Radoszewska Joanna

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 772
Pokój: 105
Dyżury:

poniedziałek 14.00-16.00

wtorek 12.00-14.00

Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna