Rakowska Jadwiga

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 766
Pokój: 106
Dyżury:

wtorek 12.00-14.00

czwartek 18.00-20.00

Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna