Stolarski Maciej

Tytuł naukowy: dr hab. / Ph.D. habil.
Stanowisko: profesor uczelni / associate professor
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych / Department of Individual Differences
E-mail: mstolarski@psych.uw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 55 49 806
Pokój: 328
Dyżury: wt. 12.00-14.00; śr. 12.00-13.30
Działalność naukowa

Kariera naukowa / Scientific career:
magisterium / M.A. 2008 (summa cum laude, Wydział Psychologii UW)
doktorat / Ph.D. 2012 (summa cum laude, Wydział Psychologii UW)
habilitacja / habilitation 2017 (Wydział Psychologii UW)

Zainteresowania naukowe / Research interests: 
perspektywa czasowa / time perspective
chronotyp / chronotype
inteligencja emocjonalna / emotional intelligence
różnice indywidualne / inidvidual differences

Publikacje / Publication record:

w druku / in press

Zajenkowski, M., Jankowski, K. S., Stolarski, M. (2019). Why do evening people consider themselves more intelligent than morning individuals? The role of Big Five, narcissism, and objective cognitive ability. Chronobiology International. 

Stolarska, B., Stolarski, M., & Matthews, G. (2019). A comparison of the effects of 45-minute aerobic training and cognitive task solving on transient mood states in a female student sample. Applied Psychology: Health & Well-being. doi: 10.1111/aphw.12165

Święcicka, M., Gambin, M., Woźniak-Prus, M., & Stolarski, M. (2019). Confirmation of the five-factor structure of the Parent Global version of the Alabama Parenting Questionnaire in a Polish community sample. Current Psychology. doi: 10.1007/s12144-019-00340-8

Waleriańczyk, W., Pruszczak, D., & Stolarski, M. (2019). Testing the role of midpoint sleep and social jetlag in the context of work psychology: An exploratory study. Biological Rhythm Research. doi: 10.1080/09291016.2019.1571707

Gorgol, J., Stolarski, M., & Matthews, G. (2018). On the moderating role of chronotype on the association between IQ and conscientiousness: The compensation effect occurs only in Evening-types. Biological Rhythm Research.
doi: 10.1080/09291016.2018.1526483.

2019

Styła, R., Stolarski, M., & Szymanowska, A. (2019). Linking childhood adversities with schizophrenia: A mediating role of the balanced time perspective. Schizophrenia Research, 209, 281-283.

Stolarski, M., Waleriańczyk, W., & Pruszczak, D. (2019). Introducing temporal theory to the field of sport psychology: Towards a conceptual model of time perspectives in athletes’s functioning. Frontiers in Psychology, 9, 2772.

Sławińska, M., Stolarski, M., & Jankowski, K. S. (2019). Effects of chronotype and time of day on mood responses to CrossFit training. Chronobiology International, 36(2), 237-249.

Drezno, M., Stolarski, M., & Matthews, G. (2019). An in-depth look into the association between morningness-eveningness and well-being: Evidence for moderating and mediating effects of personality. Chronobiology International, 36(1), 96-109.

2018

Stolarski, M., Fieulaine, N., & Zimbardo, P. G. (2018). Putting time in a wider perspective: The past, the present, and the future of time perspective theory. In V. Zeigler-Hill & Todd Shackelford (eds.), The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences (pp. 592-628). Thousand Oakes, CA: SAGE.

Jasielska, D., Stolarski, M., & Bilewicz, M. (2018). Biased, therefore unhappy: Disentangling the Collectivism-Happiness relationship globally. Journal of Cross-Cultural Psychology, 49(8), 1227-1246.

Łowicki, P., Witowska, J., Zajenkowski, M. & Stolarski, M. (2018). Time to believe: Disentangling the complex associations between time perspective and religiosity. Personality and Individual Differences, 134, 97-106.

Pruszczak, D., Stolarski, M., & Jankowski, K. S. (2018). Chronotype and time metaphors: Morning-types conceive time as more friendly and less hostile. Biological Rhythm Research, 49(3), 431-441.

Jocz, P., Stolarski, M., & Jankowski, K. S. (2018). Similarity in chronotype and preferred time for sex and its role in relationship quality and sexual satisfaction. Frontiers in Psychology, 9, 443.

Śmieja, M., & Stolarski, M. (2018). Assortative mating for emotional intelligence. Current Psychology, 37(1), 180-187.

2017

Jochemczyk, Ł., Pietrzak, J., Buczkowski, R., Stolarski, M., & Markiewicz, Ł. (2017). You Only Live Once: Present-hedonistic time perspective predicts risk propensity. Personality and Individual Differences, 115, 148-153.

Stolarski, M., Czarna, A. Z., Malesza, M., & Szymańska, A. (2017). Here and now: Sociosexuality mediates the associations between Dark Triad and Time Perspectives (in females). Personality and Individual Differences, 111, 119-123.

Stolarski M., & Witowska J. (2017). Balancing one’s own time perspective from aerial view: Metacognitive processes in temporal framing. In A. Kostić, Chadee D. (eds.), Time Perspective (pp. 117-141). London: Palgrave Macmillan.

Stolarski, M., Krężołek, K., Witowska, J. (2017). Temperamentalne podłoże zrównoważonej perspektywy czasowej: Mediacyjna rola temporalnego metapoznania. Psychologia Wychowawcza, 54(12), 13-28.

2016

Stolarski, M. (2016). Not restricted by their personality: Balanced Time Perspective moderates well-established relationships between personality traits and well-being. Personality and Individual Differences, 100, 140-144.

Stolarski, M., & Cyniak-Cieciura, M. (2016). Balanced and less traumatized: Balanced time perspective mediates the relationship between temperament and severity of PTSD in motor vehicle accident survivor sample. Personality and Individual Differences, 101, 456-461.

Stolarski, M., Jankowski, K. S., Matthews, G., & Kawalerczyk, J. (2016). Wise “birds” follow their clock: The role of emotional intelligence and morningness-eveningness in diurnal regulation of mood. Chronobiology International, 33(1), 51-63.

Stolarski, M., & Matthews, G. (2016). Time perspectives predict mood states and satisfaction with life over and above personality. Current Psychology, 35(4), 516-526.

Stolarski, M., Wojtkowska, K., & Kwiecińska, M. (2016). Time for love: Partners’ time perspectives predict relationship satisfaction in romantic heterosexual couples. Time & Society, 25(3), 552-574.

Stolarski, M., Vowinckel, J., Jankowski, K. S., & Zajenkowski, M. (2016). Mind the balance, be contented: Balanced time perspective mediates the relationship between mindfulness and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 93, 27-31.

Stolarski, M., Zajenkowski, M., & Zajenkowska, A. (2016). Aggressive? From Time to Time… Uncovering the complex associations between Time Perspectives and Aggression. Current Psychology, 35(4), 506-515.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Maciantowicz, O., Malesza, M., & Witowska, J. (2016). Time to be smart: Uncovering a complex interplay between intelligence and time perspectives. Intelligence, 58, 1-9.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Witowska, J., Maciantowicz, O., & Łowicki, P. (2016). Fluid intelligence as a mediator of the relationship between executive control and balanced time perspective. Frontiers in Psychology, 7, 1844.

Jankowski, K. S., Zajenkowski, M., Stolarski, M., Styła, R., Jędrasik-Styła, M., Linke, M., & Zajenkowska, A. (2016). Polish version of the Managing Emotions in Others Scale (MEOS): Psychometric properties and validation studies. Psychological Reports, 118(2), 532-543.

Stolarski, M. (2016). Mierząc nieuchwytne: O metodach diagnozy inteligencji emocjonalnej i związanych z nimi kontrowersjach. W: A. Rynkiewicz, K. S. Jankowski i W. Oniszczenko (red.), Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (s. 180-194). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stolarski, M., Zimbardo, P. G. (2016). Czas na Polskę! O perspektywie czasowej Polski i Polaków. W: A. Zajenkowska (red.), Polska na kozetce (s. 227-240). Sopot: Smak Słowa.

Waleriańczyk, W., Stolarski, M. (2016). Kwestionariusz Perfekcjonizmu w Sporcie – Konstrukcja i walidacja narzędzia psychometrycznego. Psychologia-Etologia-Genetyka, 34, 55-68.

2015

Matthews, G., & Stolarski, M. (2015). Emotional processes in development and dynamics of individual time perspective. In M. Stolarski, N. Fieulaine, & W. van Beek (eds.), Time Perspective Theory; Review, Research and Application (pp. 269-286). Switzerland: Springer.

Stolarski, M., Fieulaine, N., & van Beek, W. (eds.)(2015). Time Perspective Theory; Review, Research and Application. Switzerland: Springer.

Stolarski, M., Fieulaine, N., & van Beek, W. (2015). Time Perspective Theory: The Introduction. In M. Stolarski, N. Fieulaine, & W. van Beek (eds.), Time Perspective Theory; Review, Research and Application (pp. 1-13). Switzerland: Springer.

Stolarski, M., & Jankowski, K. S. (2015). Morningness-eveningness and performance-based emotional intelligence. Biological Rhythm Research, 46(3), 417-423.

Stolarski, M., Jasielska, D., & Zajenkowski, M. (2015). Are all smart nations happier? Country aggregate IQ predicts happiness, but the relationship is moderated by individualism-collectivism. Intelligence, 50, 153-158.

Stolarski, M., Wiberg, B., & Osin, E. (2015). Assessing temporal harmony: The issue of a balanced time perspective. In M. Stolarski, N. Fieulaine, & W. van Beek (eds.), Time Perspective Theory; Review, Research and Application (pp. 57-71). Switzerland: Springer.

Zajenkowski, M., & Stolarski, M. (2015). Is conscientiousness positively or negatively related to intelligence? Insights from the national level. Learning and Individual Differences, 43, 199-203.

Stolarska, B., Stolarski, M. (2015). O umiłowaniu drogi: Jan Paweł II jako miłośnik małżeństwa i rodziny. W P. Oleś i M. Ledzińska (red.), Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II. Warszawa: Difin.

2014

Dunkel, C. S., Stolarski, M., van der Linden, D., & Fernandes, H. B. (2014). A reanalysis of national intelligence and personality: The role of the general factor of personality. Intelligence, 47, 188-193.

Ledzińska, M., Mongay Batalla, J., & Stolarski, M. (2014). Cognitive styles could be implicitly assessed in the Internet environment: Reflection-impulsivity is manifested in individual manner of searching for information. Journal of Baltic Science Education, 13(1), 133-145.

Stolarski, M., Matthews, G., Postek, S., Zimbardo, P. G., & Bitner, J. (2014). How we feel is a matter of time: Relationships between time perspectives and mood. Journal of Happiness Studies, 15(4), 809-827.

Śmieja, M., Orzechowski, J., & Stolarski, M. (2014). TIE – An ability test of emotional intelligence. PLoS One, 9(7), e103484.

Wojciechowski, J., Stolarski, M. & Matthews, G. (2014). Emotional intelligence and mismatching expressive and verbal messages: A contribution to detection of deception. PLoS One, 9(3), e92570.

Stolarski, M. (2014). Czas na bohaterów: O kluczowej roli orientacji temporalnej dla rozwoju bohaterskiej wyobraźni . W: A. Wilczyńska (red.), Młodzież na biegunach życia społecznego (s. 193-211). Warszawa: PWN.

2013

Ledzińska, M., Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2013). Temperament i poznanie. Energetyczne i czasowe zaplecze umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stolarski, M., Ledzińska, M., & Matthews, G. (2013). Morning is tomorrow, evening is today: relationships between chronotype and time perspective. Biological Rhythm Research, 44(2), 181-196.

Stolarski, M., Zajenkowski, M., & Meisenberg, G. (2013). National intelligence and personality: their relationships and impact on national economic success. Intelligence, 41(2), 94-101.

Zajenkowski, M., Stolarski, M., & Meisenberg, G. (2013). Openness, economic freedom, and democracy moderate the relationship between national intelligence and GDP. Personality and Individual Differences, 55(4), 391-398.

Zhang, J.W., Howell, R.T., & Stolarski, M. (2013). Comparing three methods to measure a balanced time perspective: The relationship between a balanced time perspective and subjective well-being. Journal of Happiness Studies, 14(1), 169-184.

2011

Stolarski, M., Bitner, J., & Zimbardo, P.G. (2011). Time perspective, emotional intelligence and discounting of delayed awards. Time & Society, 20(3), 346-363.

Stolarski, M., Bitner, J. (2011). Podmiotowe uwarunkowania nastroju: znaczenie inteligencji emocjonalnej. W: E. Goryńska, M. Ledzińska i M. Zajenkowski (red.), Nastrój. Modele, geneza, funkcje (s. 94-117). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Stolarski, M., Postek, S., Śmieja, M. (2011). Emotional intelligence and conflict resolution strategies in romantic heterosexual couples. Studia Psychologiczne, 49(5), 65-76.

2010

Stolarski, M. (2010). Czy inteligencja emocjonalna ucznia wpływa na osiągnięcia edukacyjne? W: W. Limont, J. Dreszer i J. Cieślikowska (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego (tom I)(s. 67-86). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

2009

Stolarski, M. (2009). Inteligencja emocjonalna a procesy uwagi: poznawcze implikacje emocjonalnej kompetencji. W: M. Ledzińska i M. Zajenkowski (red.), Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości (s. 73-93). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Stolarski, M. (2009). Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń. Organizacja i Kierowanie, 135, 123-137.

 

Współpraca międzynarodowa / international collaboration:
Philip G. Zimbardo (Stanford University)
Gerald Matthews (University of Central Florida)
Gerhard Meisenberg (Ross University)
Ryan T. Howell (California State University)
Nicolas Fieulaine (Universite Lumiere Lyon 2)

 

Funkcje w czasopismach naukowych / Editorial positions:

PLOS ONE – Academic Editor
Journal of Personality – Editorial Board member
Personality and Individual Differences – Editorial Board member

 

Ważniejsze nagrody:

 • Nagroda dydaktyczna Dziekana Wydziału Psychologii UW (2019)
 • Nagroda specjalna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (I stopnia) za wybitne osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (2019)
 • Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego (2017)
 • Nagroda im. Piotra Jaśkowskiego za wybitny autorski dorobek publikacyjny w czasopismach z Impact Factor (2017)
 • Nagroda dla najlepszej sesji tematycznej za sesję „Self-regulation” podczas 3rd International Conference on Time Perspective (Kopenhaga, Dania, 2016)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Uczonych (2015-2018)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia naukowe – okresowe zwiększenie wynagrodzenia (2015, 2016, 2017)
 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitny dorobek publikacyjny (2014 – III stopnia, 2015 – II stopnia, 2016 – II stopnia, 2017 – III stopnia, 2018 – III stopnia)
 • Nagrody Dziekana Wydziału Psychologii za wybitny dorobek publikacyjny (2013, 2014, 2015, 2016)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii za wybitny dorobek organizacyjny (2015)
 • Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2014)
 • Stypendium dla Najlepszych Młodych Doktorów w programie Nowoczesny Uniwersytet (V edycja) (2013)
 • Outstanding Young Researcher Award podczas 1st International Conference on Time Perspective (Coimbra, Portugalia, 2012)
 • Stypendium dla Najlepszych Uczestników Studiów Doktoranckich  w programie Nowoczesny Uniwersytet (III edycja) (2011)
Działalność dydaktyczna

Aktualnie:

W ramach studiów magisterskich:

 • Umiejętności akademickie (ćwiczenia)
 • Standardowe techniki diagnostyczne (ćwiczenia)
 • Trening inteligencji emocjonalnej (ćwiczenia – specjalizacja)

W ramach WISP:

 • Emotion and motivation (wykład obligatoryjny)

W ramach studiów podyplomowych:

 • Wprowadzenie do Psychologii Pozytywnej (wykład)
 • Czas a dobrostan (seminarium)
 • Inteligencja emocjonalna (wykład)
 • Trening inteligencji emocjonalnej (warsztat)
Działalność organizacyjna