Maliszewski Norbert

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 831
Pokój: 306
Dyżury: wtorek 17.00-19.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna