Suszek Hubert

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
E-mail: hubert.suszek@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 745
Pokój: 104
Dyżury: wtorek 12.00-14.00 oraz 14.00-16.00
Działalność naukowa

Obszary zainteresowań:

  • złożoność/wieloaspektowość pojęcia Ja
  • utajone poznanie
  • psychopatologia i psychoterapia

Publikacje – artykuły:

Jakubczyk, A., Skrzeszewski, J., Trucco, E., Suszek, H., Zaorska, J., Nowakowska, M., Michalska, A., Wojnar, M., Kopera, M. (2019). Interoceptive accuracy and interoceptive sensibility in individuals with alcohol use disorder – different phenomena with different clinical correlations? Drug and Alcohol Dependence. doi:10.1016/j.drugalcdep.2019.01.036 

Suszek, H., Kofta, M., & Kopera, M. (2018). Returning to the present moment: Thinking about one’s childhood increases focus on the hedonistic present. The Journal of General Psychology, 0(0), 1–30. doi:10.1080/00221309.2018.1543646

Jakubczyk, A., Trucco, E. M., Kopera, M., Kobyliński, P., Suszek, H., Fudalej, S., … Wojnar, M. (2018). The association between impulsivity, emotion regulation, and symptoms of alcohol use disorder. Journal of Substance Abuse Treatment, 91, 49–56. doi:10.1016/j.jsat.2018.05.004

Suszek, H., Fronczyk, K., Kopera, M., & Maliszewski, N. (2018). Implicit and explicit self-concept clarity and psychological adjustment. Personality and Individual Differences, 123, 253–256. doi:10.1016/j.paid.2017.11.038

Suszek, H., Fronczyk, K., Kopera, M., Maliszewski, N. Łyś, A. E. (2018). Psychometric Properties of the Polish Version of the Self-Concept Clarity Scale (SCCS). Current Issues in Personality Psychology, 6(3), 181-187. doi: 10.5114/cipp.2018.75842

Kopera, M., Trucco, E. M., Jakubczyk, A, Suszek , Michalska, A., Majewska, A., Szejko, N., Łoczewska, A., Krasowska, A., Klimkiewicz, A., Brower. K. J., Zucker, R. A., Wojnar, M. (2018). Interpersonal and Intrapersonal Emotional Processes in Treated Alcohol-Dependent Patients and Non-Addicted Healthy Individuals. Addictive Behaviors, 79, 8–13. doi:10/gc6bc8

Suszek, H. (2017). Critique of Dialogical Self Theory. W: A. M. Columbus (red.), Advances in Psychology Research, Volume 131. Hauppauge: Nova Science.

Szymańska, A., Grzesiuk, L., Suszek, H., Dobrenko, K., Rutkowska, M., & Krawczyk, K. (2017). Badania polskich psychoterapeutów – z jakimi pacjentami pracują i jakie stosują metody psychoterapii. Psychiatria Polska, 76, 1–21. doi: 10.12740/PP/OnlineFirst/70462

Kopera, M., Jakubczyk, A., Klimkiewicz, A., Suszek, H., Krasowska, A., Brower, K. J., & Wojnar, M. (2017). Relationships Between Components of Emotional Intelligence and Suicidal Behavior in Alcohol-dependent Patients. Journal of Addiction Medicine. Advance online publication. doi:10.1097/ADM.0000000000000358

Kopera, M., Brower, K., Suszek, H., Jakubczyk, A., Fudalej, S., Krasowska, A., Klimkiewicz, A., Wojnar, M. (2017). Relationships between components of emotional intelligence and physical pain in alcohol-dependent patients. Journal of Pain Research, 10, 1611–1618. doi:10.2147/JPR.S134019

Suszek, H., Grzesiuk, L., Styła, R., Krawczyk, K. (2017). Kto i w jaki sposób prowadzi psychoterapię w Polsce. Część I. Przegląd dotychczasowych badań. Psychiatria, 14(2),85-89.

Suszek, H., Grzesiuk, L., Styła, R., Krawczyk, K. (2017). Kto i w jaki sposób prowadzi psychoterapię w Polsce. Część II. Wyniki ogólnopolskiego badania. Psychiatria, 14(2), 90-100.

Maliszewski, N., Wojciechowski, Ł., & Suszek, H. (2017). Spontaneous Movements of a Computer Mouse Reveal Egoism and In-group Favoritism. Frontiers in Psychology, 8. doi:10.3389/fpsyg.2017.00013

Suszek, H., Grzesiuk, L., Styła, R., & Krawczyk, K. (2016). General Overview of Psychotherapeutic Practice in Poland. Results from a Nationwide Survey. Psychiatric Quarterly, 88(3), 571–584. doi:10.1007/s11126-016-9480-9

Holas, P., & Suszek, H. (2016). Group Process and Therapeutic Protocol of Intensive Transdiagnostic Group Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety and Personality Disorders in a Day Clinic. International Journal of Group Psychotherapy, 66(3), 422–430. doi:10.1080/00207284.2016.1156405

Gabińska, A., & Suszek H. (2015). Dialogical Dilemma Solution technique as a method for facilitating decision making processes. In L. Baranova, K. Bekere, L. Korolchuk, G. Ozhiganova, J. Mihailov & M. Vidnere (Eds), Possibilities of Actualization of Human Mental Resources(pp. 19-24). Riga: International Higher School of Practical Psychology.

Suszek, H., Holas, P., Wyrzykowski, T., Lorentzen, S., & Kokoszka, A. (2015). Short-term intensive psychodynamic group therapy versus cognitive-behavioral group therapy in day treatment of anxiety disorders and comorbid depressive or personality disorders: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16(1). doi:10.1186/s13063-015-0827-6

Holas, P., Suszek, H., Szaniawska, M., & Błażejewski, K. (2015). Group Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety Disorders with Personality Disorders in Day Clinic Setting. Perspectives in Psychiatric Care. doi:10.1111/ppc.12115

Suszek, H., Wegner, E., Maliszewski, N. (2015). Przeniesienie i jego użyteczność w psychoterapii w świetle badań empirycznych. Roczniki Psychologiczne, 18(3), 345-362.

Kopera, M., Jakubczyk, A., Suszek, H., Glass, J. M., Klimkiewicz, A., Wnorowska, A., … Wojnar, M. (2014). Relationship Between Emotional Processing, Drinking Severity and Relapse in Adults Treated for Alcohol Dependence in Poland. Alcohol and Alcoholism. doi:10.1093/alcalc/agu099

Kopera, M., Suszek, H., Bonar, E., Myszka, M., Gmaj, B., Ilgen, M., & Wojnar, M. (2014). Evaluating Explicit and Implicit Stigma of Mental Illness in Mental Health Professionals and Medical Students. Community Mental Health Journal. doi:10.1007/s10597-014-9796-6

Styła, R., Grzesiuk, L., Suszek, H., Krawczyk, K, & Rutkowska, M. (2014). Characteristics of therapists working with people experiencing psychosis: A nation-wide survey in Poland, Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. doi:10.1080/17522439.2014.936029

Maliszewski, N., Jankowska, K., Suszek, H. (2014). Jawna vs utajona potrzeba władzy. Problemy Zarządzania, 12, 1, 50–65. doi:10.7172/1644-9584.45.4

Stemplewska-Żakowicz, K., Zalewski, B., Suszek, H., Kobylińska, D., & Szymczyk, B. (2014). The Discursive Mind Model. Psychology of Language and Communication, 18(1), 1-21.

Gabińska, A., Zalewski, B., Szymczyk, B., Suszek, H., Jędrasik-Styła, M. (2012). Mechanizmy zdrowia i zaburzeń psychicznych w teorii dialogowego ja. Roczniki psychologiczne, 15(4), 117-136.

Zalewski, B., Suszek, H. (2012). Uwe Flick „Jakość w badaniach jakościowych”, tł. Paweł Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, ss. 348. Przegląd Psychologiczny. Numer tematyczny „Między podejściem ilościowym a jakościowym w badaniach nad osobowością” (red. Mariola Łaguna i Katarzyna Stemplewska-Żakowicz), 55(2), 211-212.

Stemplewska-Żakowicz, K., Zalewski, B., Suszek, H., & Kobylińska, D. (2012). Cognitive architecture of the dialogical self: an experimental approach. W: H. J. M. Hermans, T. Gieser (red). Handbook of Dialogical Self Theory (s. 264-283). Cambridge: Cambridge University Press.

Murawiec, S., Suszek, H. (2012). Psychoanalityczna interpretacja działania leków. W: Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Pogranicza (tom VII, s. 615-632). Warszawa: Eneteia.

Suszek, H., Krawczyk, K., Wegner. E. (2012). Trening Mindfulness – W: Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Pogranicza (tom VII, s. 515-536). Warszawa: Eneteia.

Stemplewska-Żakowicz, K., Zalewski, B., Suszek, H., Kobylińska, D., Szymczyk, B. (2011). Architektura poznawcza dialogowego Ja: Umysł dyskursywny. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl. (red.), Dialog z samym sobą (s. 175-200). Warszawa: PWN.

Suszek, H. (2011). Krytyka teorii Dialogowego Ja. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl (red.), Dialog z samym sobą (s. 394-429). Warszawa: PWN.

Styla, R., Jankowski, K., Suszek, H. (2010). Kwestionariusz Niespójności Ja, służący do pomiaru poziomu integracji struktury Ja: podstawy teoretyczne oraz właściwości psychometryczne. Studia Psychologiczne, 48(2), 31-43.

Stemplewska-Żakowicz, K., Kobylińska, D., Suszek, H., & Szymczyk, B. (2010). Explorations in the Discursive Mind: Theoretical Model. International Journal for Dialogical Science, 4(1), 81-94.

Suszek, H., Kobylińska, D., Stemplewska-Żakowicz, K., & Szymczyk, B. (2010). Explorations in the Discursive Mind: Research. International Journal for Dialogical Science, 4(1), 95-122.

Suszek, H., Dębniak, A. (2010). Paradygmat Soteria w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Problemy pacjentów (tom V, s. 305-320). Warszawa: Eneteia.

Suszek, H. (2010). Motywacja do zawodu psychoterapeuty. W: Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Integracja (tom IV, s. 365-379). Warszawa: Eneteia.

Suszek, H. (2010). Tendencje integracyjne w psychoterapii na świecie W: Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Integracja (tom IV, s. 27-39). Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L., Rosińska, Z., Wasilewski, B. W., Zieliński, A., Stępnik, A., Suszek, H., Femiak, T., Hańbowski, W. (2010). Naukowe podstawy psychoterapii. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Integracja (tom IV, s. 13-24). Warszawa: Eneteia.

Kobylińska, D., Stemplewska-Żakowicz, K., Zalewski, B., Suszek, H., Turowska, M, E. (2009). Relacyjnie strukturalizowany umysł. Badania. Przegląd Psychologiczny, 52(1), 87-110.

Stemplewska-Żakowicz, K., Zalewski, B., Suszek, H., Fira-Krempa., E., Kobylińska, D. (2009). Relacyjnie strukturalizowany umysł. Model teoretyczny. Przegląd Psychologiczny, 52(1), 69-86.

Grzesiak-Feldman, M., & Suszek, H. (2008). Conspiracy stereotyping and perceptions of group entitativity of Jews, Germans, Arabs and homosexuals by Polish students. Psychological Reports, 102, 755-758.

Suszek, H. (2008). Złożoność i integracja Ja (8.3. Według Eksperta). W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Tom 1. Sopot: GWP (s. 746-747).

Suszek, H. (2007). Varieties of self-multiplicity. W: A. M. Columbus (red.), Advances in Psychology Research, Volume 52. Hauppauge: Nova Science (s. 159-180).

Suszek, H. (2007). Różnorodność wielości Ja. Roczniki Psychologiczne, 10(2), 7-37.

Kopera, M., Suszek, H., Myszka, M. D. (2005). Użyteczność Testu Utajonych Skojarzeń (IAT) w badaniach dysfunkcjonalnych przekonań jako elementu psychopatologii zaburzeń psychicznych. Lęk i Depresja, 10, 266-279.

Stemplewska-Żakowicz, K., Walecka, J., Gabińska, A., Zalewski, B., & Suszek, H. (2005). Experiments on positioning, positioning the experiments. W: H. J. M. Hermans, P. K. Oleś (red.), Dialogical self: theory and research (s. 183-199). Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.

Suszek, H. (2005). Wielość Ja w społeczeństwie postmodernistycznym. Edukacja i Społeczeństwo, 2, 57-70.

Stemplewska-Żakowicz, K., Suszek, H., Zalewski, B. (2005). Pozycjonowanie a nieświadome procesy potwierdzania zachowaniem cudzych koncepcji. Przegląd Psychologiczny, 48, 33-52.

Suszek, H., & Kopera, M. (2005). Altered States of Consciousness, Dissociation and Dream Recall. Perceptual and Motor Skills, 100, 176-178.

Suszek, H. (2005). Self-pluralism and Dissociation. Psychological Reports, 96, 181-182.

Suszek, H. (2004). Sprawozdanie z Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na temat Dialogowego Ja, Warszawa, 26-29 sierpnia 2004 r. Psychologia Jakości Życia, 3, 265-269.

Suszek, H. (2004). Self-pluralism, number of subselves and short-term memory. Psychological Reports, 94, 888.

Suszek, H. (2003). Czy ja już tego kiedyś nie widziałem? Doświadczenie déjà vu w świetle danych empirycznych i koncepcji teoretycznych. Nowiny Psychologiczne, 4, 59-72.

Publikacje – redakcja podręczników:

Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.) (2010). Psychoterapia. Integracja (tom 4). Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.) (2010). Psychoterapia. Problemy pacjentów (tom 5). Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.) (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody (tom 6). Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.) (2011). Psychoterapia. Pogranicza (tom 7). Warszawa: Eneteia.

Granty:

2018-2020      Wykonawca w projekcie „Uwarunkowania psychologiczne i znaczenie bólu fizycznego w uzależnieniu od alkoholu” (NCN, OPUS 13, 2017/25/B/HS6/00362, kierownik: dr hab. Andrzej Jakubczyk)

2017-2019      Kierownik projektu „Wielorakie Ja a otwartość na doświadczenie” (NCN, OPUS 12, 2016/23/B/HS6/00318)

2017-2019      Wykonawca w projekcie „Procesy poznawcze i behawioralne u sprawców czynów pedofilnych – badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego” (NCN, OPUS 11, 2016/21/B/HS6/01143, kierownik: prof. dr hab. Marcin Wojnar)

2016-2018      Kierownik projektu „Ucieleśnione Ja: cielesny mechanizm integracji struktury Ja” (NCN, OPUS 9, 2015/17/B/HS6/04153)

2011-2014      Wykonawca w projekcie „Skuteczność intensywnej krótkoterminowej psychoterapii grupowej w warunkach oddziału dziennego prowadzonej w modelu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym w porównaniu z grupą kontrolną oczekującą na leczenie” (NCN, N N402 464340, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kokoszka)

2007-2009      Wykonawca w projekcie „Architektura poznawcza umysłu dyskursywnego” (MNiSzW, 1325/H03/2006/31, kierownik: dr hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz).

Działalność dydaktyczna

Wykłady:

Mechanizmy psychopatologii (wykład specjalizacyjny, 30h)

Seminaria i ćwiczenia:

Ćwiczenia z psychoterapii (ćwiczenia specjalizacyjne, 150h)

Psychiatria, psychoterapia i film (seminarium fakultatywne, 30h)

Psychopatologia i film (seminarium fakultatywne, 30h)

Problemy etyczne w psychoterapii (ćwiczenia specjalizacyjne, 30h)

Teorie Ja i tożsamości (seminarium fakultatywne, 30h)

Psychologia transpersonalna (seminarium fakultatywne, 30h)

Informatyka (ćwiczenia obligatoryjne, 30h)

Zajęcia warsztatowe:

Trening intrapersonalny: o poznawaniu siebie i własnych subosobowości (ćwiczenia specjalizacyjne, 30h)

Trening interpersonalny dyrektywny (ćwiczenia specjalizacyjne, 45h)

Trening interpersonalny niedyrektywny (ćwiczenia specjalizacyjne, 45h)

Trening asertywności (ćwiczenia fakultatywne, 30h)

Trening twórczości (ćwiczenia fakultatywne, 30h)

Trening twórczości w reklamie (ćwiczenia fakultatywne, 30h)

Kobiecość, męskość, seksualność (ćwiczenia fakultatywne, 30h)

Prace magisterskie:

41 wypromowanych prac, 26 zrecenzowanych prac

Prace roczne:

41 prac

Działalność organizacyjna

2018-obecnie  Kierownik specjalizacji „Psychoterapia”

2017-obecnie  Członek Komisji ds. Badań statutowych

2012-2013      Kierownik specjalizacji „Psychoterapia”

2009-2016      Członek Komisji Budżetowej

2009-2016      Członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

2006-2008      Członek Rady Programowej