Gawrych Magdalena

Tytuł naukowy: dr n. med.
Stanowisko: asystent
Jednostka: K. Psychopatoloii i Psychoterapii
E-mail: magdalena.gawrych@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 745
Pokój: 104
Dyżury: urlop od 21.12.17 do 09.05.18
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna