Okuniewska Hanna

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 830
Pokój: 111
Dyżury: wtorek 11.45 - 13.45
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna