Styśko-Kunkowska Małgorzata

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: starszy wykładowca
Jednostka: K. Psych. Osobowości
E-mail: mstysko@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 836
Pokój: 302
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Publikacje

Hodgkins, C. E., Raats, M. M., Fife-Schaw, C., Peacock, M., Gröppel-Klein, A., Koenigstorfer, J., Wasowicz, G., Stysko-Kunkowska, M., Gulcan, Y., Kustepeli, Y., Gibbs, M., Shepherd, R., Grunert, K. G. (2015). Guiding healthier food choice: systematic comparison of four front-of-pack labelling systems and their effect on judgements of product healthiness. British Journal of Nutrition, 113(10), 1652–1663. http://doi.org/10.1017/S0007114515000264

Wąsowicz-Kiryło, G. , Styśko-Kunkowska, M., Grunert, G. K. (2015). The meaning of colours in nutrition labelling in the context of expert and consumer criteria of evaluating food product healthfulness. Journal of Health Psychology, 20, 907-920.

Wąsowicz,G., Styśko-Kunkowska, M. (2014). Młodzież w Internecie. Zagrożenie uzależnieniem podręcznik do kwestionariusza MAWI. Warszawa: Scholar.

Styśko-Kunkowska, M., Żbikowska, K. (2014). Influence of involvement and motivation to correction on product evaluation: Asymmetry for strong and weak brands. Polish Psychological Bulletin, 45(4), 488-499.

Styśko-Kunkowska, M. (2014). Interviews as a qualitative research method in management and economics sciences. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Bialkova, S., Grunert, K. G., Juhl, H. J., Wasowicz-Kirylo, G., Stysko-Kunkowska, M., & van Trijp, H. C. M. (2014). Attention mediates the effect of nutrition label information on consumers’ choice. evidence from a choice experiment involving eye-tracking. Appetite, 76(0), 66-75. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2013.11.021

Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M., Koenigstorfer, J., Groeppel-Klein, A. (2013). Rutynowe zakupy żywności: o związkach między czasem i wyborem a kategorią produktową. Handel wewnętrzny. 4 (3), 214-225.

Koenigstorfer J., Wąsowicz-Kiryło G., Styśko-Kunkowska M., Groeppel-Klein A. (2013). Behavioural effects of directive cues on front-of-package nutrition information: the combination matters!. Public Health Nutrition, 8(16), 1-7. available on CJO2013. doi:10.1017/S136898001300219X.

Styśko-Kunkowska, M., Najbert, M. (2013). Wizerunek marki jako pracodawcy w reklamie internetowej: o roli atrybutów funkcjonalnych i symbolicznych. W: A. Ogonowska i G. Ptaszek (red). Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze (s. 185-209). Kraków: Impuls.

Styśko-Kunkowska M., Grzesiak-Feldman M. (2012). Warsztaty umiejętności psychospołecznych. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Pogranicza. Rozdz. 17 (s. 413-438). Warszawa: Eneteia.

Hodgkins, Ch., Barnett, J. Wąsowicz-Kiryło, G. Styśko-Kunkowska, M., Gülcan, Y., Kuştepeli, Y., Akgüngör, S., Chryssochoidis, G. Fernández-Celemín, L., Storcksdieck genannt Bonsmann, S., Gibbs, M. & Raats M. (2012). Understanding how consumers categorize nutritional labels; A consumer derived typology for front-of-pack nutrition labeling. Appetite, 59 (3), 806-817. Doi: 10.1016/j.appet.2012.08.014.

Wasowicz-Kiryło G., Styśko-Kunkowska M. (2011). Attributes of nutritional information labelling that determine attractiveness of labels and correctness of inferences made about food healthfulness. Procedia – Social and Behavioral Sciences on Science Direct, 30, 722-728. Doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.141

Styśko-Kunkowska, M., Drobik, A., Kucharczyk, A. (2010). Rola marki i czynników emocjonalnych w przetwarzaniu informacji o produkcie w sytuacji niskiego zaangażowania konsumenta. W: A. Łukasik, B. Danieluk (red.) Spotkania z psychologią społeczną (s. 221-255). Lublin: Wyd. Olech.

Styśko-Kunkowska, M., Borecka, D. (2010). Extraversion and evaluation of humorous advertisements. Psychological Reports, 106(1), 44-48.

Styśko M. (2008). Wpływ charakterystyk sprawcy i ofiary na przypisywanie sprawcy moralnej odpowiedzialności. Roczniki Psychologiczne, 11(2), 69-86.

Styśko M. (2007). Atrybucja winy: o roli stereotypów i odniesienia zdarzenia do Ja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Styśko M. (2006). O nietendencyjnym i tendencyjnie przychylnym osądzaniu winowajcy z negatywnie stereotypizowanej kategorii. Psychologia Społeczna, 2, 141-150.

Grzesiak-Feldman M. i Styśko M. (2006). Warsztat umiejętności psychospołecznych jako metoda prowadząca do zmiany w jednostce: analiza empiryczna. Psychologia. Edukacja i społeczeństwo, 3, 231-244.

Styśko M. (2005). Jak obwiniamy sprawców? Rola odniesienia zdarzenia do „ja” i negatywnych stereotypów. Studia Psychologiczne, 43 (2), 101-112.

Styśko M. (2004). Rola negatywnych stereotypów w procesie obwiniania sprawców. W: M. Kofta (red.) Myślenie stereotypowe i uprzedzenia: Mechanizmy poznawcze i afektywne, Wyd. Instytutu Psych. PAN.

Styśko M. (2000). Wpływ negatywnego stereotypu i przerwy w komunikacie na obwinianie sprawcy negatywnych zdarzeń. Studia Psychologiczne, 38, 119-138.

 

Konferencje międzynarodowe

(2013, listopad). Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Hazard i inne uzależnienia behawioralne, realizowanej przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, Warszawa.

Koenigstorfer J., Wąsowicz-Kiryło G., Styśko-Kunkowska M., Groeppel-Klein A. (2013, październik). Healthful Food Decision-making at the Point of Purchase: An Update on Nutrition Labeling. Referat wygłoszony na konferencji North American Conference of the Association for Consumer Research, Chicago, USA

Hodgkins C, Raats MM, Barnett J, Wasowicz-Kirylo G, Styśko-Kunkowska M, Gulcan Y, Kustepeli Y, Akgungor S, Chryssochoidis G, Fernandez-Celemin L, Storcksdieck genannt Bonsmann S. (2011, wrzesień). Understanding how consumers categorise different forms of nutritional labels; a consumer derived typology for front-of-pack nutritional labelling systems. Referat wygłoszony na konferencji BPS Division of Health Psychology Annual Conference, Southampton University, UK.

Hodgkins C, Raats MM, Barnett J, Wasowicz-Kirylo G, Styśko-Kunkowska M, Gulcan Y, Kustepeli Y, Akgungor S, Chryssochoidis G, Fernandez-Celemin L, Storcksdieck genannt Bonsmann S. (2011, lipiec). Understanding how consumers categorise different forms of nutritional labels; a consumer derived typology for front-of-pack nutritional labelling systems. Plakat prezentowany na konferencji Faculty of Health and Biomedical Sciences Conference, University of Surrey, UK.

Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M., Koenigstorfer J. i Groeppel-Klein A. (2011, maj). How to support consumers in buying healthy food? The interrelationships between nutrition labels, consumer psychographics, and product choices. Referat wygłoszony na konferencji MAPP, Dania.

Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M. (2011, maj). Attributes of nutritional information labelling that determine attractiveness of labels and correctness of inferences made about food healthfulness. Plakat prezentowany na 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, Turcja.

Styśko-Kunkowska, M. (2009, wrzesień). The influence of brand-knowledge and affective- or cognitive-based messages on information-processing. Referat wygłoszony na konferencji The British Psychological Society – Social Psychology Section Annual Conference 2009, Sheffield, Wielka Brytania.

Styśko, M., i Borecka, D. (2008, wrzesień). Extraversion and evaluation of the humorous advertisements – exploratory study. Plakat prezentowany na konferencji 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology: Emotion, and Cognition, Warszawa, Polska.

Styśko, M. (2008, czerwiec). The role of mortality salience and negative stereotype in defensive attribution of responsibility. Plakat prezentowany na 15. General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, Opatija, Chorwacja.

Styśko, M. (2007, kwiecień). On unbiased and favorably biased judgments towards harmdoer belonging to the negatively stereotypized category. Referat wygłoszony na konferencji Warsaw-Jena Conference on “Victim-Perpetrator Relations in a Changing Europe: Prejudice escalation and prejudice reduction”. Warszawa, Polska.  

Styśko, M. (2006, wrzesień). On unbiased and favorably biased jugdments towards harmdoer belonging to the negatively stereotypized category: the role of similarity to the victim. Referat wygłoszony na konferencji The British Psychological Society, Social Psychology Section, Birmingham, Wielka Brytania.

Styśko, M. (2005, lipiec). The process of blaming: The role of negative stereotypes and relevance of the event to the self. Poster prezentowany na 14. General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, Würzburg, Niemcy.

Styśko, M. (2004, sierpień). The role of the self in blaming the perpetrator belonging to the negative stereotypic category. Plakat prezentowany na konferencji Third Intenational Conference The Dialogical Self, organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska.

Styśko, M. (2004, czerwiec). How do we blame the perpetrator? The impact of self-relevance and negative stereotypes . Referat wygłoszony na konferencji 2nd Warsaw Workshop on Social Psychology: Influence and Intergroup Cognition, organizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Centrum Badań Psychologicznych ISS UW oraz Instytut Psychologii PAN.

Styśko, M. i Kofta, M. (2002, czerwiec). Blaming the perpetrator: The Role of Negative Stereotype and Break in the Story. Plakat prezentowany na konferencji 13. General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, San Sebastian, Hiszpania.

 

Konferencje krajowe

Grzegory, E.,  Styśko – Kunkowska, M. (2013, wrzesień). Związek siły więzi z naturą z charakterystykami socjo-demograficznymi, cechami osobowości Wielkiej Piątki oraz preferencjami i zachowaniami wobec środowiska. Plakat zaprezentowany na konferencji Jubileuszowy X Zjazd PSPS, Kraków. Wystąpienie wyróżnione za najbardziej atrakcyjny plakat.

Wasowicz-Kirylo, G., Styśko-Kunkowska, M. , Koeningstorfer, J., Groeppel-Klein A. (2013, maj, 21-22). Rutynowe zakupy żywności: o związkach między czasem i wyborem a kategorią produktową”. Plakat zaprezentowany na konferencji XVI Ogólnopolska Konferencja „Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich”, Międzyzdroje. Wystąpienie nagrodzone za najbardziej atrakcyjny plakat.

Woźniak, M., Styśko-Kunkowska, M. (2013, maj, 17-18). Rola wartości i etnocentryzm w formułowaniu ocen konsumenckich na temat marek. Referat wygłoszony na VII konferencji „Psychologia Ekonomiczna” organizowanej przez Wydział Psychologii i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej.

Styśko-Kunkowska, M. (2012, listopad). Employer branding w reklamie Internetowej. Referat wygłoszony na konferencji Współczesna psychologia mediów. Nowe perspektywy i problemy badawcze, Kraków.

Styśko-Kunkowska, M., Najbert, M., Kozłowska, M. (2012, wrzesień). Autowizerunek jednostki, wizerunek pracodawcy i ich spójność a ocena pracodawcy. Plakat prezentowany na konferencji IX Zjazd PSPS, Sopot.

Styśko-Kunkowska, M., Kozłowska, M. (2012, wrzesień). Rola płci, rodzaju motywacji potencjalnego pracownika oraz wizerunków firm w ocenie ich atrakcyjności. Referat wygłoszony na konferencji III Konferencja Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia, Gdańsk.

Styśko-Kunkowska, M., Żbikowska K (2011, wrzesień). Zaangażowanie i motywacja do korekty a sądy konsumenckie: Efekt asymetrii dla marki silnej i słabej. Referat wygłoszony na konferencji VIII Zjazd PSPS, Poznań.

Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M., Koenigstorfer J. i Groeppel-Klein A. (2011, luty). Jak wspierać konsumentów w kupowaniu zdrowej żywności? O związkach między etykietami, cechami konsumentów dokonywanymi przez nich wyborami. Referat wygłoszony na V Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologów Ekonomicznych, Kraków.

Styśko-Kunkowska, M. (2010, październik). Jak social cognition pomaga w rozumieniu zachowań konsumenckich.  Referat wygłoszony na konferencji „Różne oblicza psychologii osobowości”, Jadwisin.

Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M. (2010, wrzesień). Co i jak komunikują etykiety na produktach spożywczych? Wnioskowanie o zdrowotności produktów na podstawie informacji o składnikach odżywczych. Eksploracyjne badanie jakościowe. Plakat prezentowany na II Konferencja Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia, Katowice.

Styśko-Kunkowska, M., Wąsowicz-Kiryło, G. (2010, kwiecień). Jak wspierać konsumentów w kupowaniu zdrowego jedzenia? Percepcja i typologia etykiet na produktach spożywczych informujących o ich składnikach odżywczych. Plakat prezentowany na IV Konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologów Ekonomicznych „Psychologiczne i ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego”, Gdańsk.

Najbert M., Styśko-Kunkowska, M. (2010). Employer branding –  rola atrybutów marki  i charakterystyk odbiorcy w ocenie komunikatu rekrutacyjnego. Referat wygłoszony na VII Zjazd PSPS, Nowy Sącz.

Styśko-Kunkowska, M. (2009, kwiecień). Rola marki i czynników emocjonalnych w przetwarzaniu informacji. Referat wygłoszony na konferencji III Lubelskie spotkania z Psychologią społeczną, Lublin.

Styśko, M. i Grzesiak-Feldman, M. (2008, wrzesień). Warsztat umiejętności psychospołecznych jako metoda prowadząca do zmiany w jednostce: analiza empiryczna. Referat wygłoszony na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań.

Styśko, M. i Krupa, K. (2008, wrzesień). Ekstrawersja i kupowanie kompulsywne w polskim kontekście kulturowym – badanie eksploracyjne. Poster prezentowany na IV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Białystok.

Styśko M. (2007, marzec).  Negatywny stereotyp a obwinianie w reakcji na ofiarę dziecko. Referat wygłoszony na konferencji I Lubelskie spotkania z Psychologią społeczną, Lublin.

Styśko, M. (2006, wrzesień). O nietendencyjnym obwinianiu sprawcy z negatywnie stereotypizowanej kategorii w reakcji na ofiarę dziecko. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Gdańsk.

(2005, wrzesień). Uczestnictwo w II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Kraków-Przegorzały.

Styśko, M. (2004, lipiec). Różne sposoby używania stereotypów w procesie atrybucji winy: rola odniesienia zdarzenia do Ja, referat wygłoszony na konferencji Psychologiczny Kontekst Relacji Międzygrupowych: Analiza Mechanizmów, Mądralin.

Styśko, M. (2003, marzec). Różne strategie używania stereotypów w procesie atrybucji winy: rola odniesienia zdarzenia do Ja . Referat wygłoszony w trakcie cyklu Ogólnowydziałowe Wtorki na Wydziale Psychologii UW, Warszawa.

(2002, kwiecień). Uczestnictwo w konferencji Badania jakościowe w decyzjach marketingowych realizowanej pod patronatem PTBRiO Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Instytut Studiów Społecznych UW – Warszawa

Styśko, M. (2000, lipiec). Wpływ negatywnego stereotypu i przerwy w komunikacie na obwinianiu sprawcy negatywnych zdarze}. Plakat prezentowany na konferencji III Kolokwia Jadwisińskie SWPS – Natura automatyzmów organizowanej przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej, Jadwisin.

 

Granty i subwencje

BST 167821/2013: „Rola wartości w formułowaniu ocen konsumenckich na temat marek.”

Projekt (2013-14) „Zagrożenie e-uzależnieniami (Internet, hazard, zakupy) wśród młodzieży szkolnej – determinanty, konsekwencje, diagnoza i wytyczne dla działań profilaktycznych” realizowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach programu Ministra Zdrowia „Wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.” – funkcja wykonawca

BST 164612/2012:Employer branding: osobowość, wartości i przekaz symboliczny a wstępne preferencje wobec firm-pracodawców”

BST 161542/2011: Wpływ orientacji regulacyjnych Ja i wiedzy o marce na proces formułowania sądów konsumenckich w sytuacjach wysokiego i niskiego zaangażowania

BST 1545/2010: Osobowościowe wyznaczniki posługiwania się marką w procesie formułowania sądów konsumenckich: potrzeba poznania oraz potrzeba domknięcia poznawczego

Grant “FLABEL (Food Labelling to Advance Better Education for Life)” (2009-2012) finansowany z tematu VII Programu Ramowego “Agriculture, Fisheries and Biotechnology” jako Small collaborative project we współpracy z uniwersytetami i organizacjami z 6 krajów europejskich (Dania, Wielka Brytania, Belgia, Grecja, Niemcy, Turcja) – funkcja wykonawca.

BW 180611 / 2008 : Rola zaangażowania w przetwarzaniu informacji na temat produktów wysoko- i niskoangażujących – funkcja: kierownik projektu

BST 1250/42/2007: Nazwy marek jako heurystyki – poznawcze i afektywne mechanizmy ich funkcjonowania – funkcja: kierownik projektu

BST 1134/2006: Mechanizmy leżące u podłoża obwiniania sprawców – zagrożenie psychologiczne, odniesienie zdarzenia do „ja” i negatywny stereotyp – funkcja: kierownik projektu

BW 1651/2004: Ochrona „Ja” czy spontaniczna reakcja emocjonalna – Mechanizmy stojące u podłoża roli podobieńswa ofiary w procesie atrybucji winy – funkcja: kierownik projektu

BW 1616/8/2003: Wpływ prawdopodobieństwa osobistej konfrontacji z członkiem negatywnej grupy stereotypowej na proces atrybucji winy – funkcja: kierownik projektu

BST 773/2002: Przetwarzanie informacji dotyczących winy sprawcy negatywnych zdarzeń: Rola aktywacji stereotypu i relewantności sytuacji – kontynuacja badań – funkcja: kierownik projektu

Grant KBN 5H01F00321 prof. Mirosława Kofty – funkcja: wykonawca

BW 1536/2001: Aktywacja stereotypu i relewantność sytuacji a przetwarzanie informacji dotyczących winy sprawcy negatywnych zdarzeń – funkcja: kierownik projektu

BST 714/2001: Nieciągłość w narracji i aktywacja negatywnego stereotypu a zjawisko asymilacji i kontrastu przy obwinianiu sprawcy negatywnych zdarzeń – funkcja: kierownik projektu

BW 1492/ 10/2000: Nieciągłość w narracji i aktywacja negatywnego stereotypu a zjawisko asymilacji i kontrastu przy obwinianiu sprawcy negatywnych zdarzeń

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium Konferencyjne dla Młodych Pracowników Naukowych Fundacji Nauki Polskiej, Wielka Brytania, wrzesień 2009
 • Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na rok 2008
 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego za książkę „Atrybucja winy: o roli stereotypów i odniesienia zdarzenia do Ja”.
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za przygotowanie zeszytu monograficznego Studiów Psychologicznych „Myślenie stereotypowe”, 2000, 38
Działalność dydaktyczna
 • Psychologia marki pracodawcy – seminarium magisterskie (program autorski, Wydział Psychologii UW)
 • Psychologia marki – seminarium magisterskie (program autorski, Wydział Psychologii UW)
 • Badania jakościowe – seminarium badawcze (program autorski, Wydział Psychologii UW, specjalizacja Psychologia Ekonomiczna, 30-godz. seminarium badawcze)
 • Tutoring prac rocznych empirycznych dot. psychologii zachowań konsumenckich i psychologii poznania społecznego (Wydział Psychologii UW)
 • Podstawy teorii prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów (program autorski, Wydział Psychologii UW, studia magisterskie, specjalizacja Wspieranie rozwoju osobowości, 30-godz. wykład)
 • Projektowanie warsztatów komunikacji interpersonalnej (program autorski, Wydział Psychologii UW, studia magisterskie, specjalizacja Wspieranie rozwoju osobowości, 30-godz. seminarium)
Działalność organizacyjna
 • Od 2008  Członek Rady Wydziału Wydziału Psychologii UW
 • 2012 Członek Jury Nagrody prac magisterskich studentów Wydziału Psychologii UW 
 • 2008 Członek Jury Nagrody prac rocznych studentów Wydziału Psychologii UW 
 • 16 czerwca 2006  – 30 listopada 2008 Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji w latach 2006 – 2008
  – Zespół Pełnomocnika dziekana ds. promocji Wydziału Psychologii UW – rekrutacja, organizacja prac oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny
  – Targi i spotkania dla licealistów (Perspektywy, Dni Otwarte UW, Projekt Wydział Psychologii Przyjazny Kandydatom) – kierowanie organizacją działań promujących Wydział Psychologii UW
  – Współpraca reklamowa i PR z mediami w zakresie promocji Wydziału Psychologii UW
  – Badania nad wizerunkiem Wydziału Psychologii UW
  –  Dyplom w uznaniu za badania nad wizerunkiem Wydziału i jego pozycji na rynku edukacyjnym, opracowanie strategii promocyjnej, inwencję i aktywność w tworzeniu pozytywnego obrazu Wydziału i w budowaniu pozytywnego związku społeczności akademickiej z Wydziałem Psychologii (otrzymany w 2007 roku)
 • 2006 – 2013 Swobodne metody diagnostyczne – Wydział Psychologii UW, koordynacja koszyka zajęć obligatoryjnych
 • czerwiec-lipiec 2004 Konferencja Psychologiczny Kontekst Relacji Międzygrupowych: Analiza Mechanizmów, Mądralin, Polska: współpraca przy organizacji konferencji
 • sierpień-wrzesień 2002 Konferencja Processes of Shared Reality Construction and Their Consequences for Individual and Group Phenomena – European Association of Experimental Social Psychology Small Group Meeting, organizowana przez Uniwersytet Warszawski i European Assotiation of Experimental Social Psychology, Kazimierz Dolny, Polska: współpraca przy organizacji konferencji
 • czerwiec 2001 Konferencja The First Warsaw Workshop on Social Psychology: Social Cognition and Intergroup Relations organizowanej przez Wydział Psychologii i Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa, Polska: współpraca przy organizacji konferencji.