Stolarski Maciej

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: mstolarski@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 806
Pokój: 328
Dyżury: wtorek 12:00-14:00 (z wyjątkiem dni posiedzeń Rady Wydziału)
czwartek 13.45-15.15
Działalność naukowa

Kariera naukowa:
magisterium 2008 (summa cum laude, Wydział Psychologii UW)
doktorat 2012 (summa cum laude, Wydział Psychologii UW)
habilitacja 2017 (Wydział Psychologii UW)

Zainteresowania naukowe:
perspektywa czasowa (time perspective)
inteligencja emocjonalna
związki osobowość-intelekt
różnice indywidualne (w tym na poziomie krajów)

Ważniejsze publikacje

w druku

Pruszczak, D., Stolarski, M., & Jankowski, K. S. (w druku). Chronotype and time metaphors: Morning-types conceive time as more friendly and less hostile. Biological Rhythm Research. doi: 10.1080/09291016.2017.1368215

Śmieja, M., & Stolarski, M. (w druku). Assortative mating for emotional intelligence. Current Psychology. doi: 10.1007/s12144-016-9501-8.

2017

Jochemczyk, Ł., Pietrzak, J., Buczkowski, R., Stolarski, M., & Markiewicz, Ł. (2017). You Only Live Once: Present-hedonistic time perspective predicts risk propensity. Personality and Individual Differences, 115, 148-153.

Stolarski, M., Czarna, A. Z., Malesza, M., & Szymańska, A. (2017). Here and now: Sociosexuality mediates the associations between Dark Triad and Time Perspectives (in females). Personality and Individual Differences, 111, 119-123.

Stolarski M., & Witowska J. (2017). Balancing one’s own time perspective from aerial view: Metacognitive processes in temporal framing. In A. Kostić, Chadee D. (eds.), Time Perspective (pp. 117-141). London: Palgrave Macmillan.

2016

Stolarski, M. (2016). Not restricted by their personality: Balanced Time Perspective moderates well-established relationships between personality traits and well-being. Personality and Individual Differences, 100, 140-144.

Stolarski, M., & Cyniak-Cieciura, M. (2016). Balanced and less traumatized: Balanced time perspective mediates the relationship between temperament and severity of PTSD in motor vehicle accident survivor sample. Personality and Individual Differences, 101, 456-461.

Stolarski, M., Jankowski, K. S., Matthews, G., & Kawalerczyk, J. (2016). Wise “birds” follow their clock: The role of emotional intelligence and morningness-eveningness in diurnal regulation of mood. Chronobiology International, 33(1), 51-63.

Stolarski, M., & Matthews, G. (2016). Time perspectives predict mood states and satisfaction with life over and above personality. Current Psychology, 35(4), 516-526.

Stolarski, M., Wojtkowska, K., & Kwiecińska, M. (2016). Time for love: Partners’ time perspectives predict relationship satisfaction in romantic heterosexual couples. Time & Society, 25(3), 552-574.

Stolarski, M., Vowinckel, J., Jankowski, K. S., & Zajenkowski, M. (2016). Mind the balance, be contented: Balanced time perspective mediates the relationship between mindfulness and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 93, 27-31.

Stolarski, M., Zajenkowski, M., & Zajenkowska, A. (2016). Aggressive? From Time to Time… Uncovering the complex associations between Time Perspectives and Aggression. Current Psychology, 35(4), 506-515.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Maciantowicz, O., Malesza, M., & Witowska, J. (2016). Time to be smart: Uncovering a complex interplay between intelligence and time perspectives. Intelligence, 58, 1-9.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Witowska, J., Maciantowicz, O., & Łowicki, P. (2016). Fluid intelligence as a mediator of the relationship between executive control and balanced time perspective. Frontiers in Psychology, 7, 1844.

Jankowski, K. S., Zajenkowski, M., Stolarski, M., Styła, R., Jędrasik-Styła, M., Linke, M., & Zajenkowska, A. (2016). Polish version of the Managing Emotions in Others Scale (MEOS): Psychometric properties and validation studies. Psychological Reports, 118(2), 532-543.

Stolarski, M. (2016). Mierząc nieuchwytne: O metodach diagnozy inteligencji emocjonalnej i związanych z nimi kontrowersjach. W: A. Rynkiewicz, K. S. Jankowski i W. Oniszczenko (red.), Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (s. 180-194). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Waleriańczyk, W., Stolarski, M. (2016). Kwestionariusz Perfekcjonizmu w Sporcie – Konstrukcja i walidacja narzędzia psychometrycznego. Psychologia-Etologia-Genetyka, 34, 55-68.

2015

Matthews, G., & Stolarski, M. (2015). Emotional processes in development and dynamics of individual time perspective. In M. Stolarski, N. Fieulaine, & W. van Beek (eds.), Time Perspective Theory; Review, Research and Application (pp. 269-286). Switzerland: Springer.

Stolarski, M., Fieulaine, N., & van Beek, W. (eds.)(2015). Time Perspective Theory; Review, Research and Application. Switzerland: Springer.

Stolarski, M., Fieulaine, N., & van Beek, W. (2015). Time Perspective Theory: The Introduction. In M. Stolarski, N. Fieulaine, & W. van Beek (eds.), Time Perspective Theory; Review, Research and Application (pp. 1-13). Switzerland: Springer.

Stolarski, M., & Jankowski, K. S. (2015). Morningness-eveningness and performance-based emotional intelligence. Biological Rhythm Research, 46(3), 417-423.

Stolarski, M., Jasielska, D., & Zajenkowski, M. (2015). Are all smart nations happier? Country aggregate IQ predicts happiness, but the relationship is moderated by individualism-collectivism. Intelligence, 50, 153-158.

Stolarski, M., Wiberg, B., Osin, E. (2015). Assessing temporal harmony: The issue of a balanced time perspective. In M. Stolarski, N. Fieulaine, & W. van Beek (eds.), Time Perspective Theory; Review, Research and Application (pp. 57-71). Switzerland: Springer.

Zajenkowski, M., & Stolarski, M. (2015). Is conscientiousness positively or negatively related to intelligence? Insights from the national level. Learning and Individual Differences, 43, 199-203.

Stolarska, B., Stolarski, M. (2015). O umiłowaniu drogi: Jan Paweł II jako miłośnik małżeństwa i rodziny. W P. Oleś i M. Ledzińska (red.), Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II. Warszawa: Difin.

2014

Dunkel, C. S., Stolarski, M., van der Linden, D., & Fernandes, H. B. (2014). A reanalysis of national intelligence and personality: The role of the general factor of personality. Intelligence, 47, 188-193.

Ledzińska, M., Mongay Batalla, J., Stolarski, M. (2014). Cognitive styles could be implicitly assessed in the Internet environment: Reflection-impulsivity is manifested in individual manner of searching for information. Journal of Baltic Science Education, 13(1), 133-145.

Stolarski, M., Matthews, G., Postek, S., Zimbardo, P. G., Bitner, J. (2014). How we feel is a matter of time: Relationships between time perspectives and mood. Journal of Happiness Studies, 15(4), 809-827.

Śmieja, M., Orzechowski, J., & Stolarski, M. (2014). TIE – An ability test of emotional intelligence. PLoS One, 9(7), e103484.

Wojciechowski, J., Stolarski, M. & Matthews, G. (2014). Emotional intelligence and mismatching expressive and verbal messages: A contribution to detection of deception. PLoS One, 9(3), e92570.

Stolarski, M. (2014). Czas na bohaterów: O kluczowej roli orientacji temporalnej dla rozwoju bohaterskiej wyobraźni . W: A. Wilczyńska (red.), Młodzież na biegunach życia społecznego (s. 193-211). Warszawa: PWN.

2013

Ledzińska, M., Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2013). Temperament i poznanie. Energetyczne i czasowe zaplecze umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stolarski, M., Ledzińska, M., Matthews, G. (2013). Morning is tomorrow, evening is today: relationships between chronotype and time perspective. Biological Rhythm Research, 44(2), 181-196.

Stolarski, M., Zajenkowski, M., Meisenberg, G. (2013). National intelligence and personality: their relationships and impact on national economic success. Intelligence, 41(2), 94-101.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Meisenberg, G. (2013). Openness, economic freedom, and democracy moderate the relationship between national intelligence and GDP. Personality and Individual Differences, 55(4), 391-398.

Zhang, J.W., Howell, R.T., Stolarski, M. (2013). Comparing three methods to measure a balanced time perspective: The relationship between a balanced time perspective and subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 14(1), 169-184.

2011

Stolarski, M., Bitner, J., Zimbardo, P.G. (2011). Time perspective, emotional intelligence and discounting of delayed awards. Time & Society, 20(3), 346-363.

Stolarski, M., Bitner, J. (2011). Podmiotowe uwarunkowania nastroju: znaczenie inteligencji emocjonalnej. W: E. Goryńska, M. Ledzińska i M. Zajenkowski (red.), Nastrój. Modele, geneza, funkcje (s. 94-117). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Stolarski, M., Postek, S., Śmieja, M. (2011). Emotional intelligence and conflict resolution strategies in romantic heterosexual couples. Studia Psychologiczne, 49(5), 65-76.

2010

Stolarski, M. (2010). Czy inteligencja emocjonalna ucznia wpływa na osiągnięcia edukacyjne? W: W. Limont, J. Dreszer i J. Cieślikowska (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego (tom I)(s. 67-86). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

2009

Stolarski, M. (2009). Inteligencja emocjonalna a procesy uwagi: poznawcze implikacje emocjonalnej kompetencji. W: M. Ledzińska i M. Zajenkowski (red.), Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości (s. 73-93). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Stolarski, M. (2009). Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń. Organizacja i Kierowanie, 135, 123-137.

 

Współpraca międzynarodowa:
Philip G. Zimbardo (Stanford University)
Gerald Matthews (University of Central Florida)
Gerhard Meisenberg (Ross University)
Ryan T. Howell (California State University)
Nicolas Fieulaine (Universite Lumiere Lyon 2)

 

Funkcje w czasopismach naukowych:
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Personality and Individual Differences

 

Ważniejsze nagrody:

 • Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego (2017)
 • Nagroda im. Piotra Jaśkowskiego za wybitny autorski dorobek publikacyjny w czasopismach z Impact Factor (2017)
 • Nagroda dla najlepszej sesji tematycznej za sesję „Self-regulation” podczas 3rd International Conference on Time Perspective (Kopenhaga, Dania, 2016)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Uczonych (2015)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe – okresowe zwiększenie wynagrodzenia (2015, 2016, 2017)
 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitny dorobek publikacyjny (2014 – III stopnia, 2015 – II stopnia, 2016 – II stopnia, 2017 – III stopnia)
 • Nagrody Dziekana Wydziału Psychologii za wybitny dorobek publikacyjny (2013, 2014, 2015, 2016)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii za wybitny dorobek organizacyjny (2015)
 • Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2014)
 • Stypendium dla Najlepszych Młodych Doktorów w programie Nowoczesny Uniwersytet (V edycja) (2013)
 • Outstanding Young Researcher Award podczas 1st International Conference on Time Perspective (Coimbra, Portugalia, 2012)
 • Stypendium dla Najlepszych Uczestników Studiów Doktoranckich  w programie Nowoczesny Uniwersytet (III edycja) (2011)
Działalność dydaktyczna

Aktualnie:

W ramach studiów magisterskich:

 • Umiejętności akademickie (ćwiczenia)
 • Standardowe techniki diagnostyczne (ćwiczenia)
 • Trening inteligencji emocjonalnej (ćwiczenia – specjalizacja)

W ramach WISP:

 • Emotion and motivation (wykład obligatoryjny)

W ramach studiów podyplomowych:

 • Wprowadzenie do Psychologii Pozytywnej (wykład)
 • Czas a dobrostan (seminarium)
 • Inteligencja emocjonalna (wykład)
 • Trening inteligencji emocjonalnej (warsztat)
Działalność organizacyjna

..