Rączaszek-Leonardi Joanna

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 798
Pokój: 210
Dyżury: wtorek 13.00-15.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna