Fronczyk Krzysztof

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 844
Pokój: 79
Dyżury: wt. 10.00-14.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna