Tomalski Przemysław

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
E-mail: p.tomalski@uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 753, BabylabUW (22) 55 49 742
Pokój: 218
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze obejmują neurokognitywistykę rozwojową – czyli dziedzinę, która opisuje związki pomiędzy rozwojem psychicznym a rozwojem mózgu. Szczególnie interesuje mnie, w jaki sposób wczesne doświadczenia i środowisko, w którym rozwijają się niemowlęta wpływają na ich sposób radzenia sobie z wyzwaniami, a także na uczenie się i organizowanie swoich działań. Jednym ze sposobów uzyskania odpowiedzi na to pytanie, jest badanie niemowląt, które rozwijają się w rodzinach o różnym poziomie zamożności, lub które mają wysokie ryzyko pojawienia się zaburzeń, np. autyzmu. Poza zdobyciem lepszego zrozumienia mechanizmów rozwoju, prowadzone przeze mnie badania pozwolą na opracowanie nowych metod badań przesiewowych i niemowląt i małych dzieci. Dzięki temu będziemy w stanie bardzo wcześnie w życiu dziecka diagnozować potencjalne trudności, a następnie zapobiegać im poprzez wczesną interwencję, jeszcze zanim trudności w rozwoju przekształcą się w zaburzenia.

Wybrane artykuły

Karmiloff-Smith A., Casey B.J., Massand E., Tomalski P. & Thomas M.S.C. (w druku). Environmental and genetic influences on neurocognitive development: the importance of multiple methodologies and time-dependent intervention. Clinical Psychological Science, doi:10.1177/2167702614521188

Tomalski P., Moore D.G., Ribeiro H., Axelsson E., Murphy E., Karmiloff-Smith A.,  Johnson M.H. and Kushnerenko E. (2013). Socio-economic status and functional brain development – associations in early infancy. Developmental Science, 16 (5), 676-687, doi: 10.1111/desc.12079 pobierz plik

Kushnerenko, E.*, Tomalski, P.*, Ballieux, H., Ribeiro, H., Potton, A., Axelsson, E. L., et al. (in press). Brain responses to audiovisual speech mismatch in infants are associated with individual differences in looking behaviour. European Journal of Neuroscience, doi: 10.1111/ejn.12317 (*equal contribution) pobierz plik

Tomalski P., Ribeiro, H., Ballieux, H., Axelsson, E., Murphy, E., Moore, D.G. and Kushnerenko, E. (2013). Exploring early developmental changes in face scanning patterns during the perception of audio-visual mismatch of speech cues. European Journal of Developmental Psychology10(5), 611-624, doi:10.1080/17405629.2012.728076  pobierz plik

Kushnerenko E., Tomalski P., Ballieux H., Potton A., Birtles D., Frostick C. and Moore D.G. (2013). Brain responses and looking behavior during audiovisual speech integration in infants predict audi- tory speech comprehension in the second year of life. Frontiers in Psychology, 4:432. doi:10.3389/fpsyg.2013.00432  pobierz plik

Guiraud J., Tomalski P., Kushnerenko E., Ribeiro H., Davies K., Charman T., Elsabbagh M., Johnson M.H. & the BASIS Team (2012). Atypical audiovisual speech integration in infant at risk for autism. PLOS One7(5): e36428. doi:10.1371/journal.pone.0036428   pobierz plik

Tomalski P. & Johnson M.H. (2012). Cortical sensitivity to contrast polarity and orientation of faces in modulated by temporal-nasal hemifield asymmetry. Brain Imaging & Behavior, 6(1), 88-101. pobierz plik

Guiraud JA, Kushnerenko E, Tomalski P, Davies K, Ribeiro H, Johnson MH & The BASIS Team. (2011). Differential habituation to repeated sounds in infants at high risk for autism. Neuroreport, 22(16), 845-849.pobierz plik

Tomalski P. & Johnson M.H. (2010). The effects of early adversity on the adult and developing brain. Current Opinion in Psychiatry, 23(3), 233-238. pobierz plik

Tomalski P., Johnson MH.& Csibra G. (2009). Temporal-nasal asymmetry of rapid orienting to face-like stimuli. Neuroreport, 20(15), 1309-1312. pobierz plik

Tomalski P., Csibra G. & Johnson MH. (2009). Rapid orienting towards face-like stimuli with gaze-relevant contrast information. Perception, 38, 569-578. pobierz plik

Działalność dydaktyczna

Brain Bases of Behaviour (BBB) – Lecture, WISP, Year 1

Developmental Cognitive Neuroscience – Lecture for Cognitive Science and WISP, Year 4

Psychologia rozwoju człowieka – wykład obligatoryjny, II rok

Działalność organizacyjna

Kierownik Pracowni Neurokognitywistyki Rozwojowej

Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka

Członek Rady Programowej kierunku Kognitywistyka