Huflejt-Łukasik Mirosława

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Osobowości
E-mail: miroslawa.huflejt-lukasik@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 749
Pokój: 106
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe dotyczą dziedzin psychologii poznawczej, klinicznej, społecznej, a także przekładania dokonań i wiedzy naukowej do obszarów praktyki psychologicznej: psychoterapii, coachingu.
Laureatka nagrody indywidualnej II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię „Ja i procesy samoregulacji – różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi”, a także dwóch nagród zespołowych I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za publikacje w podręczniku akademickim „Psychoterapia” oraz nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki „Nastrój. Modele, geneza, funkcje”. Autorka artykułów popularyzujących coaching.

Działalność dydaktyczna

Prowadzi seminarium magisterskie dotyczące problematyki Ja, samoregulacji, realizacji celów.

Uczy coachingu podczas wykładów i ćwiczeń, także prowadzi zajęcia dotyczące problemów etycznych w psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych  „Coaching w organizacji” oraz „Psychologia zarządzania personelem”.

Otrzymała – przyznawane przez studentów – wyróżnienie za działalność dydaktyczną (2014 r.).

Działalność organizacyjna

Kierownik studiów podyplomowych „Coaching w organizacji”.

Konsultant merytoryczny Sekcji Coachingu w ramach  Studenckiego Koła Naukowego Progres.

Współorganizatorka cyklu sympozjów „Psychologia i psychoterapia” organizowanego w ramach współpracy Katedry Psychopatologii i Psychoterapii UW oraz Instytutu Psychologii Klinicznej SWPS.

Akredytowany Coach i Superwizor Coachingu – akredytacje Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu.

Senior Coach i Superwizor  The European Coaching Federation (EuCF).

Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) wydawany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP) oraz  Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP). 

Członek:

– Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP),

– European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy (EANLPt) – członek Komisji ds. Badań i Komisji ds. Standardów Szkolenia; przedstawiciel modalności w Polsce opiniujący w procesie przyznawania certyfikatów (ECP) The European Association for Psychotherapy (EAP).