Chojnicka Izabela

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: izabela.chojnicka@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 788
Pokój: 216
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Dr n. med., absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka polskich adaptacji narzędzi ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition), ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised) oraz SSP-2 (Short Sensory PrDetecting autism from picture booknarratives using deep neural utterance embeddingsofile, Second Edition). Certyfikowany szkoleniowiec narzędzia ADOS-2.

Zainteresowania badawcze obejmują m.in. diagnozowanie i etiopatogenezę zaburzeń neurorozwojowych, w szczególności spektrum autyzmu. Obecnie realizuje projekty naukowe poświęcone analizie komunikacji społecznej oraz standaryzacji procesu diagnostycznego ASD.

 

Ważniejsze publikacje:

Wawer, A., Chojnicka, I. (2022). Detecting autism from picture book narratives using deep neural utterance embeddings. International Journal of Language & Communication Disorders,1–14. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12731

Wawer, A., Chojnicka, I., Okruszek, L. Sarzynska-Wawer, J. (2021) Single and Cross-Disorder Detection for Autism and Schizophrenia. Cognitive Computation. https://doi.org/10.1007/s12559-021-09834-9

Chojnicka, I. (2021). Umiejętności narracyjne osób w spektrum autyzmu. W: M. Huflejt-Łukasik, A. Pluta (red.), Mechanizmy psychologiczne i społeczne warunkujące formułowanie ocen oraz podejmowanie działań (s. 161–177). Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487553.rozdzial08

Chojnicka I, Wawer A (2020). Social Language in Autism Spectrum Disorder: A Computational Analysis of Sentiment and Linguistic Abstraction. PLoS One. Mar 6;15(3):e0229985. doi: 10.1371/journal.pone.0229985.

Chojnicka, I. (2020). Rozdział: Narzędzia inżynierii lingwistycznej w badaniu komunikacji społecznej w autyzmie. W: Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby., Bargiel-Matusiewicz, K., Ledzińska, M. Warszawa: Liberi Libri.

Chojnicka I., de Ines, M., & Kwasiborska-Dudek, J. (2020). Rozdział: Zaburzenie ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne, uwarunowania genetyczne i neurobiologiczne. W: Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD). Kwasiborska-Dudek, J., Emiluta-Rozya, D. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Chojnicka I, Pisula E (2019). Adaptation and psychometric properties of the Polish version of the Short Sensory Profile 2. Medicine (Baltimore). 2019 Nov;98(44):e17689. doi: 10.1097/MD.0000000000017689.

Chojnicka I, Pisula E (2019). Cross-Cultural Validation of the Polish Version of the ADI-R, Including New Algorithms for Toddlers and Young Preschoolers. Child Psychiatry & Human Development, Epub ahead of print. doi: 10.1007/s10578-018-00865-2

Chojnicka I, Pisula E (2017). ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wydawca: Hogrefe – Testcentrum, s.r.o., ISBN 978-80- 86471-58- 7

Chojnicka I, Pisula E (2017). Adaptation and Validation of the ADOS-2, Polish Version. Frontiers in Psychology, Epub ahead of print. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01916

Pisula E, Chojnicka I, Tomalski P. (2016). Ocena efektywności wczesnych interwencji psychospołecznych podejmowanych wobec dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W: Rozetti, A., Słopień A., Pisula, E. (2016). Spektrum autyzmu – jak pozyskiwać wiarygodne informacje, formułować wskazania oraz oceniać skuteczność stosowanych oddziaływań terapeutycznych. Wydawca: KTA o/Łódź. ISBN 978-83-908515-5-6.

Rybakowski F, Chojnicka I, Dziechciarz P, Horvath A, Janas-Kozik M, Jeziorek A, Pisula E, Piwowarczyk A, Słopień A, Sykut-Cegielska J, Szajewska H, Szczałuba K, Szymańska K, Waligórska A, Wojciechowska A, Wroniszewski M, Dunajska A. (2016). The role of genetic factors and pre- and perinatal influences in the etiology of autism spectrum disorders – indications for genetic referral.  Psychiatria Polska, 50(3), 543-554.

Fudalej S, Kopera M, Wołyńczyk-Gmaj D, Fudalej M, Krajewski P, Wasilewska K, Szymański K, Chojnicka I, Podgórska A,Wojnar M, Płoski R (2015). Association between FKBP5 Functional Polymorphisms and Completed Suicide. Neuropsychobiology, 72(2):126-31.

Stawiński P, Sachidanandam R, Chojnicka I, Płoski R (2015). Bioinformatic Analyses of NGS Data. W: Demkow U, Ploski R. Clinical Applications for Next-Generation Sequencing. Academic Press, Elsevier.

Cygan, H.B., Tacikowski P., Ostaszewski P., Chojnicka I. i Nowicka A. (2014). Neural correlates of own name and own face detection in autism spectrum disorder. PLoS One, 9, e86020.

Chojnicka I, Fudalej S, Walczak A, Wasilewska K, Fudalej M, Stawiński P, Strawa K, Pawlak A, Wojnar M, Krajewski P, Płoski R. (2014) Inverse Association between Obesity Predisposing FTO Genotype and Completed Suicide.  PLoS One, 9, e108900.

Rybakowski F, Bialek A, Chojnicka I, Dziechciarz P, Horvath A, Janas-Kozik M, Jeziorek A, Pisula E, Piwowarczyk A, Slopien A, Sykut-Cegielska J, Szajewska H, Szczaluba K, Szymanska K, Urbanek K, Waligórska A, Wojciechowska A, Wroniszewski M, Dunajska A. (2014). Autism spectrum disorders – epidemiology, symptoms, comorbidity and diagnosis.  Psychiatr Pol, 48, 653-65.

Chojnicka I., Szkiełkowska A. (2013). Language and communication abnormalities in autism and Asperger Syndrome. Nowa Audiofonologia, 2, 9-13.

Chojnicka, I., Gajos, K., Strawa, K., Broda, G., Fudalej, S., Fudalej, M., Stawiński, P., Pawlak, A., Krajewski, P., Wojnar, M. i Płoski, R. (2013). Possible association between suicide committed under influence of ethanol and a variant in the AUTS2 gene. PLoS One, 8, e57199.

Chojnicka, I., Strawa, K., Fudalej, S., Fudalej, M., Pawlak, A., Kostrzewa, G., Wojnar, M., Krajewski, P. i Płoski, R. (2012). Analysis of four genes involved in the neurodevelopment shows association of rs4307059 polymorphism in the cadherin 9/10 region with completed suicide. Neuropsychobiology, 66, 134–140.

Chojnicka, I., Sobczyk–Kopcioł, A., Fudalej, M., Fudalej, S., Wojnar, M., Waśkiewicz, A., Broda, G., Strawa, K., Pawlak, A., Krajewski, P. i Płoski, R. (2012). No association between MTHFR C677T polymorphism and completed suicide. Gene, 511, 118–121.

Chojnicka I. i Płoski R. (2012) Polska wersja wywiadu do diagnozowania autyzmu ADI–R (Autism Diagnostic Interview–Revised). Psychiatria Polska, 46, 249–259.

Chojnicka I. i Płoski R. (2012). Polska wersja narzędzia obserwacyjnego do diagnozowania autyzmu ADOS. Psychiatria Polska, 46, 781–789.

Chojnicka I. , Płoski R. i Dragan, W.Ł. (2010) Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Psychologia–Etologia–Genetyka, 21, 77–92.

Działalność dydaktyczna
Kursy realizowane w roku akademickim 2020/2021:
Kursy realizowane w roku akademickim 2018/2019:
Diagnoza poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej
Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Metody diagnozy w psychologii zdrowia i rehabilitacji
Podstawy Psychopatologii Rozwojowej
Developmental Cognitive Neuroscience (wykład gościnny)
Kursy realizowane w roku akademickim 2016/2017:

Kursy realizowane w roku akademickim 2015/2016:

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Podstawy Psychopatologii Rozwojowej
Metody diagnozy w psychologii zdrowia i rehabilitacji

Kursy realizowane w roku akademickim 2014/2015:

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Podstawy Psychopatologii Rozwojowej

Kursy realizowane w roku akademickim 2013/2014:

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu i innych zaburzeń rozwoju dzieci do lat 6
Diagnoza psychologiczna zaburzeń psychicznych – ćwiczenia
Diagnoza trudności rozwojowych i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat (ćwiczenia)
Diagnoza trudności rozwojowych i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat (seminarium)

Działalność organizacyjna

Członkini Komisji ds. Badań i Finansowania Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Członkini Rady Programowej Studiów Magisterskich Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego