Gawrych Magdalena

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 745
Pokój: 104
Dyżury: wtorek 15.30-17.30
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna