011). Analiza zachowań inwestycyjnych inwestorów giełdowych i studentów kierunków ekonomicznych i humanistycznych z perspektywy finansów behawioralnych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, 107, 28-44.

Rozdziały w monografiach:

Oniszczenko, W., Rzeszutek, M., Żebrowska, M., Firląg-Burkacka, E. (w druku). Wiek a poziom objawów traumy i wsparcia społecznego u osób zakażonych wirusem HIV. W: A. Pluta, E. Łojek, A. Horban, B. Habrat (red.). Problematyka życia i starzenia się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rzeszutek, M. (2009). Ucieczka od własnego dzieciństwa czy od własnego ciała? – związek pomiędzy przekazami międzypokoleniowymi w rodzinie a obrazem ciała u dzieci. W: K. Schier (red.). Zapisane w ciele. Związek ciało psychika u dzieci i rodziców. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (s. 91-104). Warszawa: Wydawnictwo EMU.

Rozdziały w monografiach na pograniczu psychologii i ekonomii

Rzeszutek, M. (2016). Paradygmat różnic indywidualnych jako nowy paradygmat finansów behawioralnych. W: M. Czerwonka (red.). Kierunki rozwoju współczesnych finansów-wybrane zagadnienia (s. 19-30). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Martysz, C., Rzeszutek, M. (2016). Problem informacji cenotwórczych w kontekście nowych unijnych obowiązków informacyjnych spółek publicznych. W: J. Ostaszewski (red.). Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach (s. 87-104). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza.

Martysz, C., Rzeszutek, M. (2015). Znaczenie i rola zaufania na rynku finansowym. W: J. Ostaszewski (red.). O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego (s. 361-377) . Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza.

Czerwonka, M., Ostaszewski, J., Rzeszutek, M., Walczak, M. (2014). W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse. W: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.). Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji (s. 15-40). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza.

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY

Nagroda Rektora U.W. dla wyróżniających się pracowników naukowych (2019).

Nagroda zespołowa Rektora U.W. za osiągniecia dydaktyczne (2019).

Finalista nagród naukowych POLITYKI (2018).

Nagroda Rektora U.W. I stopnia za dorobek naukowy (2018).

Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW za dorobek naukowy (2018).

Wyróżnienie za najlepszy artykuł naukowy w konkursie POZYTYW (2017) organizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej: Rzeszutek, M. 2017. Social support and posttraumatic growth in a longitudinal study of people living with HIV: The mediating role of positive affect. European Journal of Psychotraumatology, 8:1. doi: 10.1080/20008198.2017.1412225.

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW (2017).

Nagroda Rektora U.W. II stopnia za dorobek naukowy (2017).

Stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011).

Nagroda Rektora U.W. za współautorstwo książki pt.: „Zapisane w ciele. Związek ciało – psychika u dzieci i rodziców” (2010).

STAŻE NAUKOWE

Stypendium programu ERASMUS+ KA1-HE dla wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na Complutense University of Madrid (2018).

Stypendium programu ERASMUS+ KA1-HE dla wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na Freie Universitat Berlin (2017).

Stypendium programu ERASMUS+ KA1-HE dla wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na Kingston University w Londynie (2016).

Stypendium programu ERASMUS+ KA1-HE dla wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na Universidad de Barcelona (2010).

European Summer School „Social Inequalities” (Rumunia, Arcalia, 2009).

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY BADAWCZE

Kierownik projektu badawczego SONATA 12 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian (Nr rej. 2016/23/D/HS6/02943).

Kierownik polskiej części międzynarodowego projektu COST ACTION należącego do inicjatywy HORYZONT 2020: European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders (Acronym: TREATME; project ID: CA16102).

Główny wykonawca w projekcie OPUS 12 (kierownik: prof. Adam Szyszka, SGH, we współpracy z prof. Antoinem Godinem z Kingston University w Londynie) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: Wpływ czynników behawioralnych na decyzje finansowe w przedsiębiorstwach oraz ich związek z danymi na poziomie makroekonomicznym (Nr rej: 2016/23/B/HS4/01283).

NAJWAŻNIEJSZE WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE

Rzeszutek, M., Gruszczyńska, E. (2019). Referat: Personality types and subjective well-being among people living with HIV. International Society for the Study of Individual Differences (ISSID) Conference (Florencja, 29.07-02.08, 2019).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Firląg-Burkacka, E. (2018). Referat: Psychosocial determinants of posttraumatic growth in a longitudinal study among people living with HIV: the unique role of resilience as a personality trait. XIX European Conference on Personality (ECP) (Zadar, 17-21.07, 2018).

Rzeszutek, M., Gruszczyńska, E., Firląg-Burkacka, E. (2017). Referat: Socio-medical and personality correlates of psychological well-being among people living with HIV: a latent profile analysis. International Society for the Study of Individual Differences Conference (Warszawa, 24-28.07.2017).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Kwiatkowska, B., Firląg-Burkacka, E. (2016). Poster: Psychological and social determinants of posttraumatic growth in a sample of rheumatoid arthritis and HIV/AIDS patients. XVIII European Conference on Personality (Timisoara, Rumunia, 19-23.07, 2016).

Rzeszutek, M., Ostaszewski, J., Wrzesiński, M., Czerwonka, M., Walczak, M. (2016). Referat: Investor’s expertise, personality traits and susceptibility to behavioral biases in the decision making proces. The 2016 International Meeting of the Academy of Behavioral Finance & Economics (Wenecja, 14-16.03, 2016).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W., Schier, K., Biernat-Kałuża, E., Gasik, R. (2015). Referat: Trauma symptoms, body image and intensity of pain in a Polish sample of men and women suffering from chronic pain. XIV Conference of European Society for Traumatic Stress Studies Trauma in Changing Societies: Social Contexts and Clinical Practice (Wilno, 10-13.06, 2015).

Rzeszutek, M., Schier, K. (2014). Poster: Temperamental and social determinants of of burnout symptoms in Gestalt and cognitive-behavioral psychotherapists. XVII European Conference on Personality (Lozanna, 15-19.07, 2014).

Rzeszutek, M., Szyszka, A., Czerwonka, M. (2014). Poster: Investor’s expertise, personality traits and susceptibility to behavioral biases in the decision making process. Global Economy and Governance Conference (Bukareszt, 10-12.09, 2014).

Rzeszutek, M., Schier, K. (2013). Poster: Temperament, social support, the therapeutic relationship and burnout syndrome in Gestalt and cognitive-behavioral psychotherapists. International Society for the Study of Individual Differences Conference (Barcelona,  22-25.07, 2013).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W. (2011). Poster: Psychological and social conditions of trauma symptoms connected with HIV-infection. International Society for the Study of Individual Differences Conference (Londyn, 25-28.06, 2011).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W. (2011). Poster: Posttraumatic stress disorder (PTSD), temperament, stress coping and social support in HIV-positive people. XII European Conference on Traumatic Stress (Wiedeń, 2-5.06, 2011).

Rzeszutek, M., Oniszczenko, W. (2010). Poster: Posttraumatic stress disorder (PTSD), temperament, stress coping and social support in HIV-positive people. XIII Annual Scientific Meeting of the European Association for Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics (Innsbruck, 30.06 – 03.07, 2010).

Rzeszutek, M., Schier, K. (2009). Referat: The link between depression and body image in young adults. IV International Conference: Women in culture: women, men, love, Uniwersytet Gdański  (04.03.2009).

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Prof. Miranda Olff (Head Center for Psychological Trauma, University of Amsterdam).

Prof. Antoine Godin (Kingston University London).

Prof. Maria Lis-Turlejska (Uniwersytet SWPS).

PRACE REDAKCYJNE I RECENZJE

Członek zespołu redakcyjnego: European Journal of Psychotraumatalogy.

Recenzent: AIDS Care; Psychological Trauma; Scientific Reports (published by the Nature Publishing Group,); Psychology, Health & Medicine; Quality of Life Research; Journal of Health Psychology; Journal of Happiness Studies; International Journal of Rheumatic Diseases; Transportation Research; Current Psychology; PLOS One; Studia Psychologiczne; Journal of European Psychology Students (JEPS – inicjatywa  European Federation of Psychology Students’ Associations); Psi – pismo naukowe studentów Wydziału Psychologii UW.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne:

Psychologiczne, społeczne i kulturowe aspekty doświadczenia traumy: seminarium.

Finanse behawioralne: seminarium.

Wprowadzenie do psychologii: ćwiczenia (Instytut Lingwistyki Stosowanej).

Seminarium magisterskie: Psychologiczne i społeczne uwarunkowania adaptacji do chorób przewlekłych z uwzględnieniem perspektywy różnic indywidualnych.

Zapraszam na seminarium magisterskie osoby, które:

a. Są na prawdę zainteresowane tematyką tego seminarium (zob. opis poniżej).

b. Są gotowe do uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach seminaryjnych.

c. Są gotowe do prowadzenia badań ankietowych na wybranych grupach chorych w szpitalach.

d. Znają język angielski w stopniu pozwalającym na czytanie literatury anglojęzycznej.

e. Lubią wymagających, ale jednocześnie opiekuńczych i dających wsparcie w trudach zmagania się z pracą magisterską promotorów.

f. Wyróżniają się sami rzetelnym i terminowym podejściem do pracy.

Celem seminarium magisterskiego jest prześledzenie roli wybranych czynników psychospołecznych w procesie adaptacji do różnych chorób przewlekłych, włączając w to również choroby psychiczne. Pojęcie adaptacji do choroby rozumiane jest szeroko i obejmuje różne zmienne z obszaru psychologii pozytywnej, takie jak poziom jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (ang. health-related quality of life, HRQoL, WHOQOL Group, 1995), poziom satysfakcji z życia (Diener, 2009), dobrostan emocjonalny (Fredickson, 2013) oraz występowanie wzrostu potraumatycznego towarzyszącego doświadczeniu choroby (Ogińska-Bulik 2017). W szczególności, zbadana zostanie rola cech osobowości, w tym cech temperamentu postulowanych przez Regulacyjną Teorię Temperamentu, strategii radzenia sobie ze stresem, wymiarów duchowości oraz wsparcia społecznego w procesie adaptacji do różnych chorób przewlekłych. Oprócz cytowanego wyżej modelu biopsychospołecznego, bazą teoretyczną badań stanowić będzie model stresu i radzenia sobie Lazarusa i Folkman (1984), z ustalonym podziałem na zmienne poprzedzające, tzw. antecedenty (wymiary osobowości), zmienne pośredniczące (strategie radzenia sobie ze stresem, duchowość i wsparcie społeczne) i zmienną wynikową (poziom adaptacji do choroby). Perspektywa różnic indywidualnych uwidacznia się w odwołaniu do modelu „temperament-stres” Strelaua (2008), wedle którego różnice indywidualne w nasileniu cech temperamentu wpływają na stan stresu, jego konsekwencje oraz proces radzenia sobie ze stresem towarzyszącego chorobie.

Działalność organizacyjna

Członek Athens Institute for Education & Research (od 2016) – w ramach prac na rzecz tego instytutu uczestniczyłem w komitecie organizacyjnym i naukowym dwóch międzynarodowych konferencji: 11th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications (Ateny) i 3rd Annual International Conference on Social Sciences (Ateny).

Uczestnictwo w pracach Polskiej Rady Psychoterapii z ramienia Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty. Uczestnictwo, również z ramienia Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, w pracach nad założeniami do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2015).

Sekretarz Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2013-2016).

Sekretarz Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale Psychologii UW (2009-2012).

Uczestnik zespołu ds. przygotowania propozycji modyfikacji programów kształcenia i planów studiów doktoranckich prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2015 – 2016).

Twórca studiów podyplomowych „Psychologiczne aspekty zarządzania organizacją” realizowanych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie we współpracy z Instytutem Terapii Gestalt w Krakowie oraz SGH.

Członek Doktoranckiej Komisji ds. Kultury SGH (2011- 2012).

Praktyka kliniczna: ukończenie Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (2008-2012). Posiadam certyfikat psychoterapeuty Gestalt wydany przez Instytut Terapii Gestalt, European Association for Gestalt Therapy Certificate oraz European Certificate of Psychotherapy.

HOBBY

Myzyka (rock brytyjski, czy tzw. britpop, lat 90., m.in. Oasis, Blur, The Verve, Radiohead); film (m.in. Martin Scorsese, Wim Wenders, Jim Jarmusch, Bracia Coen, Lar von Trier, Wong Kar-Wai, Sofia Coppola; z reżyserów polskich, np. Wojciech Has, Marek Koterski, Mariusz Grzegorzek); literatura (Michel Houellebecq); sport (piłka nożna – ulubiona drużyna Manchester United; bieganie); psychoterapia Gestalt.