Dragan Wojciech

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
E-mail: wdragan@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 740
Pokój: 12
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki uwarunkowań genetycznych i środowiskowych zachowań w normie i patologii. Szczególnie interesują mnie przypadki interakcji genotypu i środowiska. Prowadzę również analizy mające na celu ukazanie neuronalnych korelatów oddziaływań genetycznych i środowiskowych na zachowanie.

Moje ostatnie projekty badawcze:

  • UMO-2011/01/B/HS6/01912 (Grant NCN) Neuronalne i hormonalne korelaty temperamentalnych endofenotypów zaburzeń lękowych – analiza w grupach osób różniących się ze względu na zmienność w genie CRFR1 i jakość doświadczeń wczesnodziecięcych: kierownik projektu,
  • IP2010 007870 (Grant Iuventus Plus, MNiSW) Zmienność w genach CRFR1 i FKBP5 oraz traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa a neuronalne podłoże temperamentalnych endofenotypów zaburzeń lękowych: kierownik projektu,
  • N N106 086139 (Grant MNiSW) Cechy temperamentu w ujęciu Regulacyjnej Teorii Temperamentu: związek z zaburzeniami psychicznymi i ich genetycznym podłożem: wykonawca.

Najważniejsze ostatnie publikacje:

Dragan, W.Ł. (2014). Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Dragan, W.Ł., Oniszczenko, W., Czerski, P., Dmitrzak-Węglarz, M. (2013). Polimorfizmy w genach systemu dopaminergicznego a cechy temperamentu EAS – rodzinne badanie asocjacyjne. Psychiatria Polska, 47, 185-195.

Dragan, M., Lis-Turlejska, M., Popiel, A., Szumiał, S., Dragan, W.Ł. (2012). The validation of the Polish version of the Posttraumatic Diagnostic Scale and its factor structure. European Journal of Psychotraumatology, 3, 18479.

Dragan, W.Ł., Oniszczenko, W., Czerski, P., Dmitrzak-Węglarz, M. (2012). Dopamine genes and sensory sensitivity as a temperament trait – family-based association study. Journal of Individual Differences, 33, 205-211.

Dragan, M., Dragan, W.Ł., Kononowicz, T., Wells, A. (2012). On the relationship between temperament, metacognition and anxiety: Independent and mediated effects. Anxiety, Stress and Coping, 25, 697-710.

Oniszczenko, W., Dragan, W.Ł. (2012). Association between temperament in terms of the Regulative Theory of Temperament and DRD4 and DAT1 gene polymorphisms. Comprehensive Psychiatry, 53(6), 789-796.

Dragan, W.Ł., Kmita, G., Fronczyk, K. (2011). Psychometric properties of the Polish adaptation of the Infant Behavior Questionnaire-Revised (IBQ-R). International Journal of Behavioral Development, 35, 542-549.

Działalność dydaktyczna

Kursy prowadzone w roku akademickim 2013/2014

DNA i zachowanie

Podstawy genetyki klasycznej i molekularnej

 

Opiekuję się ponadto pracami rocznymi i magisterskimi. Sprawuję opiekę tutorską nad studentami MISH i MISMaP.

Działalność organizacyjna

1. Członek Rady Wydziału Psychologii

2. Członek Rady MISMaP

3. Członek Komisji Senatu UW ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia