Fronczyk Krzysztof

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 721
Pokój: 69
Dyżury: wtorek 12.00-14.00 środa 12.00-13.45
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna