Gawrych Magdalena

Tytuł naukowy: dr n. med.
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 745
Pokój: 104
Dyżury: wt. 12.00-14.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna