Pietrzak Janina

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Społecznej
E-mail: jasia@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 821
Pokój: 314
Dyżury: wtorek 12.00-17.00
Działalność naukowa

Prowadzę badania na temat uprzedzeń wobec kobiet i mężczyzn, oraz wobec Katolików i ateistów. Mam grant badawczy z NCN nt. uprzedzeń wobec matek na rynku pracy. Współpracuję z Łukaszem Jochemczykiem przy grancie nt. procesu negocjacji. Ogólnie badania są fajne.

Działalność dydaktyczna

Najczęściej prowadzę zajęcia z Psychologii Seksizmu.

Moi studenci prac magisterskich i rocznych muszą się ze mną spotykać co tydzień. Staram się nauczyć ich pisać.

Działalność organizacyjna

Jestem w różnych komisjach. Jestem również członkiem Senatu UW jako przedstawicielka „innych pracowników naukowych” (tj. tych, którzy nie mają habilitacji).