Fronczyk Krzysztof

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka: Zakład Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 844
Pokój: 79
Dyżury: cz. 12.30-14.30
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna